Dette er DLS‎ > ‎

Jægerfora

I 2003 besluttede den daværende miljøminister, at der skulle oprettes et jægerforum i hvert af de lokale statsskovdistrikter med repræsentanter fra de to landsdækkende jagtforeninger.

Dansk Land og Strandjagts medlemmer til jægerfora, udpeges af hovedbestyrelsen, i samarbejde med lokalafdelingerne.

Som ramme for drøftelser med lokale jægerrepræsentanter har alle Naturstyrelsens lokale enheder oprettet et ’Jægerforum’.

Her kan du se Dansk Land- og Strandjagts repræsentanter. Vores lokale repræsentanter kan også kontaktes på e-post: formand@dls-jagt.dk

Vejledning om prioritering og behandling af naturforvaltningsprojekter (Jagttegnsmidler).Naturstyrelse Fyn
Jørgen Falk Jørgensen 5631 Ebberup Tlf. 64 77 19 81. E-post: jfalkj@mail.dk
Kaj Ulrich Rasmussen, Hundstrupvej 42, 5771 Stenstrup. Tlf. 21232014 E-post:kajskovlund@gmail.com


Naturstyrelsen Sønderjylland
Erik Clausen, 6400 Sønderborg Tlf. 40 58 62 78 E-post: erik.clausen@familie.tele.dk 
Tue  Lorenzen Kiding Skov 5 Bojskov 6400 Sønderborg.Tlf.61 46 75 32 E-post:tue-lorenzsn@mail.tele.dk


Naturstyrelsen Hovedstaden  
Thomas Hansen, 2300 København Tlf.22 31 45 65 E-post: thomasarnhansen@hotmail.com   
Jan Eriksen, 2680 Solrød Tlf. 40 15 37 58 E-post: niheja@mail.tele.dk  
Per-Ole  Pedersen Roskildevej 9C. E-post:ropedersenpele@gmail.com

Svend Erik Hansen, Kvissel Tlf. 20 19 56 99. E-post: mejlingudlejning@mail.dk 
Niels Chr. Nielsen Hulsig Tlf.21758405 E-post:
   
Naturstyrelsen Himmerland
Kim Skjødt, Letvadvej 100 9200 Aalborg SV. Tlf. 98 18 12 78  
Kund Marrebæk Vestervigvej 8 7700 Vestervig Tlf.62749332. E-post: knud@vejlegaard.dk

Finn G. Andersen, 7860 Spøttrup. Tlf. 20 41 22 09 E-post: finn@stildal.dk
    
Naturstyrelsen Kronjylland
Mads Fisker Tøjhushavevej 8,st tv. 8900 Randers Tlf: 20 67 57 08. E-post: madsfisker@icloud.com  
Mogens Holmgaard Chr.Schmidtvej 9 7570 VembTlf: 22130425. E-post: mogens@mogens-holmgaard.dk
  
Naturstyrelsen Søhøjlandet     
Orla Holmgaard Ribevej 6 8740 Brædstrup Mobil: 40682603 E-post: trog@fibernyt.dk

Jens Herman Hasselstrøm, Sdr.Villavej 32 7100 Vejle. TLF. 25216744 E-post: info@jhpiano.dk  


Naturstyrelsen.Blaavandshuk
Steen Bjerregård Jørgensen. Neder Fiddevej 41 6854 Henne. Tlf: 40 37 46 02 E-post: mail.soeblink@bsyd.dk


Naturstyrelsen Vadehavet:
Jens Otto Nielsen. Åbenråvej 57 6780 Skærbæk. Tlf. 61545556 E-post: jeke@bbsyd.dk  

Naturstyrelsen Nordsjælland
Anders Andersen. Rødtjørnevej 31, 3300, Frederiksværk. Tlf. 40 54 98 88 E-post: anders@strandjaegerne.dkNaturstyrelsen Storstrøm

Ingen repræsentant


Naturstyrelsen Bornholm

Ingen repræsentant