Dette er DLS‎ > ‎

Jægerfora

I 2003 besluttede den daværende miljøminister, at der skulle oprettes et jægerforum i hvert af de lokale statsskovdistrikter med repræsentanter fra de to landsdækkende jagtforeninger.

Dansk Land og Strandjagts medlemmer til jægerfora, udpeges af hovedbestyrelsen, i samarbejde med lokalafdelingerne.

Som ramme for drøftelser med lokale jægerrepræsentanter har alle Naturstyrelsens lokale enheder oprettet et ’Jægerforum’.

Her kan du se Dansk Land- og Strandjagts repræsentanter. Vores lokale repræsentanter kan også kontaktes på e-post: formand@dls-jagt.dk

Vejledning om prioritering og behandling af naturforvaltningsprojekter (Jagttegnsmidler).Naturstyrelse Fyn
Jørgen Falk Jørgensen 5631 Ebberup Tlf. 64 77 19 81. E-post: jfalkj@mail.dk
Kaj Ulrich Rasmussen, Hundstrupvej 42, 5771 Stenstrup. Tlf. 21232014 E-post:kajskovlund@gmail.com


Naturstyrelsen Sønderjylland
Erik Clausen, 6400 Sønderborg Tlf. 40 58 62 78 E-post: erik.clausen@familie.tele.dk 
Tue  Lorenzen Kiding Skov 5 Bojskov 6400 Sønderborg.Tlf.61 46 75 32 E-post:tue-lorenzsn@mail.tele.dk


Naturstyrelsen Hovedstaden  
Jens Glerup Andersen Roskilde Telf.20322017  E-post vibesoeholm@gmail.com   
 

 
Per-Ole  Pedersen Roskildevej 9C. E-post:ropedersenpele@gmail.com

Svend Erik Hansen, Kvissel Tlf. 20 19 56 99. E-post: mejlingudlejning@mail.dk 
Niels Chr. Nielsen Hulsig Tlf.21758405 E-post:
   
Naturstyrelsen Himmerland
Kim Skjødt, Letvadvej 100 9200 Aalborg SV. Tlf. 98 18 12 78 E-post:thomasfn@hotmail.com 
Finn G Andersen Hostrupvej 31, Lem 7860 Spøttrup. E-post: finn@stildal.dk
Kund Marrebæk Vestervigvej 8 7700 Vestervig Tlf.62749332. E-post: knud@vejlegaard.dk

Mads Fisker Vandbækvej 34 8960 Randers SØ
Randers Tlf: 20 67 57 08. E-post: madsfisker@icloud.com  
Ingen repræsentant
  
Naturstyrelsen Søhøjlandet     
Orla Holmgaard Ribevej 6 8740 Brædstrup Tlf: 40682603 E-post: trog@fibernyt.dk

Svend Erik Sørensen. Lærkelunden 105 Tiufkær 6052 Viuf Tlf


Naturstyrelsen.Blaavandshuk
Steen Bjerregård Jørgensen. Neder Fiddevej 41 6854 Henne. Tlf: 40 37 46 02 E-post: mail.soeblink@bsyd.dk


Jens Otto Nielsen. Åbenråvej 57 6780 Skærbæk. Tlf. 61545556 E-post: jeke@bbsyd.dk  


Naturstyrelsen Nordsjælland
Anders Andersen. Rødtjørnevej 31, 3300, Frederiksværk. Tlf. 40 54 98 88 E-post: anders@strandjaegerne.dk


Naturstyrelsen Storstrøm
Ole Holmbeck Petersen Agertoften 43 Næstved 4700 Tlf.40251838 E-post: Olehombecks@stofa.dk 


Naturstyrelsen Bornholm

Hans Folkmann Aagaardsvej 18 3782 Klemenske Tlf: 30896677 E-post: 4556966409@email.dk