Vil du være medlem hos osLandsriffelskydningen i Ferritslev blev den sidste på Fyn.

Med et deltagerantal på 5 er det helt oplagt, at der ikke er interesse for arrangementet. Alt materiale i forbindelse med aktiviteten bliver nu afleveret til formand Erik Clausen. Andre må tage stafetten op, hvis det skal i gang igen.

Resultatliste Landsriffelskydning 2018

Hovedskydning / Landsskydning
John Hansen Guldpokal
Kaj Rasmussen Sølvpokal
Fin G. Andersen Bronzepokal

Mærkeskydning
Kaj Rasmussen Guld med Egeløv
Finn G. Andersen Guld

Hurtigskydning 200 meter.
Kaj Rasmussen Guld
John Hansen Sølv
Halldor Sørensen Bronze

Salonskydning
John Hansen guld
Kaj Rasmussen Sølv
Finn. G. Andersen BronzeÅrsprogram for Dansk Land og Strandjagt Sønderborg.


Årsprogram for Dansk Land og Strandjagt- Fyn.


Årsprogram for Holmeådalens Jagtforening.


Dansk Land og Strandjagt Vendsyssel afholder godkendt kursus i hygiejne og vildtsygdomme.Tidsskriftet Jagt & Jægere,

er netop blevet trykt, og skal være udsendt senest 15. april.

(hvis du er medlem og ikke har modtaget tidsskriftet denne dato, bør du kontakte landskassereren på mail).


I dette nummer kan du bla. læse om:


Tre generationer på jagt i Namibia af Hans Haarsløv.


En jæger krydser sit spor af Morten S. Knudsen.


Jagtanekdoter af Redaktionen


En rigtig jagttur af Peter Thisted.


Ulve hører ikke til i Danmark af Knud Jeppesen.


Revirpleje af Jens Petersen.


Ny DLS- bådplads ved Kattegatkysten. af Finn Madsen


Det første stykke vildt af Tue Lorenzen.


Hyggekrogen af redaktionen


Jagtgrej der er aktuelt


Vildtopskrift.


Foreningsnyt, fra nogle af DLS lokalforeninger


Kok, kluk og 22 mag. Redaktionen


Bliv medlem af Dansk Land og Strandjagt, for 350 kr. + et lokalforeningskontingent.

Eller bliv medlem af landsorganisationen for 400 kr. om året, så vil du modtage jagttidsskriftet ”Jagt & Jægere” hver anden måned i 2018.

Du kan kontakte foreningen på post@dls-jagt.dk


Du kan leje Svendborg Strandjagtforenings MopaHer er en beretning om en sejlads. Det var ganske hyggeligt, også selv om det ikke handlede om jagt.

Nyt årsprogram fra Dansk Land og Strandjagt- Sønderborg
Vildtforvaltningsrådets formand mødes med Dansk Land og Strandjagts hovedbestyrelse


Dansk Land- og Strandjagts hovedbestyrelse holdt møde med vildtforvaltningsrådets formand Jan Eriksen i Korsør. Jan Eriksen orienterede om vildtforvaltningsrådets arbejde, hvor der afholdes 4 årlige møder.

Jan Eriksen talte om bæredygtighed, folkets krav og om invasive, genindvandrede og genudsatte vildtarter.


Dansk Land- og Strandjagts hovedbestyrelse havde til mødet udarbejdet 8 spørgsmål, som var sendt til VFR's formand inden mødet, 6 af spørgsmålene blev diskuteret, de 2 sidste blev der ikke tid til.


Landsformand Erik Clausen var meget tilfreds med mødets forløb. Det var et møde, hvor DLS fik mulighed for at markere sig overfor VFR's formand. Personlig kendskab til hinanden er altid en fordel for det fremtidige arbejde.

Stålhagl i statsskov

Dansk Land- og Strandjagts landsformand, Erik Clausen er i mail fra Naturstyrelsen Sønderjylland blevet gjort opmærksom på, at der ved jagt i Rhedersborg skov i Sønderjylland kan benyttes stålhagl. DLS ved for tiden ikke, om Naturstyrelsen har ændret indstilling til stålhagl i statsskov i det hele taget, men på internettet verserer der flere rygter om, at der nogle steder i Rold skov kan skydes med stålhagl. Vi må se hvad fremtiden bringer.


Erik Clausen, landsformand

Du kan leje Svendborg Strandjagtforenings jagtbådLæs mere på foreningens hjemmeside.Dansk Land- og Strandjagts landsformand Erik Clausen til høring på Christiansborg


Folketingsmedlem Thomas Danielsen (Venstre) havde arrangeret en hjortehøring i Folketingets fællessal den 24. august, hvor der var plads til et begrænset antal deltagere. I mødet deltog Dansk Land- og Strandjagts landsformand Erik Clausen.

På mødet orienterede vildtforvaltningsrådets formand Jan Eriksen, om rådets forslag til hjorteforvaltningsplan. Senere på mødet besvarede Jan Eriksen og Mads Flinterup fra Jægerforbundet spørgsmål.


Desuden deltog Peter Sunde, seniorforsker ved Århus Universitet, og vildtbiolog Egon Bennetsen, der talte om fagligheden.

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen og folketingsmedlem Thomas Danielsen deltog som politiker.

Efter mødet havde Dansk Land- og Strandjagts landsformand Erik Clausen en lang og meget positiv samtale med Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen.

TV midtvest var med på mødet.(Foto: Miljø- og Fødevareministeren på talerstolen, og DLS's formand Erik Clausen sammen med ministeren).


Påmindelse om kontingentbetaling!

Har du forlagt girokortet kan beløbet indsættes på 
Konto: 7789 1029074
Ved spørgsmål kontakt: kasserer@dls-jagt.dk


Enigt Folketing bag ny forenklet knivlov


Torsdag den 21. april 2016.


Regeringen har med støtte fra alle Folketingets partier netop vedtaget en helt ny knivlov, hvor kursen skærpes over for knive i nattelivet. Samtidig lempes reglerne for lovlydige borgere, så man ikke skal bekymre sig om at overtræde loven, når man tager en kniv med på jagt eller fisketur.

Folketinget har vedtaget den nye knivlov, som justitsminister Søren Pind varslede sidste sommer. Den nye lov skal på den ene side lempe reglerne for brug af knive til fornuftige dagligdags gøremål og på den anden side skærpe kursen mod knive i bl.a. nattelivet og kriminelle miljøer. 

Dansk Land- og Strandjagt har spillet en aktiv rolle i lovgivningsprocessen. Sidst i januar indsendte vi et meget kritisk høringssvar til ministeren, og flere andre var også kritiske, blandt andre Dommerforeningen. Danmarks Radio henvendte sig til Dansk Land- og Strandjagt flere gange, dels for at få vores høringssvar tilsendt, dels for to interviews i radioen, hvor også dommerforeningens formand og politikere deltog. Efter det blev lovudkastet ændret til det nuværende lovforslag, som netop er vedtaget. Se Dansk Land- og Strandjagts høringssvar her.


Bliv medlem af Dansk Land- og Strandjagt for 350 kr. + et lokalforeningskontingent

Så modtager du tidsskriftet Jagt & Jægere 6 gange om året. Læs tidsskriftet her

  • Vi indgiver høringssvar til al lovgivning, der omhandler jagt og naturforvaltning.
  • Vi har ofte kontakt til politikere i Folketinget og EU.
  • Vi er medlem af jægerfora i de lokale naturstyrelsesenheder.
  • Vi har en forsikring for medlemmerne.
  • Medlemmer i Dansk Land- og Strandjagt får 15% rabat på køb af jagtgrej i netbutikken Dangate.
  • Medlemmer i Dansk Land- og Strandjagt får 10% rabat på bådforsikring hos Dansk Fartøjsforsikring.
  • Dansk Land- og Strandjagt er medlem af Dansk Flugtskydningsforbund.
  • Dansk Land- og Strandjagt er støttemedlem i Dansk Schweisshundeforening
Kontakt os for medlemskab på kasserer@dls-jagt.dk
Længere regulering af bramgæs
På grund af store markskader har Miljø- og Fødevareministeren besluttet at udvide den periode, hvor bramgæs må reguleres.


Antallet af bramgæs er vokset helt utroligt i den danske natur. Når de raster på landmændenes marker, bliver afgrøder ødelagt, og gæssenes afføring skaber store forureningsproblemer. I halvfjerdserne, hvor EF's fuglebeskyttelsesdirektiv blev vedtaget, var der en bestand på ca. 50.000, i dag er der mindst 1,2 mill.


Bramgåsen er beskyttet af EF's fuglebeskyttelsesdirektiv, som den nuværende miljøministers partifælle Henning Christoffersen fra Venstre forhandlede på plads som udenrigsminister.


Dansk Land- og Strandjagt har adskillige gange over for politikere i mails og i høringssvar kritiseret EF's fuglebeskyttelsesdirektiv, fordi det i meget stor udstrækning ophæver grundlovens regler om den private ejendomsret. Vi har foreslået dette direktiv genforhandlet, eller at Danmark får indført undtagelsesbestemmelser for det, senest her i sommer ved EU- høringen.


Min gode ven Peter Dauning, landsformand for Dansk Strandjagtforening, skrev i en leder fra marts 1980 om de store ændringer, som det nye fuglebeskyttelsesdirektiv giver, "men direktivet er formet i så kryptisk sprog, at det næsten ikke er til at tolke". Det har grundejere og jægere fået at føle: Der blev straks udarbejdet en ny jagtlov som følge af direktivet.

Direktivet er et godt redskab for grønne fanatikere til at afvikle eller begrænse jagt og til at begrænse ejendomsretten.


Læs ministerens meddelelse.


Vildtforvaltningsrådets forlig (handel) om at frede alle mågearter,

Giver flere og flere problemer i både på by og på land. I Vejle vil politikerne have de skidende måger væk fra bylivet. Franskbrød til ænder tiltrækker flere og flere måger og giver store problemer for byens liv og vandmiljø.


En økologisk svineproduktion ved Holstebro er plaget af måger på markerne, som æder svinefoder for 1500 kr. om dagen. Landmanden har forsøgt at få tilladelse til skyde mågerne, men har fået afslag fra Naturstyrelsen. Ifølge landmændene udgør mågerne en stor risiko for smitte med sygdomme.


I aviser kan man ifølge ornitologerne se at måger stadig må reguleres i byer, samt at jægerne ikke spiser måger. Jeg har selv spist mange måger, og de er meget velsmagende. Hvis ornitologerne kræver at vildt der er jagttid på altid skal spises, er de næste fredninger nok, husskade, krager, ræv og mink.
Handelen om at frede alle måger er indgået mellem Dyrenes Beskyttelse, Danmarks Jægerforbund, Dansk Skovforening, Landbrug og Fødevarer, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening.

(Foto: To velsmagende kødstykker fra sølvmåge skudt inden vildtforvaltningsrådets vanvidsfredning af alle måger i Danmark).EU vedtager en liste på 37 invasive arter, der skal bekæmpes

I Danmark er der 10 dyre- og plantearter, som EU nu forpligter os til at bekæmpe.
Pattedyr: muntjak hjort, vaskebjørn, sumpbæver.
Fugle: skarveand.
Fisk: båndgrundling, sumpskildpadden terrapin, signalkrebs, kinesisk uldhåndskrabbe,
Planter: Hårfrugtet bjørneklo, gul kæmpekalla.
På EU-listen er mårhund ikke anført som invasiv art i Danmark.

Dansk Land- og Strandjagt kan kun bifalde strenge regler og totalt importforbud mod arterne og ser gerne drastiske metoder taget i brug for at imødegå en spredning af ikke hjemmehørende og invasive arter i naturen generelt. Det er imidlertid svært at forstå for befolkningen, når Naturstyrelsen og store miljøorganisationer selv udsætter bævere og elge, og mange mennesker sætter spørgsmålstegn ved, hvor ulven og guldsjakalen kommer fra.


Aftale om medlemsrabat

Dangate ApS indgår hermed den aftale med Dansk Land og Strandjagt, at foreningens medlemmer kan få en fordelagtig rabat på 15% på alle varer på hjemmesiden www.dangate.dk , dog undtaget i forvejen nedsatte varer og særlige kampagnetilbud.


Dangate er en af landets førende leverandører af jagtudstyr. Vi har blandt andet Danmarks største udvalg af jagtstiger, produkter til vildsvinejagt, vildtkameraer, skydestokke, alt til ande- og gåsejagten og et stort program af lokkekald. Vi forhandler de mest anerkendte mærker inden for hver varekategori, og vi fremstiller produkter i eget navn, så medlemmerne kan få glæde af jagtudstyr i høj kvalitet til en rigtig god pris.


Foreningens medlemmer kan holde sig opdaterede om nyheder og gode tilbud ved at huske at tilmelde sig vores nyhedsbrev ved den første bestilling på vores hjemmeside.


Rabatten fratrækkes købsprisen ved indtastning af en rabatkode, der udleveres ved henvendelse til et af Dansk Land og Strandjagts 10 hovedbestyrelsesmedlemmer, 8 hovedbestyrelsessuppleanter eller redaktøren. Rabatkoden kan desuden ses på Dansk Land- og Strandjagts facebookgruppe, en lukket gruppe for medlemmerne, som et fast opslag. 


Når kunden går til betalingsmodulet på hjemmesiden, skal rabatkoden indtastes. Husk at trykke GEM efter indtastning af rabatkoden. Hvis du endnu ikke er medlem af facebookgruppen, kan du kontakte vores administrator på facebook@dls-jagt.dk for at blive medlem.


Ny hjorteart i Midtjylland

Igen har den danske natur fået tilført en ny dyreart, nemlig muntjac'en, som er en lille asiatisk hjorterace, der lever i det sydøstlige Kina og på Formosa-Kina. Muntjachjorten vejer 10 til 28 kg., bliver ca. 45 cm. høj og lever normalt i subtropiske skove. Den er hurtig til at formere sig, fordi den ikke har en parringssæson, men formerer sig året rundt. Få dage efter en fødsel kan hunnen blive drægtig igen.


I Midtjylland er der formentlig set muntjac kid, hvilket betyder, at den er begyndt at formere sig i Danmark. Naturstyrelsen oplyser, at en bestand af muntjac hjorte kan udgøre en fare for planterne i skovbunden, som hjorten æder. Muntjac holder af tæt bevoksning som brombærkrat. Det er et aktivt dyr, som er meget i bevægelse og æder mange forskellige planter.

Muntjac hjorte er gode til at skjule sig i naturen. 


I begyndelsen af 1900 tallet indførtes der indført muntjac hjorte til et gods i Bedfordshire, og engang imellem undslap nogle af de små hjorte. I de følgende år er der udviklet vilde bestande i flere engelske grevskaber, og i dag regnes muntjac for at være den mest udbredte hjort i Sydengland. Flere danske jagtrejsebureauer udbyder jagter på muntjac i England.

Støt jægere mod cancer

I denne uge kører en kampagne, der hedder ”Knæk cancer” i medierne. Cancer rammer ca. hver tredje dansker, så vi kommer alle på et eller andet tidspunkt i vores liv i berøring med denne forfærdelige sygdom, der hver dag over 40 mennesker livet i Danmark.Jægeren Glenn Hegaard, der selv er kræftramt, har oprettet en komite ”Jæger mod cancer”, der indsamler penge til kræftens bekæmpelse.


Læs mere om ”Jæger mod cancer her” http://jmcancer.dk/


Hvis du vil støtte kampen mod cancer, anbefaler Dansk Land- og Strandjagt at du indbetaler et beløb til ”Jæger mod cancer”


Du kan lave en kontooverførsel til 7370-1193614 eller eller bruge mobile pay eller swipp ved at taste 52305062.


Dansk Land og Strandjagt vil gerne opfordre jægerne til at støtte, via Jægere mod Cancer, hvis de påtænker at støtte Knæk Cancer alligevel. Således får vi jægerne med på tavlen under det store afsluttende show på tv lørdag den 24. oktober.

Støt jæger mod cancer
Kære læser
Mit navn er Glenn Mosbæk Hegaard, jeg er fra 1970 og har været passioneret jæger det meste af livet. Jeg har de seneste år haft mit virke indenfor jagtbranchen og bl.a. været trofæopmåler for SCI, CIC og Rowland Ward.
Jeg blev i 2012 ramt af cancer og i januar 2015 blev jeg erklæret terminal. 
Denne besked var det ultimative vink med vognstangen om at det var nu hvis jeg skulle gøre alvor af en tanke jeg længe havde haft, nemlig at stifte en organisation der der samler ind til Kræftens Bekæmpelse blandt jægere i Danmark.
At samle penge ind til Kræftens Bekæmpelse i jægernes navn skal vise at vi jægere tager del i løsningen af en af det moderne samfunds store problemstillinger.
Læs mere på jmcancer.d

Naturstyrelsen har besluttet at overtage Schweisshunde sekretariatet.

I mange år har jægerforbundet varetaget driften af Naturstyrelsens schweisshundesekretariat. Men nu har Naturstyrelsen valgt at hjemtage dele af opgaven med driften af Naturstyrelsens schweisshundesekretariat.

Derfor har Naturstyrelsen Blåvandshuk opslået to ledige sekretariats stillinger for schweisshundesekretariatet, en sagsbehandler og en sekretær.

Naturstyrelsens administrative varetagelse af schweiss-opgaven vil som hidtil ske med udgangspunkt i Naturstyrelsen Blåvandshuk med skovrider Ulrik Lorenzen som chef.

Dansk Land- og Strandjagt er støttemedlem af Dansk Schweisshundeforening, ligesom Jægerforbundet også er.

    


Blyhagl bliver igen lovlige i Norge

Norges storting har i tirsdags vedtaget at genindføre blyhagl til jagt uden for vådområder og skydebaner. Fremskridtspartiet, Højre, Senterpartiet og Arbejderpartiet, stemte for loven.

”Blyhagl er mer effektivt. Det er mange sterke argumenter for å tillate bruk av blyhagl igjen. Både fordi det er en bedre ammunisjon med tanke på dyrevelferd og sikkerhet. Jeg mener også at det er gledelig at vi nå kvitter oss med et forbud som det ikke er faglig belegg for”, siger Slagsvold Vedum formand for Senterpartiet i Norge, i en pressemeddelelse.

Dansk Land og Strandjagt har ønsket Jegernes Interesseorganisation Norge, tillykke med tilladelse til at bruge blyhagl igen.

Se den norske jagtforenings pressemeddelelse.
(Billed: landsformand Rolf Larsen Jegernes Interesseorganisation)

Ulve

Naturstyrelsen, Naturhistorisk Museum i Århus og Institut for Bioscience – Kalø, Århus Universitet har udarbejdet et fælles ulvekort over ulvens forekomst i Danmark.


Dansk Land- og Strandjagt har i maj 2014 klart afvist Naturstyrelsens forvaltningsplan for ulve. Se vores holdning til adaptiv vildtforvaltning, besluttet på foreningens hovedbestyrelsesmøde i Korsør, august 2014.
Usagligt flertal i Vildtforvaltningsrådet

En kommentar til beslutningen om at frede - af alle fugle - mågerne.

Vildtforvaltningsrådet blev stiftet som et fornuftens værn. Man er fristet til at spørge sig selv om rollerne nu er skiftet? Er det vitterligt ministeren, som må træde til som værn mod et useriøst Vildtforvaltningsråd?
Forvaltningsplan for ulv


Dansk Land- og Strandjagt har netop indsendt foreningens bemærkninger til forvaltningsplan for ulv


I foreningens bemærkninger skriver Dansk Land og Strandjagt at Danmark bør være ulvfrit område, bla. Fordi det er et lille tætbefolket land. Dansk Land og Strandjagt har mistanke for at ulvene i Danmark er udsat, fordi der er konstateret ulve kort efter natur topmødet i Odense, og fordi de tre hanulve der er fundet DNA på efter død og bid er fra Tysklands grænse til Polen og Tjekkiet.

Dansk Land og Strandjagt opfordrer Naturstyrelsen til at sikre at ulve i Danmark straks bliver indfanget eller aflivet. Den danske bestand af kronvildt og råvildt vil lide hårdt ved en dansk ulvebestand, det samme vil tamdyr, især får, men også kæledyr som hunde vil risikere livet.

Læs forvaltningsplanen her.
Dansk Land og Strandjagt har oprettet en facebookgruppe,

som Tina Klausen administrerer. Gruppen er for dig, hvis du  er medlem af Dansk Land- og Strandjagt. Her kan du dele billeder, erfaringer, sjove historier m.v. om dine natur og jagt oplevelser. Du kan kontakte gruppen på facebook@dls-jagt.dk

https://www.facebook.com/jagtforeningenDLSFølg os på facebook

https://www.facebook.com/jagtforeningenDLS
Støt Jægere mod Cancer


Netshop


DangateAnnoncer

 http://dls-jagt.dk/billeder/andet/annonce_a_14.jpg

Jagtvin


 
Hike hundefoder


Køb og salg af


Vildthandel
Gårdbutik
KLOSTERHEDENS VILDT

Kontakt hjemmesidens redaktion på: webmaster@dls-jagt.dk

Undersider (1): Ny jæger