Platform tilegnet europæiske falkejagt

Efter 50 års forbud blev falkejagten i 2018 endelig genindført i Danmark med hjælp fra Venstre og Dansk Folkeparti – forhandlingerne gik helt bag om ryggen af Vildtforvaltningsrådet og de særinteresser som rådet i dag mest består af. I stedet gik man via formanden for Fødevare- og Miljøudvalget Pia Adelsteen (DF) direkte til Miljøminister EsbenContinue reading “Platform tilegnet europæiske falkejagt”

Jagttiden på råvildt bør ikke ændres

DLS mener ikke at jagttiden skal laves om på råvildt – der er andre faktorer der gør sig gældende. Miljøstyrelsen har efter anmodning fra vildtforvaltningsrådet bestilt en analyse udført af DCE, der skal se på råvildtbestandens status og udvikling. Til sammenligning skal der også ses på råvildtets generelle udvikling i Sverige, Norge og Nordtyskland. BaggrundenContinue reading “Jagttiden på råvildt bør ikke ændres”

Tid Til Messebesøg

Mød Dansk Land- og Strandjagt på Jagt & Udeliv messen i Messecenter Vesthimmerland Mød Dansk Land- og Strandjagt på Jagt & Udeliv messen i Messecenter Vesthimmerland (Messevej 1, 9600 Aars) 26.-27. februar begge dage fra kl. 10.00-16.00.Messe tilbud på kontingent er 300,- for hele året inklusiv forsikring og bladet Jagt & Jægere.. Alle der tegnerContinue reading “Tid Til Messebesøg”

Den danske våbenlov igen i fokus

Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) ønsker nu en opstramning af den danske våbenlovgivning på baggrund af de drab der for tid tilbage skete i Norge, og som efterfølgende viste sig, at de blev begået med kniv. Karina Lorentzen ønsker nu at der fremover skal søges våbentilladelse når man vil anskaffe sig en bue – sagen liggerContinue reading “Den danske våbenlov igen i fokus”

Planlagt sult for naturens skyld

NATURNATIONALPARKER: Miljøminister Lea Wermelin fik juni flertal for sit lovforslag L 229 om de nye naturnationalparker (store nye dyrehaver), hvor det er meningen, at der skal dispenseres for centrale dele af dyrevelfærdsloven. Af:Lene Kattrup, Fuglegårdsvænget 9, 2820 Gentofte Dorthe Brauner Jensen Lollandsgade 2, 8600 SilkeborgUlla Gottliebsen Krogen 48, Tranum, 9460 Brovst Regeringen med støttepartier samtContinue reading “Planlagt sult for naturens skyld”

Danmark for natur og skov – uden hegn

Af Psykolog Ulla Gottliebsen Har Danmarks Jægerforbund indgået aftaler med Naturstyrelsen om regulering af hjortevildt og “vilde” husdyr? Kan medlemmer af foreningen få mulighed for at “regulere” vildt og måske endda “vilde” husdyr på trods af et officielt jagtforbud i de nye naturnationalparker?Vi mangler svar fra Danmarks Jægerforbund på, hvorfor de siger ja til naturnationalparkerne..Continue reading “Danmark for natur og skov – uden hegn”

Nu åbnes der op for at kunne regulere sæl

Sæler skal dog i sagens natur udgøre et erhvervsøkonomisk problem på fiskeriet efter fladfisk, hvis der skal reguleres, lyder det fra miljøminister Lea Wermelin. – Mener ministeren, at det er rimeligt, at reguleringen af gråsæler sættes på pause ved Bornholm med henvisning til habitatsdirektivet, når man i Sverige inden for samme regler fortsætter reguleringen afContinue reading “Nu åbnes der op for at kunne regulere sæl”

Tiden er inde til jagt på skarv

Skarven er ikke længere en truet art, tværtimod er den blevet så overbeskyttet, at den er blevet en pestilens for mange, skriver Søren Gade (V). Af Søren GadeMedlem af Europa-ParlamentetNæstformand i fiskeriudvalget.Venstre Skarven forvolder stor skade på fiskeriet for både lystfiskere og erhvervsfiskere. Det er blevet påvist gennem mange studier fra ind- og udland, ogContinue reading “Tiden er inde til jagt på skarv”