For medlemmer‎ > ‎

Foreningsnyt

10 års jubilæum i Dansk Land og Strandjagt Sønderborg

 Årsprogram DLS-Fyn 2019
Hermed udsendes folder med program for årets faste aktiviteter.

Dette er samtidig indkaldelse til generalforsamling.

Vi beder medlemmerne aktivt komme med ideer til bestyrelsen, så vi kan få gang og sammenhold i vores forening. Bestyrelserne har gennemført forslaget om sammenlægning af de tre fynske afdelinger. Vi hedder DLS-Fyn og afdl. nr er 022. Alt der kan styrke DLS skal i spil. Har du mulighed for at stille areal til flugtskydning, så lad os det vide. Foreningens skydevogn kan lejes for 200 kr.


Programoversigt 2019.

Uddybende omtale af aktiviteterne nedenfor og næste side.

 

a.14/3 kl. 19.00 Generalforsamling.

b. Jagt og Fritid, Magnolievej Odense.
c. 5/5 kl. 10.00 – 14.00.  ­­-  Riffelindskydning på Rolfstedbanen.

d. 1/6 Flugtskydning Mynderup Hestehave
e. 8 - 9-10/6  Livsstilsmesse på Boltinggård. Outdoor/jagt udstilling
f. 22/6 kl. 13 Landsmøde i Middelfart
g. 29/6 Tur til Romsø - tilmelding

h. Jagtforedrag. Mere senere.
i. 10/8 Flugtskydning Mynderup Hestehave

j. Landsflugtskydning?.

k. 21/9 Flugtskydning i Harndrup

l. 28/9 Flugtskydning i Mynderup Hestehave

m. Efter aftale i efteråret edderfugle/torsketur.

 

a. Generalforsamling 14/3 kl. 19.00 i Bæverhytten Stadionvej 5, 5610 Assens Foreningen er vært ved en øl, vand, kaffe og et stykke brød. Gerne tilmelding til 23803125 eller 40368679. Dagsorden ifølge foreningens love. Efter generalforsamlingen er der almindelig samvær og jagtsnak om løst og fast. Evt. en jagtfilm.

b. Jagt og Fritid.  Magnoliavej 7, 5250 Odense SV Vi plejer at have en stand i forbindelse med deres fødselsdag 1. lørdag i april, hvor vi får en jagtsnak og I har mulighed for et særdeles godt køb. Kom og vær med, også gerne som hjælper på standen. Kontakt så Halldor 23803125 eller Bent Orla 40271271

c. Riffelindskydning. i bunden af Fasanvej 5863 Ferritslev Der vil blive masser af skydetid. Der vil også være mulighed  for salon skydning, så husk salonriflen. Gængse patroner, pølser, øl og vand kan købes på banen. Gratis kaffe. Mød op og støt vores aktivitet.
d. Jagtrelateret flugtskydning kl. 10 hos Erik Frederiksen, Mynderup Hestehave 12, 5762 Vester Skerninge Skydninger med jagtrelevante udfordringer. Tag gerne jagtkammerater med. Kontakt Halldor 23803125.
e. Boltinggård, Kokskovvej 28, 5750 Ringe Vi er inviteret til at få en stand. 30.000 besøgende!!! Mange jagt- og friluftsaktiviteter, hus og have, livsstil. Tag fruen med. Der er en masse for damer også. Henvendelse om fribilletter og hvis du vil være hjælper. Kontakt Halldor 23803125
f. Landsmøde kl.13. Hindsgavl Naturcenter, Galsklintvej 2 Middelfart. Mød op og kom frem med dine ideer, så vi står stærkt i forhold til jagtmodstanderne.
g. Sommertur til Romsø. Der er ture onsdage og lørdage kl. 9.00 og hjemtur kl 14.00 Pris voksen t/r 250,00 kr og børn under 12 år 125,00.. Billetteer skal forudbetales på Mobile Pay nr. 12528 eller ved overførsel til Danske Bank konto: 4366 - 1062 2190. Tilmelding til Halldor 23803125
h. Jagtforedrag – mere i bladet senere.

i. Jagtrelateret flugtskydning kl 10 hos Erik Frederiksen, Mynderup Hestehave 12, 5762 Vester Skerninge Skydninger med særdeles jagtrelevante udfordringer. Tag gerne jagtkammerater med. Kontakt Halldor 23803125..

j. Landsflugtskydningen Hold øje med Jagt og Jægere.
k. Flugtskydning kl. 10 a la Nordisk trap Broholmvej 20, 5463 Harndrup Nordfyn, superhyggelig kammeratlig konkurrence. Præmier. Tag kammerater med.

l. Jagtrelateret flugtskydning kl. 10 hos Erik Frederiksen, Mynderup Hestehave 12, 5762 Vester Skerninge Skydninger med jagtrelevante udfordringer. Tag gerne jagtkammerater med. Kontakt Halldor 23803125.

m. Tur med kutter i Storebælt v. Nyborg. - Omkring Svelmø, Flæskholm  Avernakø - Lyø, eller evt. Bagenkop.  Tilmelding nødvendig til Halldor på 2380 3125


Jægeraften, Vi sliber knive og hører om vedligehold. Mere senere.

Hvis du er interesseret i lerdueskydning med høj jagtlig relevans, så deltag i vore skydninger, Der er altid instruktør til stede, som kan vejlede og højne træfsikkerheden.
Hvis du vil låne en fælde til mink eller mår, så henvend dig til 23803125, så finder vi en i nærheden til dig.
Vil du med en tur på hjortebane, så kontakt formand Jan Reinikka Jørgensen. Er vi nok laver vi en tur til Lejbølle eller Ulfborg.
Leje af fællesjagt – har du forslag.
Mere. Kom med forslag!!!!Se i øvrigt foreningens tid og sted.

Dansk Land og Strandjagt Sønderborg. - Program for jagtsæsonen 2019 – 2020

    1. Riffelskydning på Kær Vestermark, Sønderborg
    • Riffelskydning Lørdag den 27.04.2019 kl. 09:00 – 14:00 (DLS medlemskab ikke påkrævet)
    • Riffelskydning & mærkeskydning Søndag den 05.05.2019 kl. 09:00 – 14:00 (DLS medlemskab ikke påkrævet)
    • Riffelskydning Lørdag den 31.08.2019 kl. 09:00 – 14:00. Fra kl. 14:00 - 15:00 vil der være mulighed for at skyde fra 200 meter banen (DLS medlemskab ikke påkrævet) 

NB! Det koster 25,- kr pr. deltager, og alle er velkommen!

    • Søndag den 12.05.2019 (Riffelprøve)  Man skal tilmelde sig på https://www.jagttegn.dk eller https://www.borger.dk 

    2. Lerdueskydning på Kær Vestermark, Sønderborg
    • Lørdag den 13.04.2019 kl. 13:00 – 15:30 (DLS medlemskab ikke påkrævet)
    • Lørdag den 17.08.2019 kl. 12:00 – 15:30 (DLS medlemskab ikke påkrævet)
    • Lørdag den 14.09.2019 kl. 12:00 – 15:30 (DLS medlemskab ikke påkrævet)

NB! Der er skydeinstruktør tilstede ved alle lerdueskydninger (Patroner kan købes)

    3. 10-års jubilæum DLS-Sønderborg afd.
        ◦ Jubilæet markeres v. Lykkegård Kær Vestermark, Sønderborg lørdag den 21.09.2019

NB! Nærmere vedr. program for dagen udsendes senere

    4. Afbudsjagter på Rhedersborg
    • Lørdag den 02.11.2019
    • Lørdag den 07.12.2019
    • Lørdag den 11.01.2020

    5. Naturstyrelsen forventes at afholde 3 bevægelsesjagter på kronvildt i Gråsten skovdistrikt 
    • Jagterne annonceres på nettet under https://www.naturstyrelsen.dk/

    6. Generalforsamling 2020 afholdes mandag den 17.02.2020 kl. 19:30 
(Sted: Kirke Allé 9, 6400 Sønderborg)
Årets flotteste trofæ kåres på generalforsamlingen – Husk derfor at medbring dit/dine trofæ(er)

Årets program er udsendt pr. mail til alle foreningens medlemmer!Pressemeddellelse fra Dansk Land og Strandjagt Thy - Mors.

Vi er en gruppe frivillige jægerer, der vil genstarte Dansk Land og Strandjagt Thy-Mors. Det er ingen hemmelighed at årsagen er den nuværende hjortevildtforvaltning, der bliver ført af Danmarks Jægerforbund igennem vildtforvaltningsrådet og Den Nordjyske Hjortevildtforvaltning, hvor det er politiske meninger der råder og ikke fagligheden som burde være fundamentet for jagten på en så vigtig vildtart som kronvildt.

Sprosse Fredningen ifølge Svend Bichel formand for Den Nationale Hjortevildtgruppe, er fremsat for at stoppe jægeren i at nedlægge for mange hjorte og manglende alder på hjorte bliver også flittigt brugt i den henseende.

Der har aldrig været så meget kronvildt som nu, trofæerne vokser i størrelse og antal og formentlig også alderen på hjortene der bliver nedlagt. Altsammen på en fornuftig jagttid vi har haft her i Thy, hvor jagttiden startede 1 november.

Sprosse Fredning forhindrer også en naturlig afskydning af hjorte der ikke opnår fem sprosser på den ene stang, retur hjorte og så er der hele problematikken med at se om hjorten nu også er stor nok når der skal skydes. Vi har respekt for Naturstyrelsens valgte afskydning i Statsskovene, men som ikke må blandes sammen med hvad der bliver besluttet af jagttider på det øvrige jagtareal i
Danmark.

Vi har som sådan ikke noget imod brunstjagt på hjorte, men når de forskellige råd og udvalg pladerer for ældre og størrer hjorte så er det dobbeltmoral at de holder fast i brunstjagt i visse dele af Danmark. Vi skal huske på at den store og ældre hjort er den nemmeste at skyde i brunst og den sværeste at skyde efter brunsttiden.

Det klæder ikke Den Nordjyske Hjortevildtforvaltning sammen med Danmarks Jægerforbund af politiske grunde at gøre sig til dommer over hvem der har ret til at skyde hjortene. Det kan ikke være rigtig at landmænds afgrøder skal være fødegrundlag for det stigende antal kronvildt og i særdeleshed mellemhjorte som nu ikke må reguleres.

Det er i sandhed en skandale hvor vi opfordrer jægerne til at stå sammen. Vi har brug for dit medlemskab og opbakning for at få kronvildtforvaltningen på rette kurs.

Det vil Dansk Land og Strandjagt Thy-Mors arbejde for:

1. Vi vil søge indflydelse hvor vi kan lokalt, regionalt og nationalt

2. Vi vil være jægerens talerør, vi skylder ikke nogen noget.

3. Vi er imod sprosse fredning.

4. Vi er imod adaptiv vildtforvaltning med politiske formål.

5. Vi er imod arealbegrænsninger og lignende der krænker den private ejendomsret.

For mere info kontakt:

Jens Michael Kortbæk Nykøbing M. jm@kortbaek.net Tlf.20281908.

Knud Marrebæk Vestervig. knud@vejlegaard.dk Tlf. 61749332.

Jens Jørgen Sørensen Nors. jj-ki@hotmail.com Tlf. 51949964.
DLS-Fyn

Vi beder medlemmerne aktivt komme med ideer til bestyrelsen, så vi kan få gang og sammenhold i vores forening. 

Bestyrelserne for DLS Midtfyn, Nordfyn og Sydfyn har gennemført forslaget om sammenlægning af de tre fynske afdelinger. 

Vi hedder DLS-Fyn og afdl. nr er 022, som er den ældste af de tre. 

Alt der kan styrke DLS skal i spil. Har du mulighed for at stille areal til flugtskydning, så lad os det vide. 

Foreningens skydevogn kan lejes for 200 kr.Holmeådalens Jagtforening.

Bestyrelsens nuværende sammensætning: 

Formand John Jensen 61378094, mail joh-bri@bbsyd.dk

Næstformand Tommy Bech 40426546 Kasserer Wiebren

Benedictus 21638667 Sekretær Ole Madsen 40106326

Aktiviteter i foreningen i 2018
Nyt fra Dansk Land og Strandjagt- Vendsyssel (Frederikshavn - Brønderslev - Hjørring - Læsø).

Foreningsjagt.

Når du betaler kontingent, i Dansk Land og Strandjagt- Vendsyssel, kan du deltage i foreningens

jagtkonsortium i Jerup for 500 kr. foreningen har lejet jagten på en landejendom ved Skagensvej, og har jagten helt til stranden, (hvor der er gode muligheder for andetræk), jagtarealet er på begge sider af Fredborgvej. Info om jagten, kan fås ved henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne, eller foreningens sekretær Lisbeth Hansen på tlf.nr. 22444319.


Gratis medlemskab

Hvis du består jagtprøven, og får jagttegn, kan du blive gratis medlem af Dansk Land- og

Strandjagt- Vendsyssel, resten af året, du skal blot sende en mail til Lisbeth Hansen på:

mejlingudlejning@mail.dk  med dit navn og adresse på, så vil hun kontakte landsorganisationen,

hvor du vil blive noteret som gratis medlem, og du vil modtage tidsskriftet ”Jagt & Jægere” resten af året.


Rævejagt, det forventes at foreningen kan afholde et antal rævejagter fra seks kunstgrave på naturstyrelsens område på 4031 ha. på Hulsig hede fra 2017, Dansk Land og Strandjagt- Vendsyssel, har der aftalt et samarbejde med Dansk Gravhundeklub, Nordjyllands afd. De to foreninger etablerer og vil afholde rævejagt fra grav på Hulsig hede, jagterne er under ledelse af DLS- Vendsyssel, mens gravhunde/ejer kommer fra Dansk Gravhundeklub. Vil du gerne på rævejagt i efteråret 2017 bedes kontakte foreningens sekretær Lisbeth Hansen, på tlf.nr. 22444319, så vil hun notere dig på en liste.


Havjagt

Dansk Land og Strandjagt har aftalt samarbejde med “Strandby havjagt 2016/17”. Strandby havjagt er en gruppe jægere som dyrker havjagt, og arrangere havjagter fra båd, fra Strandby nord for Frederikshavn. Gruppen af havjægere er samlet i en lukket facebook gruppe. Dansk Land og Strandjagt- Vendsyssels medlemmer vil fra efteråret 2017, kunne deltage i gruppens havjagter, til samme pris og vilkår, som facebook gruppens øvrige medlemmer.


Skydning på skydebanen i Hvorup hos Ålborg Flugtskydningsforening

Alle med jagttegn, våbenpåtegning eller under vejledning af en instruktør, kan træne flugtskydning som sport, til jagt, konkurrence eller fornøjelse.

Dansk Land og Strandjagt- Vendsyssel har aftalt med, Ålborg Flugtskydningsforenings formand

Vilhelm Bach, om skydning af på banen. Medlemmer fra DLS- Vendsyssel er meget velkommen,

som alle andre der har jagttegn, til at skyde, når banen er åben.

Info: Lerduer : medlem: 1,20/stk. ikke medlem (DLS): 1,40/stk

Patroner cal. 12. 35,- pr. kasse - Ørepropper 8,- Beskyttelsesbriller 45,- / 85,-

Banen er åben hver lørdag fra kl. 10,00 til 15,00 året rundt

Desuden tirsdag aften fra april til sidst i september

På banen er der skydeinstruktør til rådighed, hvis det ønskes. Ved køb af duer, skal fremvises gyldig jagttegn.

Ved køb af det ønskede antal duer, udleveres et USB- stik, (mod et depositum på 200 kr., som

tilbagebetales, når du forlader banen), som du bruger, på den af dig valgte skydebane (høreværn og skydebriller er påbudt).

http://www.aalborg-flugtskydningsforening.dk/

Skydebanen er i Hvorup, Gammel Hvorupvej 141, 9400 Nørresundby.

Jagthundetræning
Dansk Land og Strandjagt Vendsyssel har lavet aftale med DJ- Skagens jagtforening, om træning afhunde til jagt. DLS-Vendsyssels næstformand Svend Erik Hansen er uddannet instruktør, og er endel af trænerteamet på på kurset. Der er træning for unghunde, - åben klasse, - veteranklasse. I 2017 startede jagthundetræningen torsdag den 29. marts, og afholdes frem til lørdag den 24.juni, alle træningsaftener starter kl. 19,00. Mødested i 2017 er ”Gårdbogård Vej” vedminkfarmen, Ålbæk. Pris for DLS- medlemmer 550 kr. 
evt interesse ring Svend Erik 53612957

Havfisketure
Svend Erik Hansen, Dansk Land og Strandjagt Vendsyssel, og Kaj Pedersen turleder i Skagen Havfiskeklub har lavet en aftale, om at omtale Skagen Havfiskeklubs havfisketure i DLS- Vendsyssels aktivitetsprogram. Der er link til Skagen havfiskeklub, og havtursprogram på DLS- Vendsyssels facebookside. Medlemmer fra DLS- Vendsyssel betaler samme pris for fisketure som medlemmer fra Skagen Havfiskeklub.
Svend Erik Hansen

DLS- Vendsyssel.

Havjagt/Bådejere i DLS- Vendsyssel

Dansk Land og Strandjagt Vendsyssel har kontaktet følgende havne der har slæbesteder, der kan benyttes gratis af vores bådejere. Det anbefales at kontakte den stedlige havnefoged inden benyttelse af slæbestedet.

Strandby havn, Rødspættevej 5, 9970 Strandby.

Kontakt havnefoged Tommy Jørgensen Tel. 40447812.

Hou Lystbådehavn, Hou Mole 9, 9370 Hals.

Kontakt havnefoged Preben Christensen Tel. 23821755.

Skagen Havn Kvasevej 4 9900 Skagen. Driftschef i Skagen havn Michael Nielsen oplyser at det ikke er nødvendigt at kontakte havnen før benyttelse af slæbestedet.

Udlån af fælder. Dansk Land og Strandjagt Vendsyssel, vil forsøge at erhverve et antal fælder som medlemmerne kan låne, mod et mindre depositum, som tilbagebetales ved aflevering. Svend Erik har 12 kragefælder, Finn har en mårfælde og en minkfælde, som vi vil starte med at benytte. Hvis medlemmerne efterspørger sådan et tilbud, vil foreningen indkøbe et lager til udlån for medlemmerne. Ved lån af kragefælder kan Svend Erik kontaktes på: 51632957, og ved lån af mårfælde og minkfælde kontaktes Finn på 40593883.

NST Vendsyssel jægerforaDansk Land og Strandjagt Vendsyssel har to repræsentant i jægerfora, det er formanden Niels Chr. Nielsen og Næstformanden Svend Erik Hansen, der er mindst et årligt NST Vendsyssel kontor i Skagen i august. 

Frederikshavn kommune afholder et årligt møde med kommunen jagtforeninger, hvor der bl.a. aftales reguleringer af skadevoldende vildt, i dette møde deltager Dansk Land og Strandjagt Vendsyssel.

Brugergruppen for Voerså/Stensnæs vildtreservat,  
Dansk Land og Strandjagt Vendsyssel repræsentant i brugergruppen er Bestyrelsesmedlem Jørgen Sønderkær

Brugergruppen for Bovet vildtreservat, Læsø. 
Dansk Land og Strandjagt Vendsyssels repræsentant i brugergruppen er Bestyrelsesmedlem Jørgen Sønderkær

Brugeruppen for Hirsholmene vildtreservat,
Dansk Land og Strandjagt Vendsyssels repræsentant i brugergruppen er Bestyrelsesmedlem Jørgen Sønderkær

Mejling Landhandel.

Er en specialforretning blandt andet forhandler, et meget bredt sortiment af varer som jægeren bruger til jagt. Hundefoder fra “AGROSAM PETFOOD” i Gråsten.

Til fodring af vildt, forhandles bl.a. korn, knækket majs, sliksten o.s.v. til vildtpleje.

Inden for vildt-fugle har forretningen, to vildtfuglefoder blandinger. Derudover sælges knækket majs, solsikker, jordnødder og hampefrø, samt en speciel blanding til duer, som er meget eftertragtet. Alt fuglefoder i butikken kan blive vejet op og solgt i kilo.

Til fodermarker/vildtstriber, en række frøblandinger med vildtafgrøder, som tilsammen dækker langt de fleste behov, når der skal gøres en ekstra indsats for faunaen.

Desuden har landhandelen et special vaskeri for dyretilbehør der er lavet af stof. For jægeren og hans hund kan tøj, hundetæpper, dækkener, mm. vaskes i special vaskemaskiner, samt tøj og lig. til fritids/lystfiskeren, efter fiskeri fra mole, strand og hav. Vaskeriet tilbyder at vaske, desinficering, imprægnering, reparation, og har desuden afhentningsservice. Du kan kontakte vaskeriet på Tlf. 20550709, eller mail: marc76@mail.dk Mejling Landhandel er fast sponsor ved flere af Dansk Land og Strandjagt- Vendsyssels arrangementer. Dansk Land og Strandjagt- Vendsyssel anbefaler Mejling Landhandel.

Som noget nyt kan formændene nu rekvirere medlemskort, som de selv skal udfylde. 

Henvendelse kan ske her