1 - Jagt

Foreningsjagt.
Når du betaler kontingent, i Dansk Land og Strandjagt- Vendsyssel, kan du deltage i foreningens jagtkonsortium i Jerup for 500 kr. foreningen har lejet jagten på en landejendom ved Skagensvej, og har jagten helt til stranden, (hvor der er gode muligheder for andetræk), jagtarealet er på begge sider af Fredborgvej. Hvis du vil gå på jagt i et område med en god vildtbestand, er dette
en god mulighed. 

Svend Erik har oprettet 4 jagtskjul på arealet, som let kan sløres med et camouflagenet.
Info om jagten, kan fås ved henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne, eller foreningens
sekretær Lisbeth Hansen på tlf.nr. 22444319.

Rævejagt, - Gravjagt.
Dansk Land og Strandjagt- Vendsyssel, afholder et antal rævejagter fra kunstgrav på Naturstyrelsen Vendsyssel og Aage V. Jensens naturfonds arealer, på Hulsig hede.
I​ ​ 2016 indledte Dansk Land og Strandjagt- Vendsyssel, et samarbejde med Naturstyrelsen Vendsyssel, om regulering af ræve, samt udpegning/placering af fem kunstige rævegrave, på de 4031 ha. på Hulsig hede, der tilhører Naturstyrelsen Vendsyssel og Aage V. Jensens fonde.
Rævereguleringen en del af ​ “LIFE Hulsig Hede”, som er et naturgenopretningsprojektet, projektet der gennemføres, i et samarbejde mellem Frederikshavn Kommune og Naturstyrelsen Vendsyssel.
Dansk Land og Strandjagt- Vendsyssel har indgået et samarbejde med Dansk Gravhundeklubs Nordjyllands Afd. hvor de to foreninger i fællesskab afholder ræve jagterne, Dansk Land og Strandjagt- Vendsyssel​ ​ kommer med skytter, og gravhundeklubben kommer med gravhunde.
Der er oprettet en rævegrav i sydenden af Skagen Klitplantage, ved Råbjerg Mile, Ved Kandestederne, ved Tornbakke Rimmer ved Hulsig, og ved Råbjergvej.
Der oprettes en SMS-gruppe, for medlemmer der vil gå på rævejagt, og på telefon vil du få besked om ræve jagterne, “når vejret er blevet godt rævevejr”! .På hver rævejagt er der plads til max 4 skytter, og 1 grav hundefører, hvis der på SMS kommer flere tilmeldinger end de 4, vil de efterfølgende være 1.valg på næste rævejagt, vi har planer om at afholde rævejagt efter behov, og mindst to gange pr. måned.


Vil du med på en rævejagt, så kontakt foreningens næstformand Svend Erik Hansen Tlf. 53612957 
E-post: ​ vestervanggods@gmail.com eller foreningens sekretær Lisbeth Hansen, på tlf.nr. 22444319.

Havjagter.
I februar 2016, aftalte vi et samarbejde med facebook gruppen "Strandby Havjagt", om samarbejde. 
Strandby Havjagt arrangerer havjagter fra Ålbæk. Strandby Havjagt er jagtpolitisk helt upolitisk, interessen er havjagt. 
Dansk Land og Strandjagt Vendsyssel inviterer Strandby Havjagt til vores flugtskydning i august, Tur i Måstrup mose i september, og ålespisning i oktober, og vi får mulighed for at komme med på havjagt, du skal blot indmelde dig i facebook gruppen, “Strandby Havjagt”, så vil du blive orienteret om, hver gang der laves en havjagt.
Kasper Sigtenborg Bruun Strandby Havjagt, har på Dansk Land og Strandjagts facebook gruppe, oplyst at samarbejdsaftalen vil gælde for alle fra Dansk Land og Strandjagt.Strandjagt/jagtpram
Dansk Land og Strandjagt- Vendsyssel vil lave en forenings bådplads, ved Sørå strand. 
Dansk Land og Strandjagt Vendsyssel, kontaktet Energinet Danmark (Elsam) om tilladelse til at lave en forenings bådplads for jagtpramme på deres areal, ved Sørå Strand, til  jagtpramme. Efter sagsbehandling har Energinet Danmark, svaret positivt på henvendelsen.

Dansk Land og Strandjagt Vendsyssel, vil snarest oprette bådpladsen, foreningen vil anskaffe en til to jagtpramme, som foreningens medlemmer kan låne gratis, desuden vil der være plads til jagtpramme fra foreningens medlemmer.

Bådpladsen er PT under opbygning.


Der er gode muligheder for pramjagt imellem Voerså og Aså, ved Vendsyssels østkyst.


Skadevoldende vildt


Dansk Land og Strandjagt- Vendsyssel kommer gerne ud for at regulere skadevoldende vildt hos private, foreningen er også behjælpelig med at søge de nødvendige reguleringstilladelser. Foreningen har en gruppe jægere der er villige til at udføre aflivning af skadedyr efter Bekendtgørelse om vildtskader.FælderFlere medlemmer af jagtforeningen har fælder stående hjemme, nogle fabrikslavet og nogle hjemmelavet. Fælder som vi godt vil låne ud gratis. PT har vi rævefælder, mårfælder, minkfælder, kragefælder. Du kan kontakte foreningens sekretær Lisbeth 22444319 hvis du vil låne en fælde.