Vedtægter for Dansk Land- og Strandjagt af 1991

 

De følgende vedtægter er godkendt på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde 1. november 2020.