Vil du være medlem hos os

Bliv medlem af Dansk Land og Strandjagt, for 400 kr. for 2019.

Eller bliv medlem af landsorganisationen for 400 kr. for 2019, så vil du modtage jagttidsskriftet ”Jagt & Jægere” hver anden måned i 2019.

Du kan kontakte foreningen på post@dls-jagt.dk
Dansk Land og Strandjagts tidsskrift december/januar, (julenummer) udkommer snart.


I dette nummer af tidsskriftet kan du bla. læse om:

Mindeord om Jens Petersen

Good bye mr. Putin, om en jagt i Rusland.

Bornholms jagt, en jagt invitation fra jægere på Bornholm.

Tiderne skifter, om vilde dyr der engang var i naturen.

Jagt og almuen, om jagtens guder.

En epoke er slut, erindringer fra en gammel strandjæger.

Guldmedalje Buk fra jæger i DLS- Vendsyssel.

Kort om gåsejagt.

Jagtgrej nyheder.

Våbeninfo, præsentation af jagtvåben.

Hyggekrogen, en opskrift på julesnapsen.

Boganmeldelse “Hertugræve og køkkenharer”.

Jens Bjerg Thomsens jagthytte.

Foreningsnyt

Kronhjort, om en heldig jæger.

Stor Skallesluger.

Begrebet jagt.

Hønsejagt, tre mænd og en hund på agerhønsejagt.

Den gamle jagtjournal, historier fra et gammelt familiealbum.


Har du ikke modtaget dit jagtblad den 15. december,

har det firma der omdeler jagtbladet ikke holdt den aftale, som Dansk Land og Strandjagt har lavet og betalt for.

Derfor vil Dansk Land og Strandjagt gerne høre fra dig, så du kan få det jagtblad, som du har betalt for, hvis du vælger ikke at kontakte os, har vi ingen mulighed for at få rettet fejlen.

Du kan skrive en mail på: kasserer@dls-jagt.dk, eller ringe på: 30225272.

Landskasserer Asta Poulsen

Dansk Land og Strandjagt.
Kommentar til vildtforvaltningsrådets nye etiske regler for kronvildtjagt.

Arealbegrænsning af jagt på kronvildt skrevet ind af Danmarks Jægerforbund i de jagtetiske regler.

De jagtetiske regler for kronvildt er til for at sætte retningslinjer, der angiver hvilken måde der udøves jagt på og selvfølgelig i overensstemmelse med god jagtmoral.


Der er forskellige hensyn til sikkerhed, medjæger og naturbruger der skal tages og selvfølgelig hensynet til individet kronvildt i dette tilfælde alt sammen godt beskrevet i de gamle etiske regler.


At bruge de nye jagtetiske regler til at indføre en form for arealbegrænsning over for lodsejer og lejere af jagt og tilmed at de regionale hjortevildtgrupper skal understøtte efterlevelsen af de jagtetiske regler bliver overholdt er ganske uhørt.


De fastsatte jagttider fra Miljø- og Fødevareministeriet der omhandler de generelle og de regionale jagttider er dem jægeren skal efterleve.


Jagtretten er en helt grundlæggende ret til at jage på sine arealer og ved de danske domstole er man heller ikke i tvivl om at jagtretten er en beskyttet rettighed.


Vildtforvaltningsrådet kan ikke bruge de nye jagtetiske regler til, om man nedlægger et eller to dyr på 25 ha og udtrykke det som dårlig naboskab og jagtmoral.


Bæredygtig er hvad de danske jægerer har udøvet de sidste 20 års jagt på kronvildt. Bestanden har været stigende og i særdeleshed i de sidste årringe, kronvildtet breder sig fortsat og trofæerne der bliver leveret bliver også størrer. Kronvildt er en art der flytter meget rundt i det danske landskab og hvad der er bæredygtigt at nedlægge her og der kan vildtforvaltningsrådet ikke definerer.


Kigger man på hvad der er indberettet som vildtudbytte for kronvildt de sidste fire år. Udarbejdet af Aarhus Universitet kan man se, at samlede antal nedlagt kronvildt, fordeler sig ca. med 1/3 på hver hjort, hind og kalv. At skrive vi skal være mere ansvarlig vedrørende afskydning af de forskelle køn ved at nedlægge lige mange af hver i alle områder kan ikke lade sig gøre, når man ved at på forskellige tidspunkter af året at kronvildtet kan være delt op i rudler med hinder og kalve i et område og hjortene i et helt andet område.


Overordnet set synes jeg ikke at vildtforvaltningsrådet har evnet at lave nye retningslinjer for jagtetiske regler af kronvildt og hvem siger at de gamle regler ikke var gode nok.

Knud Marrebæk.

Dansk Land og Strandjagt

Thy-Mors.
Landsriffelskydningen i Ferritslev blev den sidste på Fyn.

Med et deltagerantal på 5 er det helt oplagt, at der ikke er interesse for arrangementet. Alt materiale i forbindelse med aktiviteten bliver nu afleveret til formand Erik Clausen. Andre må tage stafetten op, hvis det skal i gang igen.

Resultatliste Landsriffelskydning 2018

Hovedskydning / Landsskydning
John Hansen Guldpokal
Kaj Rasmussen Sølvpokal
Fin G. Andersen Bronzepokal

Mærkeskydning
Kaj Rasmussen Guld med Egeløv
Finn G. Andersen Guld

Hurtigskydning 200 meter.
Kaj Rasmussen Guld
John Hansen Sølv
Halldor Sørensen Bronze

Salonskydning
John Hansen guld
Kaj Rasmussen Sølv
Finn. G. Andersen BronzeÅrsprogram for Dansk Land og Strandjagt Sønderborg.


Årsprogram for Dansk Land og Strandjagt- Fyn.


Årsprogram for Holmeådalens Jagtforening.
Vildtforvaltningsrådets formand mødes med Dansk Land og Strandjagts hovedbestyrelse


Dansk Land- og Strandjagts hovedbestyrelse holdt møde med vildtforvaltningsrådets formand Jan Eriksen i Korsør. Jan Eriksen orienterede om vildtforvaltningsrådets arbejde, hvor der afholdes 4 årlige møder.

Jan Eriksen talte om bæredygtighed, folkets krav og om invasive, genindvandrede og genudsatte vildtarter.


Dansk Land- og Strandjagts hovedbestyrelse havde til mødet udarbejdet 8 spørgsmål, som var sendt til VFR's formand inden mødet, 6 af spørgsmålene blev diskuteret, de 2 sidste blev der ikke tid til.


Landsformand Erik Clausen var meget tilfreds med mødets forløb. Det var et møde, hvor DLS fik mulighed for at markere sig overfor VFR's formand. Personlig kendskab til hinanden er altid en fordel for det fremtidige arbejde.

Stålhagl i statsskov

Dansk Land- og Strandjagts landsformand, Erik Clausen er i mail fra Naturstyrelsen Sønderjylland blevet gjort opmærksom på, at der ved jagt i Rhedersborg skov i Sønderjylland kan benyttes stålhagl. DLS ved for tiden ikke, om Naturstyrelsen har ændret indstilling til stålhagl i statsskov i det hele taget, men på internettet verserer der flere rygter om, at der nogle steder i Rold skov kan skydes med stålhagl. Vi må se hvad fremtiden bringer.


Erik Clausen, landsformand

Dansk Land- og Strandjagts landsformand Erik Clausen til høring på Christiansborg


Folketingsmedlem Thomas Danielsen (Venstre) havde arrangeret en hjortehøring i Folketingets fællessal den 24. august, hvor der var plads til et begrænset antal deltagere. I mødet deltog Dansk Land- og Strandjagts landsformand Erik Clausen.

På mødet orienterede vildtforvaltningsrådets formand Jan Eriksen, om rådets forslag til hjorteforvaltningsplan. Senere på mødet besvarede Jan Eriksen og Mads Flinterup fra Jægerforbundet spørgsmål.


Desuden deltog Peter Sunde, seniorforsker ved Århus Universitet, og vildtbiolog Egon Bennetsen, der talte om fagligheden.

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen og folketingsmedlem Thomas Danielsen deltog som politiker.

Efter mødet havde Dansk Land- og Strandjagts landsformand Erik Clausen en lang og meget positiv samtale med Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen.

TV midtvest var med på mødet.(Foto: Miljø- og Fødevareministeren på talerstolen, og DLS's formand Erik Clausen sammen med ministeren).


Påmindelse om kontingentbetaling!

Har du forlagt girokortet kan beløbet indsættes på 
Konto: 7789 1029074
Ved spørgsmål kontakt: kasserer@dls-jagt.dk


Bliv medlem af Dansk Land- og Strandjagt for 350 kr. + et lokalforeningskontingent

Så modtager du tidsskriftet Jagt & Jægere 6 gange om året. Læs tidsskriftet her

  • Vi indgiver høringssvar til al lovgivning, der omhandler jagt og naturforvaltning.
  • Vi har ofte kontakt til politikere i Folketinget og EU.
  • Vi er medlem af jægerfora i de lokale naturstyrelsesenheder.
  • Vi har en forsikring for medlemmerne.
  • Medlemmer i Dansk Land- og Strandjagt får 15% rabat på køb af jagtgrej i netbutikken Dangate.
  • Medlemmer i Dansk Land- og Strandjagt får 10% rabat på bådforsikring hos Dansk Fartøjsforsikring.
  • Dansk Land- og Strandjagt er medlem af Dansk Flugtskydningsforbund.
  • Dansk Land- og Strandjagt er støttemedlem i Dansk Schweisshundeforening
Kontakt os for medlemskab på kasserer@dls-jagt.EU vedtager en liste på 37 invasive arter, der skal bekæmpes

I Danmark er der 10 dyre- og plantearter, som EU nu forpligter os til at bekæmpe.
Pattedyr: muntjak hjort, vaskebjørn, sumpbæver.
Fugle: skarveand.
Fisk: båndgrundling, sumpskildpadden terrapin, signalkrebs, kinesisk uldhåndskrabbe,
Planter: Hårfrugtet bjørneklo, gul kæmpekalla.
På EU-listen er mårhund ikke anført som invasiv art i Danmark.

Dansk Land- og Strandjagt kan kun bifalde strenge regler og totalt importforbud mod arterne og ser gerne drastiske metoder taget i brug for at imødegå en spredning af ikke hjemmehørende og invasive arter i naturen generelt. Det er imidlertid svært at forstå for befolkningen, når Naturstyrelsen og store miljøorganisationer selv udsætter bævere og elge, og mange mennesker sætter spørgsmålstegn ved, hvor ulven og guldsjakalen kommer fra.


Aftale om medlemsrabat

Dangate ApS indgår hermed den aftale med Dansk Land og Strandjagt, at foreningens medlemmer kan få en fordelagtig rabat på 15% på alle varer på hjemmesiden www.dangate.dk , dog undtaget i forvejen nedsatte varer og særlige kampagnetilbud.


Dangate er en af landets førende leverandører af jagtudstyr. Vi har blandt andet Danmarks største udvalg af jagtstiger, produkter til vildsvinejagt, vildtkameraer, skydestokke, alt til ande- og gåsejagten og et stort program af lokkekald. Vi forhandler de mest anerkendte mærker inden for hver varekategori, og vi fremstiller produkter i eget navn, så medlemmerne kan få glæde af jagtudstyr i høj kvalitet til en rigtig god pris.


Foreningens medlemmer kan holde sig opdaterede om nyheder og gode tilbud ved at huske at tilmelde sig vores nyhedsbrev ved den første bestilling på vores hjemmeside.


Rabatten fratrækkes købsprisen ved indtastning af en rabatkode, der udleveres ved henvendelse til et af Dansk Land og Strandjagts 10 hovedbestyrelsesmedlemmer, 8 hovedbestyrelsessuppleanter eller redaktøren. Rabatkoden kan desuden ses på Dansk Land- og Strandjagts facebookgruppe, en lukket gruppe for medlemmerne, som et fast opslag. 


Når kunden går til betalingsmodulet på hjemmesiden, skal rabatkoden indtastes. Husk at trykke GEM efter indtastning af rabatkoden. Hvis du endnu ikke er medlem af facebookgruppen, kan du kontakte vores administrator på facebook@dls-jagt.dk for at blive medlem.


Ny hjorteart i Midtjylland

Igen har den danske natur fået tilført en ny dyreart, nemlig muntjac'en, som er en lille asiatisk hjorterace, der lever i det sydøstlige Kina og på Formosa-Kina. Muntjachjorten vejer 10 til 28 kg., bliver ca. 45 cm. høj og lever normalt i subtropiske skove. Den er hurtig til at formere sig, fordi den ikke har en parringssæson, men formerer sig året rundt. Få dage efter en fødsel kan hunnen blive drægtig igen.


I Midtjylland er der formentlig set muntjac kid, hvilket betyder, at den er begyndt at formere sig i Danmark. Naturstyrelsen oplyser, at en bestand af muntjac hjorte kan udgøre en fare for planterne i skovbunden, som hjorten æder. Muntjac holder af tæt bevoksning som brombærkrat. Det er et aktivt dyr, som er meget i bevægelse og æder mange forskellige planter.

Muntjac hjorte er gode til at skjule sig i naturen. 


I begyndelsen af 1900 tallet indførtes der indført muntjac hjorte til et gods i Bedfordshire, og engang imellem undslap nogle af de små hjorte. I de følgende år er der udviklet vilde bestande i flere engelske grevskaber, og i dag regnes muntjac for at være den mest udbredte hjort i Sydengland. Flere danske jagtrejsebureauer udbyder jagter på muntjac i England.

Støt jægere mod cancer

I denne uge kører en kampagne, der hedder ”Knæk cancer” i medierne. Cancer rammer ca. hver tredje dansker, så vi kommer alle på et eller andet tidspunkt i vores liv i berøring med denne forfærdelige sygdom, der hver dag over 40 mennesker livet i Danmark.Jægeren Glenn Hegaard, der selv er kræftramt, har oprettet en komite ”Jæger mod cancer”, der indsamler penge til kræftens bekæmpelse.


Læs mere om ”Jæger mod cancer her” http://jmcancer.dk/


Hvis du vil støtte kampen mod cancer, anbefaler Dansk Land- og Strandjagt at du indbetaler et beløb til ”Jæger mod cancer”


Du kan lave en kontooverførsel til 7370-1193614 eller eller bruge mobile pay eller swipp ved at taste 52305062.


Dansk Land og Strandjagt vil gerne opfordre jægerne til at støtte, via Jægere mod Cancer, hvis de påtænker at støtte Knæk Cancer alligevel. Således får vi jægerne med på tavlen under det store afsluttende show på tv lørdag den 24. oktober.

Støt jæger mod cancer
Kære læser
Mit navn er Glenn Mosbæk Hegaard, jeg er fra 1970 og har været passioneret jæger det meste af livet. Jeg har de seneste år haft mit virke indenfor jagtbranchen og bl.a. været trofæopmåler for SCI, CIC og Rowland Ward.
Jeg blev i 2012 ramt af cancer og i januar 2015 blev jeg erklæret terminal. 
Denne besked var det ultimative vink med vognstangen om at det var nu hvis jeg skulle gøre alvor af en tanke jeg længe havde haft, nemlig at stifte en organisation der der samler ind til Kræftens Bekæmpelse blandt jægere i Danmark.
At samle penge ind til Kræftens Bekæmpelse i jægernes navn skal vise at vi jægere tager del i løsningen af en af det moderne samfunds store problemstillinger.
Læs mere på jmcancer.d

Naturstyrelsen har besluttet at overtage Schweisshunde sekretariatet.

I mange år har jægerforbundet varetaget driften af Naturstyrelsens schweisshundesekretariat. Men nu har Naturstyrelsen valgt at hjemtage dele af opgaven med driften af Naturstyrelsens schweisshundesekretariat.

Derfor har Naturstyrelsen Blåvandshuk opslået to ledige sekretariats stillinger for schweisshundesekretariatet, en sagsbehandler og en sekretær.

Naturstyrelsens administrative varetagelse af schweiss-opgaven vil som hidtil ske med udgangspunkt i Naturstyrelsen Blåvandshuk med skovrider Ulrik Lorenzen som chef.

Dansk Land- og Strandjagt er støttemedlem af Dansk Schweisshundeforening, ligesom Jægerforbundet også er.

    


Blyhagl bliver igen lovlige i Norge

Norges storting har i tirsdags vedtaget at genindføre blyhagl til jagt uden for vådområder og skydebaner. Fremskridtspartiet, Højre, Senterpartiet og Arbejderpartiet, stemte for loven.

”Blyhagl er mer effektivt. Det er mange sterke argumenter for å tillate bruk av blyhagl igjen. Både fordi det er en bedre ammunisjon med tanke på dyrevelferd og sikkerhet. Jeg mener også at det er gledelig at vi nå kvitter oss med et forbud som det ikke er faglig belegg for”, siger Slagsvold Vedum formand for Senterpartiet i Norge, i en pressemeddelelse.

Dansk Land og Strandjagt har ønsket Jegernes Interesseorganisation Norge, tillykke med tilladelse til at bruge blyhagl igen.

Se den norske jagtforenings pressemeddelelse.
(Billed: landsformand Rolf Larsen Jegernes Interesseorganisation)

Ulve

Naturstyrelsen, Naturhistorisk Museum i Århus og Institut for Bioscience – Kalø, Århus Universitet har udarbejdet et fælles ulvekort over ulvens forekomst i Danmark.


Dansk Land- og Strandjagt har i maj 2014 klart afvist Naturstyrelsens forvaltningsplan for ulve. Se vores holdning til adaptiv vildtforvaltning, besluttet på foreningens hovedbestyrelsesmøde i Korsør, august 2014.

Forvaltningsplan for ulv


Dansk Land- og Strandjagt har netop indsendt foreningens bemærkninger til forvaltningsplan for ulv


I foreningens bemærkninger skriver Dansk Land og Strandjagt at Danmark bør være ulvfrit område, bla. Fordi det er et lille tætbefolket land. Dansk Land og Strandjagt har mistanke for at ulvene i Danmark er udsat, fordi der er konstateret ulve kort efter natur topmødet i Odense, og fordi de tre hanulve der er fundet DNA på efter død og bid er fra Tysklands grænse til Polen og Tjekkiet.

Dansk Land og Strandjagt opfordrer Naturstyrelsen til at sikre at ulve i Danmark straks bliver indfanget eller aflivet. Den danske bestand af kronvildt og råvildt vil lide hårdt ved en dansk ulvebestand, det samme vil tamdyr, især får, men også kæledyr som hunde vil risikere livet.

Læs forvaltningsplanen her.
Dansk Land og Strandjagt har oprettet en facebookgruppe,

som Tina Klausen administrerer. Gruppen er for dig, hvis du  er medlem af Dansk Land- og Strandjagt. Her kan du dele billeder, erfaringer, sjove historier m.v. om dine natur og jagt oplevelser. Du kan kontakte gruppen på facebook@dls-jagt.dk

https://www.facebook.com/jagtforeningenDLSFølg os på facebook

https://www.facebook.com/jagtforeningenDLS
Støt Jægere mod Cancer


Netshop


DangateAnnoncer

 http://dls-jagt.dk/billeder/andet/annonce_a_14.jpg

Jagtvin


 
Hike hundefoder


Køb og salg af


Vildthandel
Gårdbutik
KLOSTERHEDENS VILDT

Kontakt hjemmesidens redaktion på: webmaster@dls-jagt.dk

Undersider (1): Ny jæger