5 - Natur

Natur.
Dansk Land og Strandjagt- Vendsyssel deltager aktiv i forvaltningen af Vendsyssels natur, for os er jagt en naturlig del af naturforvaltningen. Dansk Land og Strandjagt- Vendsyssel deltager i Life Hulsig Hede, som er et EU støttet naturgenopretningsprojekt, hvor vores opgave i projektet er at regulere rævebestanden, som er blevet alt for stor i området, så de jordrugende fugle ikke kan yngle i området.
Dansk Land og Strandjagt- Vendsyssel er medlem af Frederikshavn kommunes grønne råd.
Dansk Land og Strandjagt- Vendsyssel er medlem af brugergrupperne for Læsø vildtreservat, Hirsholmene vildtreservat, og Voerså/Stensnæs vildtreservat.
Dansk Land og Strandjagt- Vendsyssel deltager i vandrådet for det Nordlige Kattegat/Skagerrak, i 2014 og igen i 2017, med at udarbejde vandplaner for vandløbene i 10 kommuner. Se Hirtshals-Bindslev Avis.

Vildtpleje
Mejling Landhandel forhandler vildt artikler, som bl.a. korn, knækket majs, sliksten o.s.v. til vildtpleje.
Vildtfuglefoder:
Inden for vildt-fugle har forretningen, to vildtfuglefoder blandinger. Derudover sælges knækket majs, solsikker, jordnødder og hampefrø, samt en speciel blanding til duer, som er meget eftertragtet. Alt fuglefoder i butikken kan blive vejet op og solgt i kilo.
Frøblandinger med vildtafgrøder:
Mejling Landhandel forhandler en række frøblandinger med vildtafgrøder, som tilsammen dækker langt de fleste behov, når der skal gøres en ekstra indsats for faunaen.
Fuglevildt: KYLLINGEMIX TIL FORÅRSUDSÅNING  (flerårig)
LATE COVER MIXTURE  (enårig) - BOOST MIXTURE (enårig)
MILLGAME MILLET MIX (enårig)
Pollen, nektar og masser af insekter: TRADITIONAL GAME COVER MIXTURE (enårig)
DECOY GAME MIXTURE  (enårig) - POLLEN OG NEKTAR BLANDING (flerårig)
Mark- og hjortevildt: HELÅRSMIX TIL HJORTEVILDT (flerårig)
SKOVENG OG VILDTAGER (flerårig) - MARKVILDT, DÆKNING OG FØDE (flerårig)
INSEKTVOLD/REDESKJUL (flerårig)
Du kan se mere på: http://www.mejlinglandhandel.dk/ eller du kan kontakte Mejling Landhandels indehaver på tlf. 22444319. Mejling Landhandels indehaver, Lisbeth Hansen er kasserer/sekretær i Dansk Land og Strandjagt- Vendsyssel, og har derfor meget stor viden om jagt og jægeres behov for udstyr. 
Mejling Landhandel er sponsor ved flere af Dansk Land og Strandjagt- Vendsyssels arrangementer.