Dette er DLS‎ > ‎Lokalforeninger‎ > ‎

Svendborg Strandjagtforening

Svendborg Strandjagtforening
 
  Formand: Lasse Hanefeld
E-mail: svendborgstrandjagt@gmail.com
Mobil: 6064 2829

Kasserer: Børge Gaarde
E-mail: pimento@live.dk
Mobil: 5214 7976

                                  Foreningens båd - en Mopa Patrol Explore.