Vil du være medlem hos os

Landskasserer Asta Poulsen har opsagt fastnet 
og kan kun træffes på mobil 30 22 52 72


27.03.17: Foreningsnyt er blevet opdateret
Tidsskriftet ”Jagt & Jægere” nr. 2 – 2017 udkommer snart.

I dette nummer af tidsskriftet kan du bla. læse:

Om nabojagt, (Vi fik flere jagtdage, bedre jagtkvalitet og mindre jagttryk, uden at det havde kostet os noget).
Safari - En historie fra Sandløse Jagtselskab.
Riffeljagt i Nørreskoven på Als, den 28. december.
Cowboyriffel til kronvildt og elgjagt!
Jagttider, som de er gældende PT.
Indstilling til den fremtidige kronvildtforvaltning.
Tranedans er ikke kun en dans på roser, for de landmænd der betaler gildet.
Set på bogjagt, tre spændende bøger om jagt.
Våbeninfo, om ny Sauer model, Remington pumpriffel, og Baikal dobbeltriffel.
Jagtgrej som beskriver en natkikkert og plastbakke til transport af vildt.
Vildtopskrift fra Klosterhedens - Vildt.
Naturen i april og maj.
Jægerquiz.
Ramasjang.
Foreningsnyt,
og meget meget mere.

Bliv medlem af Dansk Land og Strandjagt, for 350 kr. + et lokalforeningskontingent.

Eller bliv medlem af landsorganisationen for 400 kr. om året, så vil du modtage jagttidsskriftet ”Jagt & Jægere” hver anden måned i 2017.

Du kan kontakte foreningen på post@dls-jagt.dk
Kursus i vildtsygdomme og hygiejne den 9. maj 2017 kl. 18.00


Svendborg Strandjagts bestyrelsen har besluttet, at udbyde kursus i vildtsygdomme og hygiejne, da vi finder det vigtigt, at vores medlemmer og andre interesserede kender til korrekt håndtering af vildt og god hygiejne.


Dertil at flere og flere jægere drager til udlandet for at gå på jagt, hvor dette kursus er påkrævet.


Efter kurset får du et kursusbevis på dansk, engelsk og tysk. Husk derfor at medbringe dit jagttegn, da jagttegnsnummeret bruges som registrering af kursusdeltagelse.Læs mere her.

Nyt årsprogram fra Dansk Land og Strandjagt- Sønderborg.Til alle medlemmer af Dansk Land- og Strandjagt, som bor i Naturstyrelsen Kronjylland's område.

Ordinært årsmøde
Foreningen for naturforvaltning i Stevnstrup Enge afholder ordinært årsmøde onsdag den 26. april 2017 kl. 19.00 hos Randers Naturcenter, Gudenåvej 20, 8920 Randers NV.

    Dagsorden i henhold til vedtægterne. Foreningen er nystartet i efteråret 2016 og har sit ophav i Naturstyrelsen Kronjylland's Jægerforum, hvis medlemmer består af repræsentanter fra Dansk Land- og Strandjagt samt Jægerforbundets Jægerråd i Syddjurs, Norddjurs, Viborg og Randers kommuner.

    Da foreningen er nyopstartet og derfor småtbemidlet, skal man regne med et mindre beløb til fortæring - kaffe med kage 25 kr., øl 10 kr.     Tilmelding til årsmødet sker til Lars Juul Jensen på mail larsjuul@jensen.mail.dk. Sidste frist for tilmelding er den 18. april 2017.     Forslag der ønskes behandlet på årsmøde, skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødet på mail til j.o.pedersen@fiberflex.dk     Ønskes yderlige oplysninger, er I velkommen til at kontakte: Mads Fisker, formand DLS-Djursland, tlf.: 20675708, mail: madsfisker@icloud.com eller undertegnede. På bestyrelsens vegne Finn G. Andersen, tlf.: 20412209, mail: finn@stildal.dkVildtforvaltningsrådets formand mødes med Dansk Land og Strandjagts hovedbestyrelse.


Dansk Land og Strandjagts hovedbestyrelse holdt møde med vildtforvaltningsrådets formand Jan Eriksen, i Korsør. Jan Eriksen orienterede om vildtforvaltningsrådets arbejde, hvor der afholdes 4 årlige møder.

Jan Eriksen talte om bæredygtighed, folkets krav, invasive arter, genindvandrede, og genudsatte vildtarter.

Dansk Land og Strandjagts hovedbestyrelse, havde til mødet udarbejdet 8 spørgsmål, som var sendt til VFR,s formand inden mødet, 6 af spørgsmålene blev diskuteret, de 2 sidste blev der ikke tid til.

Landsformand Erik Clausen var meget tilfreds med mødets forløb, det var et møde hvor DLS, fik mulighed for at markere sig overfor VFR,s formand, personlig kendskab til hinanden er altid en fordel, for det fremtidige arbejde.


Årsberetning for DLS/høringsgruppe for 2016.

Dansk Land og Strandjagts høringssekretariat har behandlet 26 udkast til ny lovgivning, eller nye regler for jagt og naturforvaltning i 2016.

Miljø- og Fødevareministeriet:

Naturstyrelsen & Styrelsen for vand og naturforvaltning. 14

Kystdirektoratet.  1

Fødevarestyrelsen. 1

Fødevareministeriet Departementet. 2

Justitsministeriet.  4

Erhvervs- og vækstministeriet:

Erhvervsstyrelsen. 3

Søfartsstyrelsen. 1.


I alt er der indsendt 26 høringssvar, til styrelser i tre ministerier.

Stålhagl i statsskov.

Dansk Land og Strandjagts landsformand, Erik Clausen er i mail fra NST Sønderjylland, gjort opmærksom på, at der ved jagt i Rhedersborg skov, i Sønderjylland, kan der benyttes stålhagl. DLS ved PT ikke om naturstyrelsen har ændret indstilling til stålhagl i statsskov, men på internettet verserer der flere rygter, om at der nogle steder i Rold skov, kan skydes med stålhagl. Vi må se hvad fremtiden bringer.

Erik Clausen

Landsformand.

Du kan leje Svendborg Strandjagtforenings jagtbådLæs mere på foreningens hjemmeside.Dansk Land og Strandjagts landsformand Erik Clausen, til møde på Christiansborg


Folketingsmedlem Thomas Danielsen havde arrangeret en hjorte høring i folketingets fællessal, den 24. august, hvor der var plads til et begrænset antal deltagere, i mødet deltog Dansk Land og Strandjagts landsformand Erik Clausen.


På mødet orienterer vildtforvaltningsrådets formand  Jan Eriksen, om rådets forslag til hjorteforvaltningsplan. Jan Eriksen  og Mads Flinterup Jægerforbundet, besvarede senere spørgsmål, på mødet.

Desuden deltog, Peter Sunde seniorforsker ved Aarhus universitet, og vildtbiolog Egon Bennetsen, der talte om fagligheden.

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen og folketingsmedlem Thomas Danielsen deltog som politiker.

Efter mødet havde Dansk Land og Strandjagts landsformand Erik Clausen, en lang og meget positiv samtale, med Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen.

TV midtvest var med på mødet.(Foto: Miljø og Fødevareministeren på talerstolen, og DLS formand Erik Clausen og ministeren).


Dansk Land og Strandjagt afholdte d. 28-5-2016 Landsflugtskydning på Randbøl Skydebane.
Det danske forårsvejr viste sig denne dag fra sin fornemmeste side, så de ca. 30 skytter der var fremmødt til Landsskydningen kunne i fint solskinsvejr kæmpe om en god placering i deres respektive rækker.
Alt i alt var det en rigtig fin dag, der forløb rigtig fint med hjælp fra de lokale flugtskytter fra Randbøl skydebane.


Vinder af de lukkede rækker:
Jagtskydning for hold: Mesterrækken: 1: Esbjerg
Jagtskydning for hold: A- rækken: 1:Holmeådalens jagtforening/1. 2:Holmeådalens jagtforening/2 3: Kalundborg
Jagtskydning individuel: mesterrækken: 1: Keld Hansen-Esbjerg. 2:Tommy Bech-Holmeådalen. 3:Martin Rasmusen-Esbjerg
Jagtskydning individuel: A-rækken: 1:Henning Nielsen-Esbjerg. 2:Arne Ludvigsen-Kalundborg 3:Lars Lund Petersen-Holmeådalen
Jagtskydning individuel: B-rækken: 1: Ole Madsen-Holmeådalen. 2:Jørgen Falken-Kalundborg 3:Arthur Hasselstrøm-Holmeådalen
Jagtskydning individuel: Damerækken: 1: Karina Hjort-Kalundborg 2:Monika Gram-Esbjerg
lassen: 1: Erik Appelgren-Kalundborg 2: Per Hansen-Kalundborg 3: Arne Petersen-Kalundborg

Til slut en lille opfordring til alle de mange andre flugtskytter der er i DLS, om at bakke om arrangementet når der i 2017 igen afholdes Landsflugtskydning i DLS.
Regulering af kongeørn i Norge.

Det norske storting har netop vedtaget regulering af kongeørn, som et prøveprojekt. Formålet med regulering af kongeørn er at forbygge tab af fårelam og renkalve, i det nordlige Norge. Kongeørn har været totalfredet siden 1968 i Norge, og siden er bestanden øget kraftigt. Ved at indføre en regulering af kongeørn, håber myndighederne på at kunne indsamle fakta, om hvor meget rovfuglene, påvirker fåreavl og rendrift, i nordnorge. Norsk Institut for Naturforskning har dokumenteret at der er mistet mange tamdyr til kongeørnen. Læs mere her.Påmindelse om kontingentbetaling!

Har du forlagt girokortet kan beløbet indsættes på 
Konto: 7789 1029074
Ved spørgsmål kontakt: kasserer@dls-jagt.dk


Enigt Folketing bag ny forenklet knivlov (Torsdag 21. april 2016)

Regeringen har med støtte fra alle Folketingets partier netop vedtaget en helt ny knivlov, hvor kursen skærpes over for knive i nattelivet. Samtidig lempes reglerne for lovlydige borgere, så man ikke skal bekymre sig om at overtræde loven, når man tager en kniv med på jagt eller fisketur.

Folketinget har vedtaget den nye knivlov, som justitsminister Søren Pind varslede sidste sommer. Den nye lov skal på den ene side lempe reglerne for brug af knive til fornuftige dagligdags gøremål og på den anden side skærpe kursen mod knive i bl.a. nattelivet og kriminelle miljøer. Dansk Land og Strandjagt har spillet en aktiv rolle, i lovgivningsprocessen. Sidst i januar indsendte høring sekretariatet, et meget kritisk høringssvar til ministeren, flere andre var også kritisk, bla. Dommerforeningen. Danmarks Radio henvendte sig til Dansk Land og Strandjagt, nogle gange, dels for at få DLS,s høringssvar tilsendt, dels for to interviews i radioen, hvor også dommerforeningens formand, og politikere deltog, efter det blev lovudkastet ændret til det nuværende lovforslag, som netop er vedtaget. Se Dansk Land og Strandjagts høringssvar her:Våbenlovgivning: Det er terroristerne, der skal jages - ikke jægerne

De kujonagtige terrorhandlinger i Bruxelles har endnu en gang skabt rystelser gennem Europa. Med mordene og den fortsatte trussel er der krav om anti-terror-tiltag over hele Europa. Jeg selv inklusive. Sådanne tiltag skal dog laves ordentligt.

I forlængelse af de lige så forfærdelige terrorhandlinger i Paris, november 2015, besluttede EU-Kommissionen i en lynmanøvre sig for at EU's våbendirektiv skal ændres. Ulovlige våben cirkulerer og havner i hænderne på de forkerte. Så langt så godt.

Tiltaget bærer dog unægteligt præg af at være forceret unødigt hurtigt gennem embedsværket, og nu står vi tilbage med en lov, der, som udkastet ser ud lige nu, desværre kan ramme jægersamfundet og sportsskytter.

Med forslaget vil EU-Kommissionen ulovliggøre våben fra kategori B7 - kategorien der dækker over bl.a. halvautomatiske våben, der kræver tilladelse som jagttegn, og som er normale våbentyper, der benyttes til jagt.

I dag er disse våben - med rette tilladelser på plads - helt legale - komplet i modsætning til langt mere voldsomme typer våben, som fuldautomatiske krigsgeværer, der sælges illegalt.

Samtidig er det blevet nøje afdækket, hvordan våben brugt til terror i Paris er deaktiverede rifler, der handles legalt i Østeuropa, men som let kan genaktiveres. Problemet med illegale skydevåben var et problem før terroren, mens angrebene tydeligt har illustreret, at der må og skal dæmmes op for den illegale handel med våben.

Hvordan gør man så bedst dette? Ved at sanktionere en stor interessegruppe og samvittighedsfulde borgere, som absolut intet har med terror at gøre? Nej!

Vi har i bedste fald at gøre med et stykke lovsjusk. At straffe jægere og sportsskytter hjælper på ingen måde med at dæmme op for ulovlig våbenhandel og truslen fra forskruede terrorister.

Læg dertil, at Kommissionen endda også vil skabe endnu mere bureaukrati ved at indføre tidsbegrænsede licenser til jagt, som vil skabe lange sagsbehandlingstider og overbebyrde politiet med deres arbejde - f.eks. med at forhindre terror.

Selv har jeg haft jagttegn, siden jeg var teenager. Jeg har altid nydt den sociale dimension, som jagt byder på, når jeg har været ude med familie eller venner. Det er derfor ikke kun som politiker, men også som jæger, at jeg med bekymring og i sympati med jægersamfundet kan følge denne sag.

Min gode kollega Vicky Ford fra de britiske Konservative, som jeg og Dansk Folkeparti deler parlamentarisk gruppe med i Europa-Parlamentet, er ordfører på forslaget. Det er hende, der skal forme parlamentets syn på Kommissionens forslag. Hun er endda også min kontornabo.

Jeg har derfor også haft anledning til at følge hendes arbejde med forslaget. Hun deler de samme bekymringer som jeg og det danske jægersamfund har. Derfor er jeg også fortrøstningsfuld. For der findes politisk vilje til at ændre i det tåbelige forslag, som jeg og Dansk Folkeparti selvfølgelig bakker op omkring. Danske jægere skal vide, at de har min fulde opbakning i denne sag.

Politikere er til for at gøre livet og hverdagen lettere for befolkningen. Ikke omvendt. Det er dog lige netop det, der her er ved at ske for EU-Kommissionen. At gøre det umuligt at gå på jagt i danske skove, indskrænker ikke truslen fra Islamisk Stat.


MEP Jørn Dohrmann,

Dansk Land og Strandjagt har kontaktet MEP Jørn Dohrmann, i Europa-Parlamentet Bruxelles, for en kommentar til EU- kommissionens forslag til nyt våben- direktiv . (Dohrmann er medlem af Miljøudvalget og er stedfortræder i Landbrugsudvalget i Europa-Parlamentet).Bliv medlem af Dansk Land og Strandjagt, for 350 kr. + et lokalforeningskontingent.

Så modtager du tidsskriftet Jagt & Jægere 6 gange om året. Læs tidsskriftet her: Dansk Land og Strandjagt indgiver høringssvar, til alt lovgivning der omhandler jagt og naturforvaltning. Dansk Land og Strandjagt har ofte kontakt til politikere i folketing, og EU. Dansk Land og Strandjagt er medlem af jægerfora, i de lokale NST- enheder. Dansk Land og Strandjagt har en forsikring for medlemmerne. Medlemmer i Dansk Land og Strandjagt får 15% rabat på køb af jagtgrej i netbutikken Dangate. Medlemmer i Dansk Land og Strandjagt får 10% rabat på bådforsikring hos Dansk Fartøjsforsikring. Dansk Land og Strandjagt er medlem af Dansk Flugtskydnings Forbund. Dansk Land og Strandjagt er støttemedlem i Dansk Schweisshundeforening. Kontakt os for medlemskab på: kasserer@dls-jagt.dk
Miljø- og Fødevareministeren har givet bramgæs en længere periode, hvor de kan reguleres
På grund af store markskader, har ministeren besluttet at udvide den periode, hvor bramgæs må reguleres.
Antallet af bramgæs er vokset helt utroligt i den danske natur, når de raster på landmændenes marker, bliver afgrøder ødelagt, og gæssenes afføring, skaber store forureningsproblemer. I halvfjerdserne, hvor EF fuglebeskyttelsesdirektiv, blev vedtaget, var der en bestand på ca. 50000, i dag er der mindst 1,2 mill.
Bramgåsen er beskyttet af EF's fuglebeskyttelsesdirektiv, som den nuværende miljøministers partifælle Henning Christoffersen fra Venstre, forhandlede på plads som udenrigsminister.
Dansk Land og Strandjagt har adskillige gange kritiseret EF's fuglebeskyttelsesdirektiv, fordi det i meget stor udstrækning, ophæver grundlovens regler, om den private ejendomsret, over for politikere i mails og i høringssvar. Dansk Land og Strandjagt har foreslået dette direktiv genforhandles, eller at Danmark får indført undtagelsesbestemmelser for det, senest her i sommer ved EU- høringen.
Min gode ven Peter Dauning landsformand for Dansk Strandjagtforening, skiver i en leder fra marts 1980, om de store ændringer som det nye EF's fuglebeskyttelsesdirektiv giver, ”men direktivet er formet i så kryptisk sprog, at det næsten ikke er til at tolke”. Det har grundejere og jægere fået at føle til fulde, (Peter Dauning var skolelærer). Der blev straks udarbejdet en ny jagtlov, som følge af direktivet.
Dette direktiv er et godt redskab, for grønne fanatikere, til at afvikle, begrænse jagt, og begrænse ejendomsretten.
Læs ministerens meddelelse.


Vildtforvaltningsrådets forlig (Handel) om at frede alle mågearter,

Giver flere og flere problemer i både på by og på land. I Vejle vil politikerne have de skidende måger væk fra bylivet. Franskbrød til ænder tiltrækker flere og flere måger, og giver store problemer for byens liv og vandmiljø.

En økologisk svineproduktion ved Holstebro, er plaget af måger på markerne, som æder svinefoder for 1500 kr. om dagen, landmanden har forsøgt at få tilladelse til skyde mågerne, men har fået afslag fra naturstyrelsen., ifølge landmændene udgør mågerne en stor risiko smitte af sygdomme, og stor risiko for spredning af sygdomme.

I aviser kan man ifølge ornitologerne se at måger stadig må reguleres i byer, samt at jægerne ikke spiser måger. Jeg har selv spist mange måger, og de er meget velsmagende. Hvis ornitologerne kræver at vildt der er jagttid på altid skal spises, er de næste fredninger nok, husskade, krager, ræv og mink.

Handelen om at frede alle måger er indgået mellem: Dyrenes Beskyttelse, Danmarks Jægerforbund, Dansk Skovforening, Landbrug og Fødevarer, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening.  

(Foto: To velsmagende kødstykker, fra sølvmåge, skudt inden vildtforvaltningsrådets, vanvids fredning af alle måger i Danmark).
EU vedtager en liste på 37 invasive arter, der skal bekæmpes.

I Danmark er der 10 dyre- og plantearter, som EU nu forpligter os til at bekæmpe.
Pattedyr: muntjak hjort, vaskebjørn, sumpbæver.
Fugle: skarveand.
Fisk: båndgrundling, sumpskildpadden terrapin, signalkrebs, kinesisk uldhåndskrabbe,
Planter: Hårfrugtet bjørneklo, gul kæmpekalla.
På EU-listen er mårhund ikke anført, som invasiv art i Danmark.

Dansk Land- og Strandjagt kan kun bifalde strenge regler og totalt importforbud mod arter og ser gerne drastiske metoder, taget i brug for at imødegå, en spredning af ikke hjemmehørende invasive arter i naturen generelt. Men det er svært at forstå, for befolkningen, når naturstyrelsen, og store miljøorganisationer selv, udsætter bævere, elge, og mange mennesker sætter spørgsmålstegn ved, hvor ulvene, og guldsjakalen kommer fra.

Politikernes iver efter globalisering, hvor børn næsten skal beherske engelsk og tysk før dansk, de åbne grænser, hvor alle frit kan køre ind og ud, oprettelse af multikulturelt samfund, kan kun fremme forekomst af invasive arter.
Forslag til ny forvaltning af hjortevildt.


Den Nationale Hjortevildtgruppe, med Svend Bichel fra naturfredningsforeningen som formand, har netop udarbejdet et forslag om forvaltning af hjortevildt.

Ændringerne foreslås at træde i kraft i 2018.

Hjortevildtsgruppens forrige forslag til arealbegrænsning og foreningstvang er opgivet, det bliver stadig grundejeren, der delvis har jagtretten, men forslaget er en ny begrænsning af ejendomsretten.

På netnatur kan du læse en omtale af forslaget.Aftale om medlemsrabat

Dangate ApS indgår hermed den aftale med Dansk Land og Strandjagt, at foreningens medlemmer kan få en fordelagtig rabat på 15% på alle varer på hjemmesiden www.dangate.dk , dog undtaget i forvejen nedsatte varer og særlige kampagnetilbud.


Dangate er en af landets førende leverandører af jagtudstyr. Vi har blandt andet Danmarks største udvalg af jagtstiger, produkter til vildsvinejagt, vildtkameraer, skydestokke, alt til ande- og gåsejagten og et stort program af lokkekald. Vi forhandler de mest anerkendte mærker inden for hver varekategori, og vi fremstiller produkter i eget navn, så medlemmerne kan få glæde af jagtudstyr i høj kvalitet til en rigtig god pris.


Foreningens medlemmer kan holde sig opdaterede om nyheder og gode tilbud ved at huske at tilmelde sig vores nyhedsbrev ved den første bestilling på vores hjemmeside.


Rabatten fratrækkes købsprisen ved indtastning af en rabatkode, der udleveres ved henvendelse til et af Dansk Land og Strandjagts 10 hovedbestyrelsesmedlemmer, 8 hovedbestyrelsessuppleanter eller redaktøren. Rabatkoden kan desuden ses på Dansk Land- og Strandjagts facebookgruppe, en lukket gruppe for medlemmerne, som et fast opslag. 


Når kunden går til betalingsmodulet på hjemmesiden, skal rabatkoden indtastes. Husk at trykke GEM efter indtastning af rabatkoden. Hvis du endnu ikke er medlem af facebookgruppen, kan du kontakte vores administrator på facebook@dls-jagt.dk for at blive medlem.


Arthur Hasselstrøm

Landsformand.
Ny hjorteart i Midtjylland

Igen har den danske natur fået tilført en ny dyreart, nemlig muntjac'en, som er en lille asiatisk hjorterace, der lever i det sydøstlige Kina og på Formosa-Kina. Muntjachjorten vejer 10 til 28 kg., bliver ca. 45 cm. høj og lever normalt i subtropiske skove. Den er hurtig til at formere sig, fordi den ikke har en parringssæson, men formerer sig året rundt. Få dage efter en fødsel kan hunnen blive drægtig igen.


I Midtjylland er der formentlig set muntjac kid, hvilket betyder, at den er begyndt at formere sig i Danmark. Naturstyrelsen oplyser, at en bestand af muntjac hjorte kan udgøre en fare for planterne i skovbunden, som hjorten æder. Muntjac holder af tæt bevoksning som brombærkrat. Det er et aktivt dyr, som er meget i bevægelse og æder mange forskellige planter.

Muntjac hjorte er gode til at skjule sig i naturen. 


I begyndelsen af 1900 tallet indførtes der indført muntjac hjorte til et gods i Bedfordshire, og engang imellem undslap nogle af de små hjorte. I de følgende år er der udviklet vilde bestande i flere engelske grevskaber, og i dag regnes muntjac for at være den mest udbredte hjort i Sydengland. Flere danske jagtrejsebureauer udbyder jagter på muntjac i England.

Støt jægere mod cancer

I denne uge kører en kampagne, der hedder ”Knæk cancer” i medierne. Cancer rammer ca. hver tredje dansker, så vi kommer alle på et eller andet tidspunkt i vores liv i berøring med denne forfærdelige sygdom, der hver dag over 40 mennesker livet i Danmark.Jægeren Glenn Hegaard, der selv er kræftramt, har oprettet en komite ”Jæger mod cancer”, der indsamler penge til kræftens bekæmpelse.


Læs mere om ”Jæger mod cancer her” http://jmcancer.dk/


Hvis du vil støtte kampen mod cancer, anbefaler Dansk Land- og Strandjagt at du indbetaler et beløb til ”Jæger mod cancer”


Du kan lave en kontooverførsel til 7370-1193614 eller eller bruge mobile pay eller swipp ved at taste 52305062.


Dansk Land og Strandjagt vil gerne opfordre jægerne til at støtte, via Jægere mod Cancer, hvis de påtænker at støtte Knæk Cancer alligevel. Således får vi jægerne med på tavlen under det store afsluttende show på tv lørdag den 24. oktober.

Støt jæger mod cancer
Kære læser
Mit navn er Glenn Mosbæk Hegaard, jeg er fra 1970 og har været passioneret jæger det meste af livet. Jeg har de seneste år haft mit virke indenfor jagtbranchen og bl.a. været trofæopmåler for SCI, CIC og Rowland Ward.
Jeg blev i 2012 ramt af cancer og i januar 2015 blev jeg erklæret terminal. 
Denne besked var det ultimative vink med vognstangen om at det var nu hvis jeg skulle gøre alvor af en tanke jeg længe havde haft, nemlig at stifte en organisation der der samler ind til Kræftens Bekæmpelse blandt jægere i Danmark.
At samle penge ind til Kræftens Bekæmpelse i jægernes navn skal vise at vi jægere tager del i løsningen af en af det moderne samfunds store problemstillinger.
Læs mere på jmcancer.d
Den danske afdeling af WWF Verdensnaturfonden har oprettet isbjørnepatrulje i Scoresbysund i Østgrønland


Ifølge Grønlands radio/TV KNR og avisen Sermitsiaq er isbjørne begyndt at komme ind i byen. Byens befolkning er meget urolig for udviklingen: Børn kan ikke sendes i skole eller gå ud for at lege, og forældre kan ikke komme på arbejde. WWF, Verdensnaturfonden har derfor oprettet isbjørnepatrulje i Scoresbysund for at få isbjørnene til at forlade byen.


Problemet er størst i august og september, men patruljering fortsætter i år i oktober.

Befolkningen mener, at jagten på isbjørne bør forlænges, mens WWF vil prøve at skræmme de mange isbjørne væk, blandt andet med gummikugler. Det giver ofte problemer for lokale, når store magtfulde miljøorganisationer har afgørende indflydelse på naturen. Det burde være de mennesker, der bor og lever i den, der forvalter naturen hvor de bor. Vi har netop set, hvordan en magtfuld miljøorganisation kuer den lille færøske befolkning.


Den danske afdeling af WWF blev oprettet i 1972 og har prins Henrik som præsident. Landsformanden for Danmarks Jægerforbund er medlem af WWF's præsidium ligesom Danmarks Naturfredningsforenings præsident, Dansk Ornitologisk Forening, og Aage V. Jensens Fonde m.fl.


Indtil 2010 var WWF medlem af det danske vildtforvaltningsråd. Den danske WWF har netop besluttet at åbne et kontor i Nuuk.


Læs avisen Sermitsiaq og KNR (Kalaallit Nunaata Radioa).

Se også Anders Lund Madsen i Scoresbysund.


(Foto Rene Madsen Sisimiut)
Naturstyrelsen har besluttet at overtage Schweisshunde sekretariatet.

I mange år har jægerforbundet varetaget driften af Naturstyrelsens schweisshundesekretariat. Men nu har Naturstyrelsen valgt at hjemtage dele af opgaven med driften af Naturstyrelsens schweisshundesekretariat.

Derfor har Naturstyrelsen Blåvandshuk opslået to ledige sekretariats stillinger for schweisshundesekretariatet, en sagsbehandler og en sekretær.

Naturstyrelsens administrative varetagelse af schweiss-opgaven vil som hidtil ske med udgangspunkt i Naturstyrelsen Blåvandshuk med skovrider Ulrik Lorenzen som chef.

Dansk Land- og Strandjagt er støttemedlem af Dansk Schweisshundeforening, ligesom Jægerforbundet også er.

    


Blyhagl bliver igen lovlige i Norge

Norges storting har i tirsdags vedtaget at genindføre blyhagl til jagt uden for vådområder og skydebaner. Fremskridtspartiet, Højre, Senterpartiet og Arbejderpartiet, stemte for loven.

”Blyhagl er mer effektivt. Det er mange sterke argumenter for å tillate bruk av blyhagl igjen. Både fordi det er en bedre ammunisjon med tanke på dyrevelferd og sikkerhet. Jeg mener også at det er gledelig at vi nå kvitter oss med et forbud som det ikke er faglig belegg for”, siger Slagsvold Vedum formand for Senterpartiet i Norge, i en pressemeddelelse.

Dansk Land og Strandjagt har ønsket Jegernes Interesseorganisation Norge, tillykke med tilladelse til at bruge blyhagl igen.

Se den norske jagtforenings pressemeddelelse.
(Billed: landsformand Rolf Larsen Jegernes Interesseorganisation)

Ulve

Naturstyrelsen, Naturhistorisk Museum i Århus og Institut for Bioscience – Kalø, Århus Universitet har udarbejdet et fælles ulvekort over ulvens forekomst i Danmark.

Dansk Land- og Strandjagt har i maj 2014 klart afvist Naturstyrelsens forvaltningsplan for ulve. Se mere:

Vores holdning til adaptiv vildtforvaltning, besluttet på foreningens hovedbestyrelsesmøde i Korsør, august 2014.
Usagligt flertal i Vildtforvaltningsrådet

En kommentar til beslutningen om at frede - af alle fugle - mågerne.

Vildtforvaltningsrådet blev stiftet som et fornuftens værn. Man er fristet til at spørge sig selv om rollerne nu er skiftet? Er det vitterligt ministeren, som må træde til som værn mod et useriøst Vildtforvaltningsråd?
Forvaltningsplan for ulv


Dansk Land- og Strandjagt har netop indsendt foreningens bemærkninger til forvaltningsplan for ulv


I foreningens bemærkninger skriver Dansk Land og Strandjagt at Danmark bør være ulvfrit område, bla. Fordi det er et lille tætbefolket land. Dansk Land og Strandjagt har mistanke for at ulvene i Danmark er udsat, fordi der er konstateret ulve kort efter natur topmødet i Odense, og fordi de tre hanulve der er fundet DNA på efter død og bid er fra Tysklands grænse til Polen og Tjekkiet.

Dansk Land og Strandjagt opfordrer Naturstyrelsen til at sikre at ulve i Danmark straks bliver indfanget eller aflivet. Den danske bestand af kronvildt og råvildt vil lide hårdt ved en dansk ulvebestand, det samme vil tamdyr, især får, men også kæledyr som hunde vil risikere livet.

Læs forvaltningsplanen her.
Dansk Land og Strandjagt har oprettet en facebookgruppe,

som Tina Klausen administrerer. Gruppen er for dig, hvis du  er medlem af Dansk Land- og Strandjagt. Her kan du dele billeder, erfaringer, sjove historier m.v. om dine natur og jagt oplevelser. Du kan kontakte gruppen på facebook@dls-jagt.dk

https://www.facebook.com/jagtforeningenDLS


Følg os på facebook

https://www.facebook.com/jagtforeningenDLS
Støt Jægere mod Cancer


Netshop


DangateAnnoncer

 http://dls-jagt.dk/billeder/andet/annonce_a_14.jpg

Jagtvin


 
Hike hundefoder


Køb og salg af


Vildthandel
Gårdbutik
KLOSTERHEDENS VILDT


Kontakt hjemmesidens redaktion på: webmaster@dls-jagt.dk

Undersider (1): Ny jæger