4 - Fiskeri

Havfisketure med Skagen Havfiskeforening.
Dansk Land og Strandjagts medlemmer kan deltage i Skagen Havfiskeklubs fisketure, se havtursprogrammet
på foreningens hjemmeside: http://www.skagen-havfiskeklub.dk/ for samme pris som havfiskeforeningens medlemmer.

Tilmelding til Havtursleder på tlf. 42 80 10 46. Afbud senest mandag før turen kl 20 På tlf.42801046
Tilmelding helst ikke senere end onsdag før turen (af hensyn til båd antal)
Havturslederen kontaktes aftenen før, i mellem 18 og 19 for evt. Aflysning. På 42 80 10 46
Bemærk man skal selv medbringe godkendt redningsvest/dragt.


Havjagt/Bådejere i DLS- Vendsyssel
Dansk Land og Strandjagt Vendsyssel har kontaktet følgende havne der har slæbesteder, der kan benyttes
gratis af vores bådejere. Det anbefales at kontakte den stedlige havnefoged inden benyttelse af slæbestedet.
Strandby Havn, Rødspættevej 5, 9970 Strandby. http://www.strandbyhavn.dk/
Kontakt havnefoged Tommy Jørgensen Tel. 40447812.

Hou Lystbådehavn, Hou Mole 9, 9370 Hals. http://hou-havn.dk/
Kontakt havnefoged Preben Christensen Tel. 23821755.

Skagen Havn Kvasevej 4 9900 Skagen. http://www.skagenhavn.dk/
(I Skagen skal ingen kontaktes før benyttelse af slæbestedet)


Bådforsikring.
Medlemmer i Dansk Land og Strandjagt- Vendsyssel, får 10% rabat på bådforsikring hos Dansk Fartøjsforsikring A/S Nørresundby. Læs her: http://www.dfff.dk/ 
Du kontakter Dansk Fartøjsforsiikring på mail, eller telefon: 96318585, og oplyser du er medlem af Dansk Land og
Strandjagt- Vendsyssel, så vil du få din rabat.