For medlemmer

Er du med os? Fremtidens jagt kan afhænge af din opbakning

Dansk Land - og Strandjagt af 1991 er en landsdækkende organisation med lokalforeninger i hele landet.

Foreningen repræsenterer den såkaldt almindelige jæger, der oprindeligt skød sit vildt til gryden.
Vores målsætning i et højteknologisk og moderne samfund med rigelige føderesurser er, at skabe en fortsat og bred forståelse i den danske befolkning for en ansvarlig jagt til glæde for kommende generationer af naturelskere.

Vi vil bestandig arbejde for biologisk bæredygtige jagttider på alle arter af jagtmæssig interesse. Seriøs og forståelig lovgivning med færrest mulige geografiske restriktioner (reservater og lignende) samt mindst mulig bureaukrati i behandlingen af ansvarlige brugere af den danske natur, er mærkesager for os.