Dette er DLS‎ > ‎

Jægerfora

I 2003 besluttede den daværende miljøminister, at der skulle oprettes et jægerforum i hvert af de lokale statsskovdistrikter med repræsentanter fra de to landsdækkende jagtforeninger.

Dansk Land og Strandjagts medlemmer til jægerfora, udpeges af hovedbestyrelsen, i samarbejde med lokalafdelingerne.

Som ramme for drøftelser med lokale jægerrepræsentanter har alle Naturstyrelsens lokale enheder oprettet et ’Jægerforum’.

Her kan du se Dansk Land- og Strandjagts repræsentanter. Vores lokale repræsentanter kan også kontaktes på e-post: formand@dls-jagt.dk

Vejledning om prioritering og behandling af naturforvaltningsprojekter (Jagttegnsmidler).Naturstyrelse Fyn
Jørgen Falk Jørgensen 5631 Ebberup Tlf. 64 77 19 81. E-post: jfalkj@mail.dk
Kaj Ulrich Rasmussen, Hundstrupvej 42, 5771 Stenstrup. Tlf. 21232014 e-mail kajskovlund@gmail.com


Naturstyrelsen Sønderjylland
Erik Clausen, 6400 Sønderborg Tlf. 40 58 62 78 E-post: erik.clausen@familie.tele.dk 


Naturstyrelsen Hovedstaden  
Thomas Hansen, 2300 København Tlf.22 31 45 65 E-post: thomasarnhansen@hotmail.com   
Jan Eriksen, 2680 Solrød Tlf. 40 15 37 58 E-post: niheja@mail.tele.dk  
Tommy Hansen, 44 Kalundborg. Tlf. 50 93 72 42 E-post: tommyohansen@hotmail.com   
Svend Erik Hansen, Kvissel Tlf. 20 19 56 99. E-post: mejlingudlejning@mail.dk 
Niels Chr. Nielsen Hulsig Tlf.21758405 E-post:
   
Naturstyrelsen Himmerland
Kim Skjødt, Letvadvej 100 9200 Aalborg SV. Tlf. 98 18 12 78  
Michael Andersen, 7700 Thisted Tlf. 97 92 43 67  
Finn G. Andersen, 7860 Spøttrup. Tlf. 20 41 22 09 E-post: finn@stildal.dk
    
Naturstyrelsen Kronjylland
Mads Fisker Tøjhushavevej 8,st tv. 8900 Randers Tlf: 20 67 57 08. E-post: madsfisker@icloud.com  
Mogens Holmgaard Strøggade 53 Ramme 6950 Lemvig Tlf: 22130425. E-post: minimarked@rammenet.dk  
  
Naturstyrelsen Søhøjlandet     
Orla Holmgaard Ribevej 6 8740 Brædstrup Mobil: 40682603 E-post: trog@fibernyt.dk

Jens Herman Hasselstrøm, Sdr.Villavej 32 7100 Vejle. TLF. 25216744 E-post: info@jhpiano.dk  


Naturstyrelsen.Blaavandshuk
Steen Bjerregård Jørgensen. Neder Fiddevej 41 6854 Henne. Tlf: 40 37 46 02 E-post: mail.soeblink@bsyd.dk


Naturstyrelsen Vadehavet:
Jens Otto Nielsen. Åbenråvej 57 6780 Skærbæk. Tlf. 61545556 E-post: jeke@bbsyd.dk


Naturstyrelsen Nordsjælland

Ingen repræsentant


Naturstyrelsen Storstrøm

Ingen repræsentant


Naturstyrelsen Bornholm

Ingen repræsentant