Forslag sendt til ministeren ↗

Dansk Land- og Strandjagt mener ikke, at en ændring af jagttiderne for vores hjortevildt har været taget i brug i tilstrækkelig grad i almindelighed, eller for at opnå de ønskede forvaltningsmål for kronvildtet i særdeleshed. Dette kan de her foreslåede ændringer med stor sandsynlighed råde bod på.
Læs mere…

Arealkravet sendt til hjørne ↗

Ny jagt og vildtforvaltningslov er udsat til stor glæde for jægerne i Danmark – og dermed er arealkravet sendt i syltekrukken – læs pressemeddelsen fra landsformand Knud Marrebæk – stor sejr for Dansk Land- & Strandjagt
Læs mere…

Mere jagt på ringduen ↗

Hvordan står det til med Ringduen i Danmark..? – DLS mener at den sagtens kan tåle et noget større jagttryk – fakta er at DK får et ret stort træk af nordiske duer om efteråret som kommer ind til østkysten, disse nordiske bestande burde også have en jagtid
Læs mere…

Annoncer i Jagt & Jægere ↗

I vores blad, Jagt og Jæger, som udkommer 6 gange om året annoncerer vi gerne med jagtrelevante emner og i det hele taget tilbehør til outdoor life. Bladet trykkes i et oplæg på 2500 stk.
Læs mere…

Bilag fra INTERLEX ↗

Interesserede kan her hente bilagene som er medgået i udarbejdelse af notatet fra INTERLEX advokaterne i Aarhus omhandlende arealkravet.
Læs mere…

Pressemeddelelse ↗

Foreningen af Danske Buejægere og Dansk Land- og Strandjagt indgår nu samarbejde – Kirsten Andersen formand for FADB udtaler at sammen står de to jagtorganisationer stærkere til at opnå indflydelse på jagtens fremtid og der vil være flere snitflader hvor vi sammen vil kunne finde fælles fodslag til fremme for buejagten og jagten generelt…
Læs mere…

Facebook side | DLS TV | Facebook gruppe