Dette er DLS‎ > ‎

Vildtreservater med brugergrupper

Da regeringen i 1994 ændrede jagtloven, fik nogle jagtkritiske organisationer oprettet 100 vildtreservater i de bedste jagtområder i Danmark.
I omkring halvdelen af dem er der tilknyttet en brugergruppe. Dansk Land- og Strandjagt har repræsentanter i næsten alle brugergrupper.
Her er fortegnelsen over vores medlemmer:

VURDERING AF FORSTYRRELSESTRUSLER I NATURA 2000-OMRÅDERNE.

RASTENDE FUGLE I DET DANSKE RESERVATNETVÆRK 1994-2010

Er der spørgsmål i forbindelse med Dansk Land og Strandjagts reservatfortegnelse, kan foreningen kontaktes på: formand@dls-jagt.dk


Nordjylland

Hirsholmene vildtreservat er oprettet i 1981 og er på 2442 ha. og administreres af Naturstyrelsen Vendsyssel.
Se bekendtgørelsen
Se reservatet
DLS/Sæby Frederikshavn har udpeget Jørgen Sønderkær 9940 Læsø til medlem af brugergruppen.
 

Bovet – Knotten vildtreservat er oprettet i 1996 og er på 3001 Ha. og administreres af Naturstyrelsen Vendsyssel.
Se bekendtgørelsen her:
Se reservatet her:
DLS/Sæby Frederikshavn har udpeget Jørgens Sønderkær 9940 Læsø til medlem af brugergruppen.
 

Voerså – Stensnæs vildtreservat er oprettet i 1998 og er på 656 ha. og administreres af Naturstyrelsen Vendsyssel.
Se bekendtgørelsen
Se reservatet
DLS/Sæby/Frederikshavn har udpeget Jørgen Sønderkær Voerså til medlem af brugergruppen
 

Aså – Gerå vildtreservat er oprettet i 1998 og er på 702 ha. og administreres af Naturstyrelsen Aalborg
Se bekendtgørelsen her:
Se reservatet her:
DLS/Sæby/Frederikshavn har udpeget Jørgen Sønderkær Voerså til medlem af brugergruppen.
 

Hals - Egense vildtreservat er oprettet i 1997 og er på 1816 ha. og administreres af Naturstyrelsen Aalborg
Se bekendtgørelsen her:
Se reservatet her:
DLS/Aalborg- Nørresundeby har udpeget Kim Skjødt Hansen til medlem af brugergruppen.
 

Nibe og Gjøl Bredning vildtreservat er oprettet i 1989 og er på 9200 ha, og administreres af Naturstyrelsen Thy
Se bekendtgørelsen her: Mangler
Se reservatet
DLS Vesthimmerland har udpeget Lars Petersen Ålestrup til medlem af brugergruppen.
 

Ulvedybet vildtreservat er oprettet i 1930, og er på 786 ha, og administreres af Naturstyrelsen Thy
Se bekendtgørelsen her
Se reservatet her:
DLS Vesthimmerland har udpeget Lars Petersen til medlem af brugergruppen.
 

Hjarbæk fjord vildtreservat er oprettet i 1967 og er på 2461 ha. og administreres af Naturstyrelsen Thy.
Se bekendtgørelsen her:
DLS Vesthimmerland har udpeget Lars Petersen til medlem af brugergruppen
 

Løgstør bredning vildtreservat er oprettet i 1997, og er på 1842 ha, og hører under Naturstyrelsen Thy.
Se bekendtgørelsen her:
Se reservatet her:
 

Lønnerup fjord vildtreservat er oprettet i 1980 og er på 142 ha, og administreres af Naturstyrelsen Thy
Se bekendtgørelsen her:
DLS Thisted har udpeget Michael Andersen Thisted til medlem af brugergruppen. 
 

Agerø og Skibsted Fjord vildtreservat er oprettet i 1996 og er på 5656 ha, og administreres af Naturstyrelsen Thy.
Se bekendtgørelsen her.
Se Reservatfolder her. 
DLS Thisted har udpeget Michael Andersen Thisted til medlem af brugergruppen.
 

Dråby Vig vildtreservat er oprettet i 1998, og er på 863 ha. og administreres af Naturstyrelsen Thy.
Se bekendtgørelsen her:
Se reservatfolderen her.
DLS Thisted har udpeget Michael Andersen Thisted til medlem af brugergruppen. 
 

Agger Tange vildtreservat er oprettet i 1984, og er på 1940 ha. og administreres af Naturstyrelsen Thy.
Se bekendtgørelse her.
Se reservatfolder her
DLS Thisted har udpeget Michael Andersen Thisted til medlem af brugergruppen.


Læsø Trindel naturprojekt i Kattegat, også kaldet "BlueReef" - Naturgenopretning af huledannende stenrev i Kattegat.
Se Naturstyrelsens oplysninger
DLS har udpeget Jørgen Sønderkær Læsø til medlem af følgegruppen.Vestjylland

Harboøre og Agger Tange vildtreservat er oprettet i 1984, og er på 2155 ha., og administreres af Naturstyrelsen Vestjylland.
Se reservatbekendtgørelsen her.
Se reservatfolderen her.
DLS Vestjylland har udpeget Mogens Holmgaard Ramme til medlem af brugergruppen
 

Nissun Fjord vildtreservat er oprettet i 1986, og er på 7208 ha., og administreres af Naturstyrelsen Vestjylland.
Se bekendtgørelsen her.
Se reservatfolder her
DLS Vestjylland har udpeget Mogens Holmgaard Ramme til brugergruppen.
 

Vest Stadil Fjord vildtreservat er oprettet i 1998, og er på 1308 ha., og administreres af Naturstyrelsen Vestjylland.
Se bekendtgørelsen her
Se reservatfolder her


Ringkøbing Fjord vildtreservat er oprettet i 1985 og er på 28949 ha. og administreres af Naturstyrelsen Vestjylland.
 

Fællessekretariatet for brugergruppen for Skjern å naturprojekt.
Se omtale af Skjern å naturprojekt
DLS- Skjern/Egvad har udpeget Gert Jensen Skjern til medlem af brugergruppen.Østjylland


Mariager Fjord vildtreservat er oprettet i 1996 og er på 2194 ha., og administreres af Naturstyrelsen Kronjylland.
Se bekendtgørelsen her
Se reservatfolderen her
DLS Djursland har udpeget Jens Olesen Hadsund til medlem af brugergruppen.
 

Sødring vildtreservat er oprettet i 1999, og er på 3264 ha., og administreres af Naturstyrelsen Kronjylland.
Se bekendtgørelsen her
Se reservatfolder her:
DLS Djursland har udpeget Torben Tipsmark, Floes til medlem af brugergruppen.


Ebeltoft vig vildtreservat er oprettet i 1984, og er på 355 ha., og administreres af Naturstyrelsen Kronjylland.
Se bekendtgørelsen her
Se reservatfolder her:
DLS Djursland har udpeget Torben Tipsmark Floes til medlem af brugergruppen
 

Vorsø vildtreservat er oprettet i 1917 og er på 887 ha., og administreres af Naturstyrelsen Søhøjlandet.
Se bekendtgørelsen her
Se reservatfolder her
DLS Østjylland har udpeget Orla Homlgaard Brædstrup til medlem af brugergruppen
Horsens fjord vildtreservat, Vorsø vildtreservat, Horsens Nørrestrand vildtreservat & Lerdrup Bugt vildtreservat har fælles brugergruppe.
 

Horsens Nørrestrand vildtreservat er oprettet i 1977, og er på 218 ha., og administreres af Naturstyrelsen Søhøjlandet.
Se bekendtgørelse her
DLS Østjylland, har udpeget Orla Holmgaard Brædstrup  til medlem af brugergruppen
Horsens fjord vildtreservat, Vorsø vildtreservat, Horsens Nørrestrand vildtreservat & Lerdrup Bugt vildtreservat har fælles brugergruppe.
 

Lerdrup Bugt vildtreservat er oprettet i 1994, og er på 869 ha., og administreres af Naturstyrelsen Søhøjlandet.
Se bekendtgørelsen her
Se reservatfolder her.
DLS Østjylland, har udpeget Orla Holmgaard Brædstrup til medlem af brugergruppen
Horsens fjord vildtreservat, Vorsø vildtreservat, Horsens Nørrestrand vildtreservat & Lerdrup Bugt vildtreservat har fælles brugergruppe.
 

Endelave vildtreservat er oprettet i 1999, og er på 191 ha., og administreres af Naturstyrelsen Søhøjlandet.
Se bekendtgørelsen her
Se reservatet her
DLS Østjylland, har udpeget Maichael Karlson til medlem af brugergruppen
 

Nørremaj vildtreservat er oprettet i 2000, og er 117 ha., og administreres af Naturstyrelsen Sønderjylland.
DLS Haderslev har udpeget Per Rudbæk til medlem af brugergruppen.Fyn, Tåsinge og Langeland

Gamborg Inddæmning vildtreservat
er oprettet i 1940, og er på 120 ha., og administreres af Naturstyrelsen Fyn.
DLS Midtfyn har udpeget Jørgen Nielsen til medlem af brugergruppen.


Nærå- Agernæs vildtreservat er oprettet i 1998, og er på 2297 ha., og administreres af Naturstyrelsen Fyn.
DLS Nordfyn har udpeget Bent Orla Olsen Harndrup som medlem af brugergruppen.
 

Odense Fjord vildtreservat er oprettet i 1996 og er på 6282 ha., og administreres af Naturstyrelsen Fyn.
DLS Fyn har udpeget

Lars Damgård Nielsen, Kirsebærhaven 15, 5320 Agedrup 26360145  lars.d.nielsen@gmail.com som medlem af brugergruppen.

 

Vresen vildtreservat er oprettet i 1976, og er på 123 ha., og administreres af Naturstyrelsen Fyn.
DLS Midtfyn har udpeget Haldor Sørensen Vester Åby som medlem af brugergruppen.
 

Sydfynske Øhav vildtreservat er oprettet i1996 og er på 22693 ha., og administreres af Naturstyrelsen Fyn.
DLS Strynø har udpeget Erik S. Hansen Strynø til medlem af brugergruppen.Sjælland

Hov vig vildreservat er oprettet i 1996, og er på 229 ha., og administreres af Natyrstyrelsen Vestsjælland.
DLS Kalundborg har udpeget Tommy Hansen Kalundborg til medlem af brugergruppen.
 

Tissø vildtreservat er oprettet 1 1998, og er på 670 ha., og administreres af Naturstyrelsen Vestsjælland.
DLS Kalundborg har udpeget Tommy Hansen Kalundborg til medlem af brugergruppen.
 

Skælskør vildtreservat er oprettet i 1942, og er på 534 ha., og administreres af Naturstryrelsen Vestsjælland
DLS Korsør/Skælskør strandjagtforening har udpeget Henrik Særkjær Korsør til medlem af brugergruppen.
 

Holsteinborg Nor vildtreservat er oprettet i 1999, or er på 659 ha., og administreres af Naturstyrelsen Vestsjælland.
DLS Korsør/Skælskør strandjagtforening har udpeget Henrik Særkjær Korsør til medlem af brugergruppen.
 

Helleholm Vejle vildtreservat er oprettet i 1999, og er på 139 ha., og administreres af Naturstyrelsen Vestsjælland.
DLS Korsør/Skælskør strandjagtforening har udpeget Henrik Særkjær Korsør til medlem af brugergruppen.
 

Roskilde Fjord vildtreservat er oprettet i 1995, og er på 4285 ha., og administreres af Naturstyrelsen Østsjælland.
DLS Hornsherred har udpeget Allan Andersen (allani@ofir.dk)  til medlem af brugergruppen.
 

Ølsemagle rev vildtreservat er oprettet i 1990, og er på 510 ha., og administreres af Naturstyrelsen Østsjælland.
DLS- Køge/Roskilde har udpeget Jan Eriksen Solrød til medlem af brugergruppen.
 

Amager vildtreservat er det tidligere Aflandshage vildreservat og Vestamager vildtreservat, samt Kalveboderne vildtreservat, lagt sammen til Amager vildtreservat. Og adminstreres af Naturstyrelsen Hovedstaden.
Se Kalveboderne her.
Se Dansk Land- og Strandjagts bemærkning
Vildtreservaterne i NST Hovedstaden har en fælles brugergruppe, hvor DLS har udpeget Thomas Hansen København til medlem af brugergruppen.
 

Saltholm vildtreservat er oprettet i 1983, og er 4705 ha., og administreres af Naturstyrelsen Hovedstaden
Vildtreservaterne i NST Hovedstaden har en fælles brugergruppe, hvor DLS har udpeget Thomas Hansen København til medlem af brugergruppen.Møn, Falster og Lolland

Ulvshale - Nyord vildtreservat
er oprettet i 1989, og er på 10108 ha., og administreres af Naturstyrelsen Storstrøm.
DLS har udpeget
 

Dybsø Fjord vildtreservat er oprettet i 1997, og er på 1410 ha. og administreres af Naturstyrelsen Storstrøm.
DLS har udpeget
 

Fanefjord - Grønsund vildtreservat er oprettet i 1999, og på 716 ha., og administreres af Naturstyrelsen Storstrøm.
DLS har udpeget
 

Majbølle vildtreservat er oprettet i 1995, og er på 961 ha. og administreres af Naturstyrelsen Storstrøm.
DLS har udpeget
 

Tårs Vig vildtreservat er oprettet i 1997, og er på 5701 ha. og administreres af Naturstyrelsen Storstrøm.
DLS har udpeget
 

Maribo vildtreservat er oprettet i 2000, og er på 1264 ha., og administreres af Naturstyrelsen Storstrøm.
DLS har udpeget Carl Chr. Christiansen Maribo til medlem af brugergruppen.
  
Rågø vildtreservat er oprettet i 1999, og er på 497 ha., og administreres af Naturstyrelsen Storstrøm.
DLS har udpeget Valdemar Hansen Nakskov til medlem af brugergruppen.
 

Nakskov vildtreservat er oprettet i 2000, og er på 4111 ha., og administreres af Naturstyrelsen Storstrøm.
DLS har udpeget Valdemar Hansen Nakskov til medlem af brugergruppen.
 

Hyllekrog vildtreservat er oprettet i 1996, og er på 7466 ha., og administreres af Naturstyrelsen Storstrøm.
DLS har udpeget