DLS’s natursyn

Opdateres…

  • DLS arbejder for jagtretten.
  • DLS vil søge ind i vildtforvaltningsrådet.
  • Jagtbart vildt i Danmark der tåler jagt, skal reguleres efter jagttider.
  • DLS er imod arealbegrænsning af enhver art, der griber ind i jagtretten.

Natur:

  • DLS er imod Naturnationalparker hvor vildtet skal hegnes inde, dyreværnsloven skal gælde for alle.

Klovbærende vildt:

  • DLS er imod sprossefredning, der er negativt for avlen og som også medvirker til fokus kun på ældre hjorte.
  • DLS er imod brunstjagt, der er negativt for målsætningen om flere ældre hjorte. Det handler også om fred i parringstiden.

Fuglevildt:

  • DLS støtter udsætning af fugle under ordnede forhold.

Jagt i Danmark skal ikke være kompliceret.