Dette er DLS‎ > ‎

Jægerfora

I 2003 besluttede den daværende miljøminister, at der skulle oprettes et jægerforum i hvert af de lokale statsskovdistrikter med repræsentanter fra de to landsdækkende jagtforeninger.

Dansk Land og Strandjagts medlemmer til jægerfora, udpeges af hovedbestyrelsen, i samarbejde med lokalafdelingerne.

Som ramme for drøftelser med lokale jægerrepræsentanter har alle Naturstyrelsens lokale enheder oprettet et ’Jægerforum’.

Her kan du se Dansk Land- og Strandjagts repræsentanter. Vores lokale repræsentanter kan også kontaktes på e-post: formand@dls-jagt.dk

Vejledning om prioritering og behandling af naturforvaltningsprojekter (Jagttegnsmidler).Naturstyrelsen Fyn: http://www.naturstyrelsen.dk/Lokalt/Fyn/
Jørgen Falk Jørgensen 5631 Ebberup Tlf. 64 77 19 81. E-post: jfalkj@mail.dk
Kaj Ulrich Rasmussen, Hundstrupvej 42, 5771 Stenstrup. Tlf. 21232014 e-mail kajskovlund@gmail.com


Naturstyrelsen Sønderjylland: http://www.naturstyrelsen.dk/Lokalt/Soenderjylland/
Erik Clausen, 6400 Sønderborg Tlf. 40 58 62 78 E-post: erik.clausen@familie.tele.dk
Tue Lorenzen 6400 Sønderborg Tlf. 61467532 E-post: tue-lorenzen@mail.tele.dk 


Naturstyrelsen Hovedstaden: http://www.naturstyrelsen.dk/Lokalt/Hovedstaden/  
Thomas Hansen, 2300 København Tlf.22 31 45 65 E-post: thomasarnhansen@hotmail.com   
  
Naturstyrelsen Østsjælland: http://www.naturstyrelsen.dk/Lokalt/Oestsjaelland/  
Jan Eriksen, 2680 Solrød Tlf. 40 15 37 58 E-post: niheja@mail.tele.dk  
  
Naturstyrelsen Vestsjælland: http://www.naturstyrelsen.dk/Lokalt/Vestsjaelland/  
Tommy Hansen, 44 Kalundborg. Tlf. 50 93 72 42 E-post: tommyohansen@hotmail.com   
  
Naturstyrelsen Vendsyssel: http://www.naturstyrelsen.dk/Lokalt/Vendsyssel/  
Svend Erik Hansen, Kvissel Tlf. 20 19 56 99. E-post: mejlingudlejning@mail.dk 
Niels Chr. Nielsen Hulsig Tlf.21758405 E-post:
   

Naturstyrelsen Aalborg: http://www.naturstyrelsen.dk/Lokalt/Aalborg/
Kim Skjødt, 9200 Aalborg SV. Tlf. 98 18 12 78  

Michael Andersen, 7700 Thisted Tlf. 97 92 43 67  
  
Naturstyrelsen Midtjylland: http://www.naturstyrelsen.dk/Lokalt/Midtjylland 
Finn G. Andersen, 7860 Spøttrup. Tlf. 20 41 22 09 E-post: finn@stildal.dk
    
Naturstyrelsen Kronjylland: http://www.naturstyrelsen.dk/Lokalt/Kronjylland/  
Mads Fisker    
  
Naturstyrelsen Vestjylland: http://www.naturstyrelsen.dk/Lokalt/Vestjylland/  
Mogens Holmgaard Strøggade 53 Ramme 6950 Lemvig Tlf: 22130425. E-post: minimarked@rammenet.dk  
  
Naturstyrelsen Søhøjlandet: http://www.naturstyrelsen.dk/Lokalt/Soehoejlandet/     
Orla Holmgaard Ribevej 6 8740 Brædstrup Mobil: 40682603 E-post: trog@fibernyt.dk

Naturstyrelsen Trekantområdet: http://www.naturstyrelsen.dk/Lokalt/Trekantsomraadet/  
Jens Herman Hasselstrøm, Sdr.Villavej 32 7100 Vejle. TLF. 25216744 E-post: info@jhpiano.dk  
 
Naturstyrelsen Blåvandshuk: http://www.naturstyrelsen.dk/Lokalt/Blaavandshuk/  
 E-post:
Steen Bjerregård Jørgensen

Naturstyrelsen Vadehavet:
Jens Otto Nielsen. Åbenråvej 57 6780 Skærbæk. Tlf. 61545556 E-post: jeke@bbsyd.dk


Naturstyrelsen Nordsjælland

Ingen repræsentant


Naturstyrelsen Storstrøm

Ingen repræsentant


Naturstyrelsen Bornholm

Ingen repræsentant