Vil du være medlem hos os?

Husk- Husk- Husk
 
Dansk Land og Strandjagt afholder  landsflugtskydning  28 maj 2016.
Rygbjergvej 35 A, 7183 Randbøl.
Det starter kl:10:00 slutter kl: 15:00, sidste indtegning kl: 14:00.
Der skydes efter Dansk Flugtskydnings Forbunds regler.
Der skyders i følgende rækker.

Mester række
A række
B række
Veteran række
Dame række 
Junior Række.

Husk vandrepokaler fra 2015.

Der er mulighed for overnatning fra fredag til lørdag

Kontaktperson
Thommy Bech, Holmeådalen  tlf.  40426546
Påmindelse om kontingentbetaling!
Har du forlagt girokortet kan beløbet indsættes på Konto: 7789 1029074
Ved spørgsmål kontakt: kasserer@dls-jagt.dk

Gratis e-bog om bukkejagt


Enigt Folketing bag ny forenklet knivlov (Torsdag 21. april 2016)

Regeringen har med støtte fra alle Folketingets partier netop vedtaget en helt ny knivlov, hvor kursen skærpes over for knive i nattelivet. Samtidig lempes reglerne for lovlydige borgere, så man ikke skal bekymre sig om at overtræde loven, når man tager en kniv med på jagt eller fisketur.

Folketinget har vedtaget den nye knivlov, som justitsminister Søren Pind varslede sidste sommer. Den nye lov skal på den ene side lempe reglerne for brug af knive til fornuftige dagligdags gøremål og på den anden side skærpe kursen mod knive i bl.a. nattelivet og kriminelle miljøer. Dansk Land og Strandjagt har spillet en aktiv rolle, i lovgivningsprocessen. Sidst i januar indsendte høring sekretariatet, et meget kritisk høringssvar til ministeren, flere andre var også kritisk, bla. Dommerforeningen. Danmarks Radio henvendte sig til Dansk Land og Strandjagt, nogle gange, dels for at få DLS,s høringssvar tilsendt, dels for to interviews i radioen, hvor også dommerforeningens formand, og politikere deltog, efter det blev lovudkastet ændret til det nuværende lovforslag, som netop er vedtaget. Se Dansk Land og Strandjagts høringssvar her:

Besøg Dansk Land og Strandjagts stand på Valdemar slot i pinsedagene.

CHPevent og Valdemars Slot slår dørene op til livsstilsmesse den 14.-16. maj, hvor du kan smage, røre ved, køre, opleve og købe alle forårsnyhederne, der gør livet lidt dejligere.
Som noget ganske særligt præsenteres et stort jagt og outdoor område, hvor Dansk Land og Strandjagt deltager.


Våbenlovgivning: Det er terroristerne, der skal jages - ikke jægerne

De kujonagtige terrorhandlinger i Bruxelles har endnu en gang skabt rystelser gennem Europa. Med mordene og den fortsatte trussel er der krav om anti-terror-tiltag over hele Europa. Jeg selv inklusive. Sådanne tiltag skal dog laves ordentligt.

I forlængelse af de lige så forfærdelige terrorhandlinger i Paris, november 2015, besluttede EU-Kommissionen i en lynmanøvre sig for at EU's våbendirektiv skal ændres. Ulovlige våben cirkulerer og havner i hænderne på de forkerte. Så langt så godt.

Tiltaget bærer dog unægteligt præg af at være forceret unødigt hurtigt gennem embedsværket, og nu står vi tilbage med en lov, der, som udkastet ser ud lige nu, desværre kan ramme jægersamfundet og sportsskytter.

Med forslaget vil EU-Kommissionen ulovliggøre våben fra kategori B7 - kategorien der dækker over bl.a. halvautomatiske våben, der kræver tilladelse som jagttegn, og som er normale våbentyper, der benyttes til jagt.

I dag er disse våben - med rette tilladelser på plads - helt legale - komplet i modsætning til langt mere voldsomme typer våben, som fuldautomatiske krigsgeværer, der sælges illegalt.

Samtidig er det blevet nøje afdækket, hvordan våben brugt til terror i Paris er deaktiverede rifler, der handles legalt i Østeuropa, men som let kan genaktiveres. Problemet med illegale skydevåben var et problem før terroren, mens angrebene tydeligt har illustreret, at der må og skal dæmmes op for den illegale handel med våben.

Hvordan gør man så bedst dette? Ved at sanktionere en stor interessegruppe og samvittighedsfulde borgere, som absolut intet har med terror at gøre? Nej!

Vi har i bedste fald at gøre med et stykke lovsjusk. At straffe jægere og sportsskytter hjælper på ingen måde med at dæmme op for ulovlig våbenhandel og truslen fra forskruede terrorister.

Læg dertil, at Kommissionen endda også vil skabe endnu mere bureaukrati ved at indføre tidsbegrænsede licenser til jagt, som vil skabe lange sagsbehandlingstider og overbebyrde politiet med deres arbejde - f.eks. med at forhindre terror.

Selv har jeg haft jagttegn, siden jeg var teenager. Jeg har altid nydt den sociale dimension, som jagt byder på, når jeg har været ude med familie eller venner. Det er derfor ikke kun som politiker, men også som jæger, at jeg med bekymring og i sympati med jægersamfundet kan følge denne sag.

Min gode kollega Vicky Ford fra de britiske Konservative, som jeg og Dansk Folkeparti deler parlamentarisk gruppe med i Europa-Parlamentet, er ordfører på forslaget. Det er hende, der skal forme parlamentets syn på Kommissionens forslag. Hun er endda også min kontornabo.

Jeg har derfor også haft anledning til at følge hendes arbejde med forslaget. Hun deler de samme bekymringer som jeg og det danske jægersamfund har. Derfor er jeg også fortrøstningsfuld. For der findes politisk vilje til at ændre i det tåbelige forslag, som jeg og Dansk Folkeparti selvfølgelig bakker op omkring. Danske jægere skal vide, at de har min fulde opbakning i denne sag.

Politikere er til for at gøre livet og hverdagen lettere for befolkningen. Ikke omvendt. Det er dog lige netop det, der her er ved at ske for EU-Kommissionen. At gøre det umuligt at gå på jagt i danske skove, indskrænker ikke truslen fra Islamisk Stat.


MEP Jørn Dohrmann,

Dansk Land og Strandjagt har kontaktet MEP Jørn Dohrmann, i Europa-Parlamentet Bruxelles, for en kommentar til EU- kommissionens forslag til nyt våben- direktiv . (Dohrmann er medlem af Miljøudvalget og er stedfortræder i Landbrugsudvalget i Europa-Parlamentet).


Nye begrænsninger på vej til udkantsdanmark.

Netop i disse uger arbejder Dansk Land og Strandjagts høringssekretariat, med fire høringsbreve, fra naturstyrelsen: udkast til ny bekendtgørelse om Hyllekrog vildtreservat, udkast til ny bekendtgørelse om Nakskov vildtreservat, udkast til ny bekendtgørelse om Rødsand vildtreservat, alle på Lolland, samt over udkast til ny bekendtgørelse om Arreskov Sø vildtreservat, på Fyn.
Sidste år indsendte DLS høringssvar til ny bekendtgørelse om Voerså Stensnæs vildtreservat i Vendsyssel, samt ændringer Helleholm Vejle vildtreservat, - Holsteinborg nor vildtreservat, og Basnæs nor vildtreservat, på Sjælland.

Det er en undersøgelse fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, ”Vurdering af forstyrrelsestrusler i natura 2000-områderne”, der giver naturstyrelsen og frednings organisationer, mulighed for at indføre nye skrappe restriktioner, ved især de danske kystområder.
I regeringsgrundlaget fra Juni 2015, skriver regeringen, ” Vi vil også liberalisere planloven, så kommunerne får mere frihed. Det gælder blandt andet i det åbne land og kystnære områder”, så er spørgsmålet om det gøres ved at øge restriktionerne, i de over 100 vildtreservater der er ved vores kystområder.
I Voerså- Stensnæs vildtreservat, indføres færdselsforbud fra 1. april til 15. juli, og reservatet udvides til også at være et ynglereservat, horfor? I “Vurdering af forstyrrelsestrusler i natura 2000-områderne”, side 20 står: Ved Stensnæs forekommer der hyppigt menneskelig færdsel i yngletiden (bl.a. P.A.F. Rasmussen, lokal ornitolog, pers. Medd.) mere skal der ikke til, før bekendtgørelsen bliver strammet op, til stor gene for lokalbefolkning, grundejere, sommerhusejere og turister.


Indberet vildtudbytte og betal jagttegn her.

Udstedelse af jagttegn for jagtåret 2016/2017

Det nye jagtår starter den 1. april 2016 og varer til 31. marts 2017.

Jagttegn til det jagtår udstedes, når Naturstyrelsen har modtaget din indberetning af

vildtudbytte for jagtåret 2015/2016, og din betaling af jagttegnsafgiften.

Betaling af jagttegn

Jagttegn inklusiv forsikring koster 535 kr. for jagtåret 2016/2017. Du kan betale for dit jagttegn for 2016/2017 på ”Mit jagttegn” via www.jagttegn.dk. Betalingen kan først foretages, når du har indberettet vildtudbytte for jagtåret 2015/2016.

Vildtudbytteindberetning

Vær opmærksom på, at du skal indberette dit vildtudbytte for jagtåret 2015/2016.

Dette gælder også, selvom du ikke var på jagt eller ikke nedlagde noget. Du er også forpligtiget til at indberette vildtudbytte, hvis du ikke ønsker at indløse jagttegn for jagtåret 2016/2017.

Indberetning skal foretages på ”Mit jagttegn” via www.jagttegn.dk.

Yderligere information om jagt mm kan hentes via Naturstyrelsens hjemmeside

http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/

Hvis du har spørgsmål kan du ringe til Naturstyrelsen, Jagttegn på telefon 72 54 24

24 (hverdage mellem 9-12) eller sende en mail til jagttegn@nst.dk.
Færøerne Dette er den fjerde årlige optælling af harer jages i Færøerne . Den første folketælling var gennemført i 2012. Jagtsæsonen er fra den 2. november 31. december. Den 2015 Undersøgelsen er baseret på data indsamlet ved hjælp af websiden " haran.fo " , skabt til dette formål. Undersøgelsen er baseret på oplysninger fra 667 særskilte jagt ekspeditioner udført i 197 udmarker, der dækker de fleste af Færøerne. Læs rapporten her.


Bliv medlem af Dansk Land og Strandjagt, for 350 kr. + et lokalforeningskontingent.

Så modtager du tidsskriftet Jagt & Jægere 6 gange om året. Læs tidsskriftet her: Dansk Land og Strandjagt indgiver høringssvar, til alt lovgivning der omhandler jagt og naturforvaltning. Dansk Land og Strandjagt har ofte kontakt til politikere i folketing, og EU. Dansk Land og Strandjagt er medlem af jægerfora, i de lokale NST- enheder. Dansk Land og Strandjagt har en forsikring for medlemmerne. Medlemmer i Dansk Land og Strandjagt får 15% rabat på køb af jagtgrej i netbutikken Dangate. Medlemmer i Dansk Land og Strandjagt får 10% rabat på bådforsikring hos Dansk Fartøjsforsikring. Dansk Land og Strandjagt er medlem af Dansk Flugtskydnings Forbund. Dansk Land og Strandjagt er støttemedlem i Dansk Schweisshundeforening. Kontakt os for medlemskab på: kasserer@dls-jagt.dkDet er nu du skal søge tilladelse til regulering af krager

Vil du forbedre småfugle og markvildtets vilkår, er det nu du skal søge tilladelse hos naturstyrelsen til at regulere krager. 

En stor kragebestand på dit naturområde, vil betyde en væsentlig mindre bestand af småfugle og øvrigt markvildt. På nettet er der henvisning til en artikel hvor en grundejer har opsat et vildtkamera ved kragereden. Når der er lagt æg, går der ca. 25 dage til ungerne er flyvefærdige. I de 25 dage registrerede vildtkameraet, at der blev hentet 66 harekillinger til krageungerne.
(Foto. Haruskjôting i Føroyum.)

Der må drives jagt på krage fra 1. september til 31. januar, og du kan få tilladelse til regulering fra 1. februar til 15. april. En begrænsning af kragebestanden om foråret, har større betydning for vildtbestanden, end jagten om efteråret, fordi om foråret er kragerne ofte i deres yngleområder. Desværre har EF, fuglebeskyttelsesdirektiv umuliggjort en jagttid på krager om foråret, hvilket er stærkt medvirkende til en alt for stor kragebestand, der giver ubalance i vores natur. Du kan netop nu købe lokkeugle og lokkekrager i netbutikken Dangate.Miljøministeren indfører nye restriktioner i landdistrikterne.

Miljøminister Eva Kjær Hansen har netop indført nye skrappe restriktioner i kystområder, ved at ændre de 4 bekendtgørelser for: vildtreservaterne Voerså-Stensnæs ved Frederikshavn og Basnæs Nor, Holsteinborg Nor og Helleholm Vejle i Sydvestsjælland. Regeringspartiet er gået til valg på at afvikler restriktioner i landdistrikterne, ved kystområderne, men der bliver afviklet restriktioner med den ene hånd, og indføre nye restriktioner med den anden. Det er en mærkelig politisk dagsorden. Dansk Land og Strandjagt har klart tilkendegivet i høringssvar, at ministeren ikke bør indføre nye restriktioner, og i stedet afvikle de bestående.

Voerså-Stensnæs. NST,s høringsbrev. Dansk Land og Strandjagts høringssvar

Basnæs Nor. NST,s høringsbrev. Dansk Land og Strandjagts høringssvar

Holsteinborg Nor. NST,s høringsbrev. Dansk Land og Strandjagts høringssvar

Helleholm Vejle. NST,s høringsbrev. Dansk Land og Strandjagts høringssvar

Vildtforvaltningsrådets reservatudvalgs anbefaling af flere restriktioner.

Dansk Land og Strandjagts klage over sagsforløbet. 

Læs NST,s svar her.TV Midt/Vest,s ”Ulvetimen.

TV midt/vest og TV øst, har lavet en debatudsendelse om ulve i Danmark. Der deltog et panel på 10 personer, med meget forskellig forhold, til en dansk ulvebestand. Dansk Land og Strandjagt havde to deltagere i blandt tilhørerne, som havde spørgsmål parat, til panelet, men det blev der ikke tid til.

Efter at have set udsendelsen er Dansk Land og Strandjagt, meget forundret over at der kan være så stor forskel på en forsker verden, og en verden i landdistrikterne, det er rystende og nærmest uhyggelig. Hvilket vi har givet udtryk for, på TV midt/vest,s facebook

DLS er desuden overrasket over at Venstre er modstander af ulve, vi har derfor sendt en mail efter udsendelsen til Venstres paneldeltager hvor vi bl.a. skriver:

”Kendsgerningen er at ulven er i Danmark og fredet, på grund af EU's habitats direktiv, som blev forhandlet og underskrevet af miljøminister Per Stig Møller Det konservative Folkeparti, i den konservative-Venstre regering i 1992.. Venstre og de konservative har hovedansvaret for at der i dag findes ulve i Danmark. Det er også det direktiv der er skyld i at der i Danmark findes en alt for stor skarv- og gåse bestand, der er ødelæggende for fiskere og landmænd.

Vil du arbejde for at Danmark får indført, undtagelse for dette EU direktiv?”

Dansk Land og Strandjagt har modtaget dette svar:

Ja, det er korrekt, at aftalen blev underskrevet i 1992.

Det var dengang, at man ikke forestillede sig, at der kunne komme en ulv til Danmark.

Der er muligheder inden for gældende lovgivning, som vi ikke benytter os af i dag. Det forventer jeg vi i mere aktiv form vil i den nuværende regering.

Med venlig hilsen. Thomas Danielsen. MFNyt våbendirektiv på vej

Den 13. november 2015. vedtog EU kommissionen udkast til ændring af EU's våbendirektiv.

Stramningen rammer lovlydige jægere, og konkurrence skytter, der har lovlige våben, og bruger dem lovligt. I Danmark er der omkring 235000, der har jagttegn, og ca. 74000 konkurrenceskytter der bliver ramt.

Terroristernes brug af ulovlige fuldautomatiske militære rifler, har det nye udkast ingen indvirkning på.

Læs direktiv udkastet her:

Der er oprettet hjemmesiden Change.org: (Verdens platform for forandring)

som har iværksat en underskriftsindsamling.

Dansk Land og Strandjagt opfordrer, den enkelte jæger, til selv at afgøre om han vil underskrive protesten, flere DLS- medlemmer har underskrevet bl.a. mig selv. DLS har ikke tilstrækkelig viden om den organisation der står bag underskriftsindsamlingen.


Miljø- og Fødevareministeren har givet bramgæs en længere periode, hvor de kan reguleres
På grund af store markskader, har ministeren besluttet at udvide den periode, hvor bramgæs må reguleres.
Antallet af bramgæs er vokset helt utroligt i den danske natur, når de raster på landmændenes marker, bliver afgrøder ødelagt, og gæssenes afføring, skaber store forureningsproblemer. I halvfjerdserne, hvor EF fuglebeskyttelsesdirektiv, blev vedtaget, var der en bestand på ca. 50000, i dag er der mindst 1,2 mill.
Bramgåsen er beskyttet af EF's fuglebeskyttelsesdirektiv, som den nuværende miljøministers partifælle Henning Christoffersen fra Venstre, forhandlede på plads som udenrigsminister.
Dansk Land og Strandjagt har adskillige gange kritiseret EF's fuglebeskyttelsesdirektiv, fordi det i meget stor udstrækning, ophæver grundlovens regler, om den private ejendomsret, over for politikere i mails og i høringssvar. Dansk Land og Strandjagt har foreslået dette direktiv genforhandles, eller at Danmark får indført undtagelsesbestemmelser for det, senest her i sommer ved EU- høringen.
Min gode ven Peter Dauning landsformand for Dansk Strandjagtforening, skiver i en leder fra marts 1980, om de store ændringer som det nye EF's fuglebeskyttelsesdirektiv giver, ”men direktivet er formet i så kryptisk sprog, at det næsten ikke er til at tolke”. Det har grundejere og jægere fået at føle til fulde, (Peter Dauning var skolelærer). Der blev straks udarbejdet en ny jagtlov, som følge af direktivet.
Dette direktiv er et godt redskab, for grønne fanatikere, til at afvikle, begrænse jagt, og begrænse ejendomsretten.
Læs ministerens meddelelse.


Vildtforvaltningsrådets forlig (Handel) om at frede alle mågearter,

Giver flere og flere problemer i både på by og på land. I Vejle vil politikerne have de skidende måger væk fra bylivet. Franskbrød til ænder tiltrækker flere og flere måger, og giver store problemer for byens liv og vandmiljø.

En økologisk svineproduktion ved Holstebro, er plaget af måger på markerne, som æder svinefoder for 1500 kr. om dagen, landmanden har forsøgt at få tilladelse til skyde mågerne, men har fået afslag fra naturstyrelsen., ifølge landmændene udgør mågerne en stor risiko smitte af sygdomme, og stor risiko for spredning af sygdomme.

I aviser kan man ifølge ornitologerne se at måger stadig må reguleres i byer, samt at jægerne ikke spiser måger. Jeg har selv spist mange måger, og de er meget velsmagende. Hvis ornitologerne kræver at vildt der er jagttid på altid skal spises, er de næste fredninger nok, husskade, krager, ræv og mink.

Handelen om at frede alle måger er indgået mellem: Dyrenes Beskyttelse, Danmarks Jægerforbund, Dansk Skovforening, Landbrug og Fødevarer, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening.  

(Foto: To velsmagende kødstykker, fra sølvmåge, skudt inden vildtforvaltningsrådets, vanvids fredning af alle måger i Danmark).
Ny jagttid på kortnæbbet gås


Til Dansk Land- og Strandjagt.

Jeg vil gerne henlede jeres opmærksomhed på, at der d.d. er trådt en ny jagttidsbekendtgørelse i kraft.

Med venlig hilsen

Forstfuldmægtig Jacob Friis

Biodiversitet og arter

Naturstyrelsen

Miljø- og FødevareministerietEU vedtager en liste på 37 invasive arter, der skal bekæmpes.

I Danmark er der 10 dyre- og plantearter, som EU nu forpligter os til at bekæmpe.
Pattedyr: muntjak hjort, vaskebjørn, sumpbæver.
Fugle: skarveand.
Fisk: båndgrundling, sumpskildpadden terrapin, signalkrebs, kinesisk uldhåndskrabbe,
Planter: Hårfrugtet bjørneklo, gul kæmpekalla.
På EU-listen er mårhund ikke anført, som invasiv art i Danmark.

Dansk Land- og Strandjagt kan kun bifalde strenge regler og totalt importforbud mod arter og ser gerne drastiske metoder, taget i brug for at imødegå, en spredning af ikke hjemmehørende invasive arter i naturen generelt. Men det er svært at forstå, for befolkningen, når naturstyrelsen, og store miljøorganisationer selv, udsætter bævere, elge, og mange mennesker sætter spørgsmålstegn ved, hvor ulvene, og guldsjakalen kommer fra.

Politikernes iver efter globalisering, hvor børn næsten skal beherske engelsk og tysk før dansk, de åbne grænser, hvor alle frit kan køre ind og ud, oprettelse af multikulturelt samfund, kan kun fremme forekomst af invasive arter.
Forslag til ny forvaltning af hjortevildt.


Den Nationale Hjortevildtgruppe, med Svend Bichel fra naturfredningsforeningen som formand, har netop udarbejdet et forslag om forvaltning af hjortevildt.

Ændringerne foreslås at træde i kraft i 2018.

Hjortevildtsgruppens forrige forslag til arealbegrænsning og foreningstvang er opgivet, det bliver stadig grundejeren, der delvis har jagtretten, men forslaget er en ny begrænsning af ejendomsretten.

På netnatur kan du læse en omtale af forslaget.
Farlig virus fundet i danske gæs


En særdeles farlig virus, som findes i nogle af vildgæsene i Nordamerika, er nu blevet opdaget blandt gæs i Danmark, oplyser ”videnskab.dk” .

Virussen hedder, ”aquatic bird bornavirus 1” (ABBV-1), og den forstopper maverne på vildgæs' og slår dem dermed ihjel,

Forskerne har undersøgt 333 gåsehoveder, og har man fundet ABBV-1, i syv af hovederne.

Konklusionen af undersøgelsen er, at bramgæs, grågæs og kortnæbbet gæs, bliver nu føjet til listen, over vandfugle kendt for at være værter for ABBV-1

Fundet af ABBV-1, i trækkende vandfugle i Danmark tyder på, at virus er udbredt i Europa, ifølge professor ved Københavns Universitet Mads Bertelsen, som er dyrlæge i Zoologisk Have og en af forskerne bag den nye undersøgelse.

Aftale om medlemsrabat

Dangate ApS indgår hermed den aftale med Dansk Land og Strandjagt, at foreningens medlemmer kan få en fordelagtig rabat på 15% på alle varer på hjemmesiden www.dangate.dk , dog undtaget i forvejen nedsatte varer og særlige kampagnetilbud.


Dangate er en af landets førende leverandører af jagtudstyr. Vi har blandt andet Danmarks største udvalg af jagtstiger, produkter til vildsvinejagt, vildtkameraer, skydestokke, alt til ande- og gåsejagten og et stort program af lokkekald. Vi forhandler de mest anerkendte mærker inden for hver varekategori, og vi fremstiller produkter i eget navn, så medlemmerne kan få glæde af jagtudstyr i høj kvalitet til en rigtig god pris.


Foreningens medlemmer kan holde sig opdaterede om nyheder og gode tilbud ved at huske at tilmelde sig vores nyhedsbrev ved den første bestilling på vores hjemmeside.


Rabatten fratrækkes købsprisen ved indtastning af en rabatkode, der udleveres ved henvendelse til et af Dansk Land og Strandjagts 10 hovedbestyrelsesmedlemmer, 8 hovedbestyrelsessuppleanter eller redaktøren. Rabatkoden kan desuden ses på Dansk Land- og Strandjagts facebookgruppe, en lukket gruppe for medlemmerne, som et fast opslag. 


Når kunden går til betalingsmodulet på hjemmesiden, skal rabatkoden indtastes. Husk at trykke GEM efter indtastning af rabatkoden. Hvis du endnu ikke er medlem af facebookgruppen, kan du kontakte vores administrator på facebook@dls-jagt.dk for at blive medlem.


Arthur Hasselstrøm

Landsformand.
Ny hjorteart i Midtjylland

Igen har den danske natur fået tilført en ny dyreart, nemlig muntjac'en, som er en lille asiatisk hjorterace, der lever i det sydøstlige Kina og på Formosa-Kina. Muntjachjorten vejer 10 til 28 kg., bliver ca. 45 cm. høj og lever normalt i subtropiske skove. Den er hurtig til at formere sig, fordi den ikke har en parringssæson, men formerer sig året rundt. Få dage efter en fødsel kan hunnen blive drægtig igen.


I Midtjylland er der formentlig set muntjac kid, hvilket betyder, at den er begyndt at formere sig i Danmark. Naturstyrelsen oplyser, at en bestand af muntjac hjorte kan udgøre en fare for planterne i skovbunden, som hjorten æder. Muntjac holder af tæt bevoksning som brombærkrat. Det er et aktivt dyr, som er meget i bevægelse og æder mange forskellige planter.

Muntjac hjorte er gode til at skjule sig i naturen. 


I begyndelsen af 1900 tallet indførtes der indført muntjac hjorte til et gods i Bedfordshire, og engang imellem undslap nogle af de små hjorte. I de følgende år er der udviklet vilde bestande i flere engelske grevskaber, og i dag regnes muntjac for at være den mest udbredte hjort i Sydengland. Flere danske jagtrejsebureauer udbyder jagter på muntjac i England.
Guldsjakalen et nyt rovdyr på vej til Jylland

For nogle måneder siden blev en guldsjakal påkørt ved Karup. Ved første undersøgelse mente man, at den manglede testikler, men det skyldtes en voldsom påkørsel, hvor dyrets bagparti blev knust. Guldsjakalen lever i Litauen, Polen, Tjekkiet, Østrig og enkelte i Tyskland. Guldsjakalen er i fremgang i Europa.


Naturstyrelsen oplyser, at Guldsjakalen ikke vil blive betagtet som en invasiv art.


Guldsjakalen blev rødlistet i 2008 som er truet art.


DTU Veterinærinstituttet har undersøgt guldsjakalen.


Støt jægere mod cancer

I denne uge kører en kampagne, der hedder ”Knæk cancer” i medierne. Cancer rammer ca. hver tredje dansker, så vi kommer alle på et eller andet tidspunkt i vores liv i berøring med denne forfærdelige sygdom, der hver dag over 40 mennesker livet i Danmark.Jægeren Glenn Hegaard, der selv er kræftramt, har oprettet en komite ”Jæger mod cancer”, der indsamler penge til kræftens bekæmpelse.


Læs mere om ”Jæger mod cancer her” http://jmcancer.dk/


Hvis du vil støtte kampen mod cancer, anbefaler Dansk Land- og Strandjagt at du indbetaler et beløb til ”Jæger mod cancer”


Du kan lave en kontooverførsel til 7370-1193614 eller eller bruge mobile pay eller swipp ved at taste 52305062.


Dansk Land og Strandjagt vil gerne opfordre jægerne til at støtte, via Jægere mod Cancer, hvis de påtænker at støtte Knæk Cancer alligevel. Således får vi jægerne med på tavlen under det store afsluttende show på tv lørdag den 24. oktober.
Den danske afdeling af WWF Verdensnaturfonden har oprettet isbjørnepatrulje i Scoresbysund i Østgrønland


Ifølge Grønlands radio/TV KNR og avisen Sermitsiaq er isbjørne begyndt at komme ind i byen. Byens befolkning er meget urolig for udviklingen: Børn kan ikke sendes i skole eller gå ud for at lege, og forældre kan ikke komme på arbejde. WWF, Verdensnaturfonden har derfor oprettet isbjørnepatrulje i Scoresbysund for at få isbjørnene til at forlade byen.


Problemet er størst i august og september, men patruljering fortsætter i år i oktober.

Befolkningen mener, at jagten på isbjørne bør forlænges, mens WWF vil prøve at skræmme de mange isbjørne væk, blandt andet med gummikugler. Det giver ofte problemer for lokale, når store magtfulde miljøorganisationer har afgørende indflydelse på naturen. Det burde være de mennesker, der bor og lever i den, der forvalter naturen hvor de bor. Vi har netop set, hvordan en magtfuld miljøorganisation kuer den lille færøske befolkning.


Den danske afdeling af WWF blev oprettet i 1972 og har prins Henrik som præsident. Landsformanden for Danmarks Jægerforbund er medlem af WWF's præsidium ligesom Danmarks Naturfredningsforenings præsident, Dansk Ornitologisk Forening, og Aage V. Jensens Fonde m.fl.


Indtil 2010 var WWF medlem af det danske vildtforvaltningsråd. Den danske WWF har netop besluttet at åbne et kontor i Nuuk.


Læs avisen Sermitsiaq og KNR (Kalaallit Nunaata Radioa).

Se også Anders Lund Madsen i Scoresbysund.


(Foto Rene Madsen Sisimiut)
Naturstyrelsen har besluttet at overtage Schweisshunde sekretariatet.

I mange år har jægerforbundet varetaget driften af Naturstyrelsens schweisshundesekretariat. Men nu har Naturstyrelsen valgt at hjemtage dele af opgaven med driften af Naturstyrelsens schweisshundesekretariat.

Derfor har Naturstyrelsen Blåvandshuk opslået to ledige sekretariats stillinger for schweisshundesekretariatet, en sagsbehandler og en sekretær.

Naturstyrelsens administrative varetagelse af schweiss-opgaven vil som hidtil ske med udgangspunkt i Naturstyrelsen Blåvandshuk med skovrider Ulrik Lorenzen som chef.

Dansk Land- og Strandjagt er støttemedlem af Dansk Schweisshundeforening, ligesom Jægerforbundet også er.
Kortnæbbet gås

Foreningerne i vildtforvaltningsrådet, anbefaler naturstyrelsen, at jagttiden på kortnæbbet gås, afkortes med en måned. Naturstyrelsen har derfor sendt en ændring af bekendtgørelsen af jagttider i høring, hvor januar jagten på kortnæbbet gås fjernes. Læs NST,s information
                                       
   J
agt og Naturmesse i Gram        den 29-30 august.
    Naturmessen blev en stor succes 
    Der var mange besøgende på vores stand     ca.500-600,
    vores stand på 50 kvadratmeter var ikke den største,
    men en meget spændende stand der trak publikum.
                                                                Der var knap 5000 besøgende på messen.


     

Efterårs Grand Prix 2015.

 

Dansk Land- og Strandjagt Kalundborg  samt Landsorganisationen  har i weekenden d. 19 og 20 september  2015 afholdt vores årlige efterårs Grand Prix.

 


Vi  startede lørdag d. 19 september kl. 13.00 hvor skydebanen i Smakkerup var åben for træning, vores venner fra Jægernes Rigsforbund i Sverige var ankommet dagen før så de var udhvilet og fik brugt en masse energi på træning i løbet af eftermiddagen.

 

Lørdag aften var der arrangeret fællesspisning på Klosterbakken i Kalundborg, vi havde en god aften og hyggede os med god mad og drikke vi var i alt 27 personer.

 

Søndag d. 20 september kl. 10.00 startede Grand Prix skydningen, der deltog ca. 30 skytter hvoraf halvdelen var svenske, der blev skudt til 4250 duer.

 

Den årlige landskamp skydning som vi plejer at have mod Svenskerne måtte vi desværre aflyse i år, da der ikke var Dansk deltagelse ved den Svenske skydning. 

 

Dansk Land- og Strandjagt siger tak for opbakningen, og håber at arrangementet kan gennemføres igen til næste år.


Læs resultaterne her.

    


Støt jæger mod cancer

Kære læser
Mit navn er Glenn Mosbæk Hegaard, jeg er fra 1970 og har været passioneret jæger det meste af livet. Jeg har de seneste år haft mit virke indenfor jagtbranchen og bl.a. været trofæopmåler for SCI, CIC og Rowland Ward.
Jeg blev i 2012 ramt af cancer og i januar 2015 blev jeg erklæret terminal. 
Denne besked var det ultimative vink med vognstangen om at det var nu hvis jeg skulle gøre alvor af en tanke jeg længe havde haft, nemlig at stifte en organisation der der samler ind til Kræftens Bekæmpelse blandt jægere i Danmark.
At samle penge ind til Kræftens Bekæmpelse i jægernes navn skal vise at vi jægere tager del i løsningen af en af det moderne samfunds store problemstillinger.
Læs mere på jmcancer.dk


Blyhagl bliver igen lovlige i Norge

Norges storting har i tirsdags vedtaget at genindføre blyhagl til jagt uden for vådområder og skydebaner. Fremskridtspartiet, Højre, Senterpartiet og Arbejderpartiet, stemte for loven.

”Blyhagl er mer effektivt. Det er mange sterke argumenter for å tillate bruk av blyhagl igjen. Både fordi det er en bedre ammunisjon med tanke på dyrevelferd og sikkerhet. Jeg mener også at det er gledelig at vi nå kvitter oss med et forbud som det ikke er faglig belegg for”, siger Slagsvold Vedum formand for Senterpartiet i Norge, i en pressemeddelelse.

Dansk Land og Strandjagt har ønsket Jegernes Interesseorganisation Norge, tillykke med tilladelse til at bruge blyhagl igen.

Se den norske jagtforenings pressemeddelelse.
(Billed: landsformand Rolf Larsen Jegernes Interesseorganisation)


Jagt på statens arealer

Det bliver nemmere at komme på jagt på statens jord, særligt for unge jægere. Vi takker for den tidlige julegave og ønsker både jægere og Naturstyrelsen en glædelig jul.

Læs mere:


Ulve

Naturstyrelsen, Naturhistorisk Museum i Århus og Institut for Bioscience – Kalø, Århus Universitet har udarbejdet et fælles ulvekort over ulvens forekomst i Danmark.

Dansk Land- og Strandjagt har i maj 2014 klart afvist Naturstyrelsens forvaltningsplan for ulve. Se mere:

Vores holdning til adaptiv vildtforvaltning, besluttet på foreningens hovedbestyrelsesmøde i Korsør, august 2014.
Usagligt flertal i Vildtforvaltningsrådet

En kommentar til beslutningen om at frede - af alle fugle - mågerne.

Vildtforvaltningsrådet blev stiftet som et fornuftens værn. Man er fristet til at spørge sig selv om rollerne nu er skiftet? Er det vitterligt ministeren, som må træde til som værn mod et useriøst Vildtforvaltningsråd?
Forvaltningsplan for ulv


Dansk Land- og Strandjagt har netop indsendt foreningens bemærkninger til forvaltningsplan for ulv


I foreningens bemærkninger skriver Dansk Land og Strandjagt at Danmark bør være ulvfrit område, bla. Fordi det er et lille tætbefolket land. Dansk Land og Strandjagt har mistanke for at ulvene i Danmark er udsat, fordi der er konstateret ulve kort efter natur topmødet i Odense, og fordi de tre hanulve der er fundet DNA på efter død og bid er fra Tysklands grænse til Polen og Tjekkiet.

Dansk Land og Strandjagt opfordrer Naturstyrelsen til at sikre at ulve i Danmark straks bliver indfanget eller aflivet. Den danske bestand af kronvildt og råvildt vil lide hårdt ved en dansk ulvebestand, det samme vil tamdyr, især får, men også kæledyr som hunde vil risikere livet.

Læs forvaltningsplanen her.
Dansk Land og Strandjagt har oprettet en facebookgruppe,

som Tina Klausen administrerer. Gruppen er for dig, hvis du  er medlem af Dansk Land- og Strandjagt. Her kan du dele billeder, erfaringer, sjove historier m.v. om dine natur og jagt oplevelser. Du kan kontakte gruppen på facebook@dls-jagt.dk

https://www.facebook.com/jagtforeningenDLS


Følg os på facebook

https://www.facebook.com/jagtforeningenDLS
Støt Jægere mod Cancer


Netshop


Dangate


Annoncer

 http://dls-jagt.dk/billeder/andet/annonce_a_14.jpg

Jagtvin


 
Hike hundefoder


Køb og salg af


Undersider (1): Ny jæger