Vi tilbyder lige nu alle interesserede at melde sig ind i Dansk Land- og Strandjagt for 100 kroner for resten af året

Aftalen er kommet i stand ved et samarbejde med Kjeld Nyhus Andersen, der har oprettet facebookgruppen “Spiren til en ny landsdækkende jagtforening”, og Jørgen Nielsen, der ejer en virksomhed, der producerer jagtrifler og tilbehør, blandt andet Sonic lyddæmpere.

Alle ser fordelene i at samle kræfterne i Dansk Land- og Strandjagt frem for at skulle grundlægge en ny jagtforening med foreningsstruktur, vedtægter og jagtblad.

Du kan læse pressemeddelelsen fra mødet her.

Velkommen til alle nye!


Tak for alle tilmeldinger. På grund af den store tilslutning vil der gå nogle dage, inden I hører fra os. Når vi har samlet alle oplysninger, vender vi tilbage.


Skovskolen skal fremover afholde jagt- og vildtforvaltningsuddannelser

Skovskolen har vundet et EU-udbud af uddannelserne, som Miljøstyrelsen har gennemført. Skolen er en afdeling i Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet og ligger i Fredensborg i Nordsjælland.

De i alt seks uddannelser har hidtil været udbudt af Danmarks Jægerforbund med tilskud fra Miljøstyrelsen. Fordi styrelsens kontrakt med forbundet udløber i indeværende år, skal kontrakten udbydes i markedet. Derfor sendte Miljøstyrelsen uddannelserne i udbud for en periode på fem år regnet fra 1. januar 2021 og med mulighed for forlængelse i op til fire år.

Vildtforvalteruddannelsen tager omkring et år på fuld tid. Den er målrettet herregårdsjægere, biologer, skov- og landskabsingeniører og andre, der vil arbejde professionelt med vildtforvaltning.

De fem kortere uddannelser er for både jægere, skytter, jordejere og andre med interesse for jagt og vildtforvaltning:


Jagt & Jægere for oktober/november

I dette nummer kan du blandt andet læse om:

Hjortebrunstbrølene i de polske skove
Biologi: Danske dåvildtstammer
Nabojagt, en gevinst for alle
Min første ræv
Biologi: Den røde fribytter del 1
Kaliber 9,3*62: Tyskeren, der næsten døde
Vildtopskrifter med brombær
Jagtgrej
Våbeninformation
Trækket, der blev til en lang nat
Biologi: Hvor hurtigt flyver ænderne?
Smånyt fra nettet
Foreningsnyt
En 70-årsdag, til lykke
En aldrende allike

Kontakt foreningen på post@dls-jagt.dk, hvis du ikke har modtaget bladet senest den 15. oktober.

Du kan blive medlem af Dansk Land- og Strandjagt for 100 kroner for resten af 2020. Så vil du modtage jagt bladet Jagt & Jægere hver anden måned.


Flugtskydning

27. juni holdt Dansk Land- og Strandjagt landsflugtskydning for 2020.

Vi siger til lykke til vinderne, der ses her:

 

1. præmie Niels H Jensen, 23/26
2. præmie Åge Vandborg, 22/29
3. præmie Herluf Jensen, 20/30

 

1. præmie Nicki Hougaard, 20/29
2. præmie Christian Hansen, 12/22
3. præmie Erik Clausen, 11/27
Bliv medlem af Dansk Land- og Strandjagt for 400 kr. for 2020, så vil du modtage jagttidsskriftet ”Jagt & Jægere” hver anden måned i 2020.

Du kan betale til reg:7789 Konto: 1029074 Andelskassen. Husk at skrive dit navn og adresse.

Nuværende medlemmer i Dansk Land- og Strandjagt skulle have modtaget indbetalingskort for 2020 senest den 1. februar. Hvis det ikke er sket, er det en fejl, og vi beder dig kontakte foreningen på post@dls-jagt.dk .
Harejagt på Færøerne/Føroya

Færøernes Universitet har netop udgivet årets rapport om harejagten i landet. På Færøerne er harejagt er tilladt i perioden 2. november til 31. december. Den første rapport udkom i 2012.

I alt blev 5.927 harer registreret nedlagt i 2019.

På baggrund heraf vurderer professor Eyðfinn Magnussen, Færøernes Universitet, at det samlede antal nedlagte harer på Færøerne i 2019 har været omkring 6.000.

I 2019 blev i alt 755 jagtture registreret fra 299 forskellige jagtområder, der dækker det meste af Færøerne.

Du kan læse hele rapporten her. Den er naturligvis skrevet på færøsk, men på side 6 er der en sammenfatning på dansk.Det bliver nemmere at få lov til at skyde ulv i Tyskland

Efter at tusindvis af husdyr blev dræbt, kom der mere lempelige regler.
Jagttegnsmidlerne

I Dansk Land- og Strandjagt har vi i en årrække undret os over, hvordan jagttegnsmidlerne bliver brugt. Derfor har vi prøvet at få indsigt i, hvad der sker med de mange penge, som jægerne indbetaler.

Vi har søgt aktindsigt i, hvordan de jagtrelaterede naturforvaltningsmidler bruges. Det er de 100 kroner, hver jagttegnsløser betaler hvert år til en særlig indsats for jagtvenlige tiltag i naturforvaltningsprojekter. I alt er det omkring 17 mio. kroner årligt.

I 2016 sendte foreningen en henvendelse til Vildtforvaltningsrådet. Vi må konstatere, at store millionbeløb fra jagttegnsmidlerne bliver brugt til formål, der ikke har forbindelse til jagt. For eksempel er der brugt 26,5 mio. kr. til Elmelund Skov, en bynær skov i Odense. Vi har i flere mails til Naturstyrelsen stillet spørgsmål til anvendelsen.

På Vildtforvaltningsrådets møde den 28. marts 2019 diskuteres brugen af de mange millioner af jagttegnsmidlerne. DLS har derfor udarbejdet en skrivelse til Naturstyrelsen og Jægerforbundet.


Kommentar til vildtforvaltningsrådets nye etiske regler for kronvildtjagt.

Arealbegrænsning af jagt på kronvildt skrevet ind af Danmarks Jægerforbund i de jagtetiske regler.

De jagtetiske regler for kronvildt er til for at sætte retningslinjer, der angiver hvilken måde der udøves jagt på og selvfølgelig i overensstemmelse med god jagtmoral.


Der er forskellige hensyn til sikkerhed, medjæger og naturbruger der skal tages og selvfølgelig hensynet til individet kronvildt i dette tilfælde alt sammen godt beskrevet i de gamle etiske regler.


At bruge de nye jagtetiske regler til at indføre en form for arealbegrænsning over for lodsejer og lejere af jagt og tilmed at de regionale hjortevildtgrupper skal understøtte efterlevelsen af de jagtetiske regler bliver overholdt er ganske uhørt.


De fastsatte jagttider fra Miljø- og Fødevareministeriet der omhandler de generelle og de regionale jagttider er dem jægeren skal efterleve.


Jagtretten er en helt grundlæggende ret til at jage på sine arealer og ved de danske domstole er man heller ikke i tvivl om at jagtretten er en beskyttet rettighed.


Vildtforvaltningsrådet kan ikke bruge de nye jagtetiske regler til, om man nedlægger et eller to dyr på 25 ha og udtrykke det som dårlig naboskab og jagtmoral.


Bæredygtig er hvad de danske jægerer har udøvet de sidste 20 års jagt på kronvildt. Bestanden har været stigende og i særdeleshed i de sidste årringe, kronvildtet breder sig fortsat og trofæerne der bliver leveret bliver også størrer. Kronvildt er en art der flytter meget rundt i det danske landskab og hvad der er bæredygtigt at nedlægge her og der kan vildtforvaltningsrådet ikke definerer.


Kigger man på hvad der er indberettet som vildtudbytte for kronvildt de sidste fire år. Udarbejdet af Aarhus Universitet kan man se, at samlede antal nedlagt kronvildt, fordeler sig ca. med 1/3 på hver hjort, hind og kalv. At skrive vi skal være mere ansvarlig vedrørende afskydning af de forskelle køn ved at nedlægge lige mange af hver i alle områder kan ikke lade sig gøre, når man ved at på forskellige tidspunkter af året at kronvildtet kan være delt op i rudler med hinder og kalve i et område og hjortene i et helt andet område.


Overordnet set synes jeg ikke at vildtforvaltningsrådet har evnet at lave nye retningslinjer for jagtetiske regler af kronvildt og hvem siger at de gamle regler ikke var gode nok.

Knud Marrebæk.

Dansk Land og Strandjagt

Thy-Mors.

Årsprogram for Dansk Land og Strandjagt Sønderborg.

Stålhagl i statsskov

Dansk Land- og Strandjagts landsformand, Erik Clausen er i mail fra Naturstyrelsen Sønderjylland blevet gjort opmærksom på, at der ved jagt i Rhedersborg skov i Sønderjylland kan benyttes stålhagl. DLS ved for tiden ikke, om Naturstyrelsen har ændret indstilling til stålhagl i statsskov i det hele taget, men på internettet verserer der flere rygter om, at der nogle steder i Rold skov kan skydes med stålhagl. Vi må se hvad fremtiden bringer.


Erik Clausen, landsformand
Påmindelse om kontingentbetaling!

Har du forlagt girokortet kan beløbet indsættes på 
Konto: 7789 1029074
Ved spørgsmål kontakt: kasserer@dls-jagt.dk


Bliv medlem af Dansk Land- og Strandjagt for 350 kr. + et lokalforeningskontingent

Så modtager du tidsskriftet Jagt & Jægere 6 gange om året. Læs tidsskriftet her

  • Vi indgiver høringssvar til al lovgivning, der omhandler jagt og naturforvaltning.
  • Vi har ofte kontakt til politikere i Folketinget og EU.
  • Vi er medlem af jægerfora i de lokale naturstyrelsesenheder.
  • Vi har en forsikring for medlemmerne.
  • Medlemmer i Dansk Land- og Strandjagt får 15% rabat på køb af jagtgrej i netbutikken Dangate.
  • Medlemmer i Dansk Land- og Strandjagt får 10% rabat på bådforsikring hos Dansk Fartøjsforsikring.
  • Dansk Land- og Strandjagt er medlem af Dansk Flugtskydningsforbund.
  • Dansk Land- og Strandjagt er støttemedlem i Dansk Schweisshundeforening
Kontakt os for medlemskab på kasserer@dls-jagt.EU vedtager en liste på 37 invasive arter, der skal bekæmpes

I Danmark er der 10 dyre- og plantearter, som EU nu forpligter os til at bekæmpe.
Pattedyr: muntjak hjort, vaskebjørn, sumpbæver.
Fugle: skarveand.
Fisk: båndgrundling, sumpskildpadden terrapin, signalkrebs, kinesisk uldhåndskrabbe,
Planter: Hårfrugtet bjørneklo, gul kæmpekalla.
På EU-listen er mårhund ikke anført som invasiv art i Danmark.

Dansk Land- og Strandjagt kan kun bifalde strenge regler og totalt importforbud mod arterne og ser gerne drastiske metoder taget i brug for at imødegå en spredning af ikke hjemmehørende og invasive arter i naturen generelt. Det er imidlertid svært at forstå for befolkningen, når Naturstyrelsen og store miljøorganisationer selv udsætter bævere og elge, og mange mennesker sætter spørgsmålstegn ved, hvor ulven og guldsjakalen kommer fra.

Aftale om medlemsrabat


Dangate ApS indgår hermed den aftale med Dansk Land og Strandjagt, at foreningens medlemmer kan få en fordelagtig rabat på 15% på alle varer på hjemmesiden www.dangate.dk , dog undtaget i forvejen nedsatte varer og særlige kampagnetilbud.


Dangate er en af landets førende leverandører af jagtudstyr. Vi har blandt andet Danmarks største udvalg af jagtstiger, produkter til vildsvinejagt, vildtkameraer, skydestokke, alt til ande- og gåsejagten og et stort program af lokkekald. Vi forhandler de mest anerkendte mærker inden for hver varekategori, og vi fremstiller produkter i eget navn, så medlemmerne kan få glæde af jagtudstyr i høj kvalitet til en rigtig god pris.


Foreningens medlemmer kan holde sig opdaterede om nyheder og gode tilbud ved at huske at tilmelde sig vores nyhedsbrev ved den første bestilling på vores hjemmeside.


Rabatten fratrækkes købsprisen ved indtastning af en rabatkode, der udleveres ved henvendelse til et af Dansk Land og Strandjagts 10 hovedbestyrelsesmedlemmer, 8 hovedbestyrelsessuppleanter eller redaktøren. Rabatkoden kan desuden ses på Dansk Land- og Strandjagts facebookgruppe, en lukket gruppe for medlemmerne, som et fast opslag. 


Når kunden går til betalingsmodulet på hjemmesiden, skal rabatkoden indtastes. Husk at trykke GEM efter indtastning af rabatkoden. Hvis du endnu ikke er medlem af facebookgruppen, kan du kontakte vores administrator på facebook@dls-jagt.dk for at blive medlem.Blyhagl bliver igen lovlige i Norge


Norges storting har i tirsdags vedtaget at genindføre blyhagl til jagt uden for vådområder og skydebaner. Fremskridtspartiet, Højre, Senterpartiet og Arbejderpartiet, stemte for loven.

”Blyhagl er mer effektivt. Det er mange sterke argumenter for å tillate bruk av blyhagl igjen. Både fordi det er en bedre ammunisjon med tanke på dyrevelferd og sikkerhet. Jeg mener også at det er gledelig at vi nå kvitter oss med et forbud som det ikke er faglig belegg for”, siger Slagsvold Vedum formand for Senterpartiet i Norge, i en pressemeddelelse.

Dansk Land og Strandjagt har ønsket Jegernes Interesseorganisation Norge, tillykke med tilladelse til at bruge blyhagl igen.

Se den norske jagtforenings pressemeddelelse.
(Billed: landsformand Rolf Larsen Jegernes Interesseorganisation)Ulve


Naturstyrelsen, Naturhistorisk Museum i Århus og Institut for Bioscience – Kalø, Århus Universitet har udarbejdet et fælles ulvekort over ulvens forekomst i Danmark.


Dansk Land- og Strandjagt har i maj 2014 klart afvist Naturstyrelsens forvaltningsplan for ulve. Se vores holdning til adaptiv vildtforvaltning, besluttet på foreningens hovedbestyrelsesmøde i Korsør, august 2014.

Forvaltningsplan for ulv


Dansk Land- og Strandjagt har netop indsendt foreningens bemærkninger til forvaltningsplan for ulv


I foreningens bemærkninger skriver Dansk Land og Strandjagt at Danmark bør være ulvfrit område, bla. Fordi det er et lille tætbefolket land. Dansk Land og Strandjagt har mistanke for at ulvene i Danmark er udsat, fordi der er konstateret ulve kort efter natur topmødet i Odense, og fordi de tre hanulve der er fundet DNA på efter død og bid er fra Tysklands grænse til Polen og Tjekkiet.

Dansk Land og Strandjagt opfordrer Naturstyrelsen til at sikre at ulve i Danmark straks bliver indfanget eller aflivet. Den danske bestand af kronvildt og råvildt vil lide hårdt ved en dansk ulvebestand, det samme vil tamdyr, især får, men også kæledyr som hunde vil risikere livet.

Læs forvaltningsplanen her.

Følg os på facebook

https://www.facebook.com/jagtforeningenDLS
Netshop


DangateAnnoncer

 http://dls-jagt.dk/billeder/andet/annonce_a_14.jpg
 
Hike hundefoder


Køb og salg af


Vildthandel
Gårdbutik
KLOSTERHEDENS VILDT

Kontakt hjemmesidens redaktion på: webmaster@dls-jagt.dk

Undersider (1): Ny jæger