For medlemmer‎ > ‎

ForeningsnytSe i øvrigt foreningens tid og sted.


Pressemeddellelse fra Dansk Land og Strandjagt Thy - Mors.

Vi er en gruppe frivillige jægerer, der vil genstarte Dansk Land og Strandjagt Thy-Mors. Det er ingen hemmelighed at årsagen er den nuværende hjortevildtforvaltning, der bliver ført af Danmarks Jægerforbund igennem vildtforvaltningsrådet og Den Nordjyske Hjortevildtforvaltning, hvor det er politiske meninger der råder og ikke fagligheden som burde være fundamentet for jagten på en så vigtig vildtart som kronvildt.

Sprosse Fredningen ifølge Svend Bichel formand for Den Nationale Hjortevildtgruppe, er fremsat for at stoppe jægeren i at nedlægge for mange hjorte og manglende alder på hjorte bliver også flittigt brugt i den henseende.

Der har aldrig været så meget kronvildt som nu, trofæerne vokser i størrelse og antal og formentlig også alderen på hjortene der bliver nedlagt. Altsammen på en fornuftig jagttid vi har haft her i Thy, hvor jagttiden startede 1 november.

Sprosse Fredning forhindrer også en naturlig afskydning af hjorte der ikke opnår fem sprosser på den ene stang, retur hjorte og så er der hele problematikken med at se om hjorten nu også er stor nok når der skal skydes. Vi har respekt for Naturstyrelsens valgte afskydning i Statsskovene, men som ikke må blandes sammen med hvad der bliver besluttet af jagttider på det øvrige jagtareal i
Danmark.

Vi har som sådan ikke noget imod brunstjagt på hjorte, men når de forskellige råd og udvalg pladerer for ældre og størrer hjorte så er det dobbeltmoral at de holder fast i brunstjagt i visse dele af Danmark. Vi skal huske på at den store og ældre hjort er den nemmeste at skyde i brunst og den sværeste at skyde efter brunsttiden.

Det klæder ikke Den Nordjyske Hjortevildtforvaltning sammen med Danmarks Jægerforbund af politiske grunde at gøre sig til dommer over hvem der har ret til at skyde hjortene. Det kan ikke være rigtig at landmænds afgrøder skal være fødegrundlag for det stigende antal kronvildt og i særdeleshed mellemhjorte som nu ikke må reguleres.

Det er i sandhed en skandale hvor vi opfordrer jægerne til at stå sammen. Vi har brug for dit medlemskab og opbakning for at få kronvildtforvaltningen på rette kurs.

Det vil Dansk Land og Strandjagt Thy-Mors arbejde for:

1. Vi vil søge indflydelse hvor vi kan lokalt, regionalt og nationalt

2. Vi vil være jægerens talerør, vi skylder ikke nogen noget.

3. Vi er imod sprosse fredning.

4. Vi er imod adaptiv vildtforvaltning med politiske formål.

5. Vi er imod arealbegrænsninger og lignende der krænker den private ejendomsret.

For mere info kontakt:

Jens Michael Kortbæk Nykøbing M. jm@kortbaek.net Tlf.20281908.

Knud Marrebæk Vestervig. knud@vejlegaard.dk Tlf. 61749332.

Jens Jørgen Sørensen Nors. jj-ki@hotmail.com Tlf. 51949964.Dansk Land og Strandjagt- Sønderborg

Program for jagtsæsonen 2018 – 2019

Se årsprogram her:

Formand Erik Clausen (Tlf. 40586278), Kasserer Tue Lorenzen (Tlf. 61467532), Sekretær Arne Laue Petersen (Tlf. 29487003), 

Best. Medl. Hans Andresen (Tlf. 20418020) og Martin Rahbek Jensen (Tlf.29644146)
Dansk Land og Strandjagt- Vendsyssel.

Kursus i Hygiejne og Vildtsygdomme for Jægere, onsdag den 11. april 2018 kl. 18,00 - 22,00.   

Fra januar 2006 blev EU forordning nr. 853/2004 ang. hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer taget i anvendelse. Den danske implementering betyder, at jægere fremover skal tilbydes efteruddannelse i hygiejne og vildtsygdomme. 

Kravet om uddannelse gælder for jægere, der markedsfører vildt til vildthåndteringsvirksomheder. Det er tilstrækkeligt, at 1 person i et jagtselskab har deltaget i kurset.

Kurset honorere de tyske krav, for at kunne deltage i jagterne syd for grænsen.

Flere og flere steder i Tyskland stilles der nu krav om, at jægerne skal have gennemgået et veterinært hygiejnekursus. Dette kursus kvalificerer kursisterne til det, der i Tyskland kaldes Kundige Person. 

Det er et kursus der dækker EU kravene. Læs mere her:DLS-Fyn 2018

Vi beder medlemmerne aktivt komme med ideer til bestyrelsen, så vi kan få gang og sammenhold i vores forening. 

Bestyrelserne for DLS Midtfyn, Nordfyn og Sydfyn har gennemført forslaget om sammenlægning af de tre fynske afdelinger. 

Vi hedder DLS-Fyn og afdl. nr er 022, som er den ældste af de tre. 

Alt der kan styrke DLS skal i spil. Har du mulighed for at stille areal til flugtskydning, så lad os det vide. 

Foreningens skydevogn kan lejes for 200 kr.

Se programoversigt 2018.Holmeådalens Jagtforening.

Bestyrelsens nuværende sammensætning: 

Formand John Jensen 61378094, mail joh-bri@bbsyd.dk

Næstformand Tommy Bech 40426546 Kasserer Wiebren

Benedictus 21638667 Sekretær Ole Madsen 40106326

Aktiviteter i foreningen i 2018Generalforsamling i Dansk Land- og Strandjagt Skjern/Egvad afdeling, d. 5. april 2017, i Tarm Idrætscenter


Formandsberetning: Der er gået et år og lidt mere siden vi sad her sidst. Et år hvor jeg har prøvet, både lokalt og på landsplan, at finde fodfæste i Dansk Land og Strandjagt. Svend var her pludselig ikke mere til at guide mig, som jeg havde håbet på, men heldigvis har Asta hjulpet mig godt undervejs, og sammen bevæger vi os i bestyrelsen, stille og roligt fremad. Året har helt sikkert været et af de mere stille i vores lokalforening, og noget tyder på, at det kommende år bliver lige sådan. Jeg dristede mig til landsmøde i Middelfart, for at finde ud af hvad det egentlig var for en forening, jeg havde sagt ja til at være lokalformand for. Det resulterede så i, at jeg blev valgt ind i hovedbestyrelsen, og efterfølgende valgt som stedfortræder for vores landsformand Erik Clausen. Galt afsted kan man jo altid komme, men jeg sagde jo selv ja til at stille op. Foreningen som sådan er, hverken lokalt eller på landsplan, bestemt ikke overaktiv på den måde, at der sker meget for vores medlemmer rundt omkring i landet. Det er absolut ikke ensbetydende med, at Dansk Land og Strandjagt ligger på den lade side. Lokalt har vi i bestyrelsen afholdt et enkelt møde. Jeg har deltaget i Jægerforum i Oksbøl, sammen med de øvrige jagtforeninger her i
2
området, og vi følger også med i hvad der sker, omkring jagten i Skjern Å sammenslutningen. Meget kort kan det siges, at alt er uændret. Jægerforum er en generel orientering fra Naturstyrelsens side, om året der er gået. Skjern Å sammenslutningen afholder en info aften, for de jægere der har haft kortet i det forgangne jagt år. Mødeaktiviteten er begrænset til ét årligt møde hvert sted. På landsplan, har vi nogle meget aktive medlemmer der stille op, når der bliver kaldt til jagt- og fritidsmesser rundt om. Her i sidste weekend, blev det til 26 nye medlemmer på Sjælland. Om kort tid skal vi til landsskydning med riffel på Fyn. Der er messe på Valdemars Slot, og snart kommer tiden for årets landsmøde på Hindsgavl. Der er nok at se til. Vi har i hovedbestyrelsen diskuteret, hvor DLS er på vej hen, og om vi bliver ved med at have en berettigelse som forening, i tiden der kommer. Vi er alle enige om, at nok har vi en berettigelse, men hvor langt ud i fremtiden, er der ingen der tør spå om. Politisk, vil der sandsynligvis være brug for en forening som vores, i nogle år endnu. Vi er en hørringsberettiget organisation, på lige fod med eksempelvis Danmarks Jægerforbund, og som en sådan bliver der arbejdet ud fra vores
3
formålsparagraffer. Vi har en meget aktiv arbejdsgruppe, der udarbejder og sender svar på alt, hvad der bliver sendt i høring inden for jagtområdet. En af de organisationer vi sender høringssvar til, er Vildtforvaltningsrådet. Derfor var det nærliggende at invitere Jan Eriksen på besøg, på vores hovedbestyrelsesmøde her i vinter. Jan Eriksen er formand for Vildtforvaltningsrådet, og vi havde på dagen, en god dialog med ham, om nogle af vores synspunkter, vedrørende jagten og jagtforvaltningen i Danmark. Blandt andet havde vi forud for mødet, sendt 8 spørgsmål til Jan, og nogle af disse spørgsmål blev besvaret så fyldestgørende som muligt. Jan Eriksen gav indtryk af, at være lydhør over for vores tanker og holdninger, og han var glad for, at vi havde inviteret ham, fordi det gav et bedre grundlag for samarbejdet i fremtiden. Initiativet til mødet kom fra vores landsformand Erik Clausen, da han traf Jan Eriksen ved et hjortevildtsmøde afholdt af Folketingsmedlem Thomas Danielsen på Christiansborg. Vores Miljø- og Fødevareminister, Esben Lunde Larsen, om hvem man i øvrigt kan mene præcis hvad man vil, har overtrumfet både indstillingen fra Vildtforvaltningsrådet, og dermed også fra Danmarks Jægerforbund, i spørgsmålet om forvaltningen af vores hjortevildt.
4
Ministeren har egenhændigt udtænkt en plan, for de kommende tre års jagt på kronvildt i Danmark. En plan, der tilsyneladende passer nogenlunde, med vores tanker og holdninger, i forhold til bæredygtig jagt. Godt nok efterlader Ministeren en lille åbning for, at de regionale hjortevildt grupper, kan få indflydelse på jagttiden på lokal plan, men mon ikke det ender med, at blive nogenlunde afstemt med de faktiske forhold, ude i virkeligheden. Jeg er i hvert fald forhåbningsfuld. Kronvildtet volder stadig større og større skade på landbrugsarealerne, og vi skal skønne på, at vi får muligheden for at højne afskydningen ved regulær jagt, og ikke ved regulering. Dansk Land og Strandjagt kæmper hver dag for mere jagt, og mindre regulering, Derfor har vi udarbejdet et fyldestgørende forslag, til de generelle jagttider i Danmark. Et forslag, der lægger op til jagttider som vi tidligere har haft, samt jagt på nye arter, blandt andet både knortegås og bramgås. Det bliver spændende at følge forhandlingerne hen over året.
Vi må da heller ikke glemme, at vores foreningen har afholdt 25 års jubilæum i 2016. Fantastisk at tænke på, at en forening der oprindelig tog sit afsæt i at være et modstykke til Danmarks Jægerforbund, for at beskytte den ”lille mands jagt”, den dag i dag, stadig er i stand til at stå imod presset fra de store organisationer.
5
Tankevækkende på en eller anden måde. Festen der blev holdt, skulle efter sigende have været rigtig god. Jeg var desværre forhindret i at deltage, så mere kan jeg ikke fortælle. Jeg er dog overbevist om, at der helt sikkert er blevet fortalt et par gode historier undervejs.
Nu har jeg ikke så meget mere at berette om. Vores lokalafdeling fortsætter endnu et år. Vi vil følge med i hvad der rører på sig både lokalt-, regionalt- og ikke mindst på landsplan, og naturligvis blande vi os, der hvor det er påkrævet. Vi arbejder lokalt, på at arrangere en flugtskydningsdag, kun for medlemmer. Ikke en konkurrencedag, men derimod en dag, hvor man kan få hjælp til problemløsning i forhold til skydning. Vi vil gerne have en tilbagemelding på, om det er noget der står på ønskesedlen, og på sammen måde, vil vi rigtig gerne hører fra jer medlemmer, hvis i har ønsker til aktiviteter, vi sammen kan sætte i gang. Samtidig skal det siges, at der stadig er en stol ledig i bestyrelsen, så kom frisk hvis i har lyst.
Tak for ordet.

Gert Jensen  Formand DLS Skjern/EgvadSkjern/Egvad har fået ny formand.

Gert Jensen Poppelalle 8

6900 Skjern
Nyt fra Dansk Land og Strandjagt- Vendsyssel (Frederikshavn - Brønderslev - Hjørring - Læsø).

Foreningsjagt.

Når du betaler kontingent, i Dansk Land og Strandjagt- Vendsyssel, kan du deltage i foreningens

jagtkonsortium i Jerup for 500 kr. foreningen har lejet jagten på en landejendom ved Skagensvej, og har jagten helt til stranden, (hvor der er gode muligheder for andetræk), jagtarealet er på begge sider af Fredborgvej. Info om jagten, kan fås ved henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne, eller foreningens sekretær Lisbeth Hansen på tlf.nr. 22444319.


Gratis medlemskab

Hvis du består jagtprøven, og får jagttegn, kan du blive gratis medlem af Dansk Land- og

Strandjagt- Vendsyssel, resten af året, du skal blot sende en mail til Lisbeth Hansen på:

mejlingudlejning@mail.dk  med dit navn og adresse på, så vil hun kontakte landsorganisationen,

hvor du vil blive noteret som gratis medlem, og du vil modtage tidsskriftet ”Jagt & Jægere” resten af året.


Rævejagt, det forventes at foreningen kan afholde et antal rævejagter fra seks kunstgrave på naturstyrelsens område på 4031 ha. på Hulsig hede fra 2017, Dansk Land og Strandjagt- Vendsyssel, har der aftalt et samarbejde med Dansk Gravhundeklub, Nordjyllands afd. De to foreninger etablerer og vil afholde rævejagt fra grav på Hulsig hede, jagterne er under ledelse af DLS- Vendsyssel, mens gravhunde/ejer kommer fra Dansk Gravhundeklub. Vil du gerne på rævejagt i efteråret 2017 bedes kontakte foreningens sekretær Lisbeth Hansen, på tlf.nr. 22444319, så vil hun notere dig på en liste.


Havjagt

Dansk Land og Strandjagt har aftalt samarbejde med “Strandby havjagt 2016/17”. Strandby havjagt er en gruppe jægere som dyrker havjagt, og arrangere havjagter fra båd, fra Strandby nord for Frederikshavn. Gruppen af havjægere er samlet i en lukket facebook gruppe. Dansk Land og Strandjagt- Vendsyssels medlemmer vil fra efteråret 2017, kunne deltage i gruppens havjagter, til samme pris og vilkår, som facebook gruppens øvrige medlemmer.


Skydning på skydebanen i Hvorup hos Ålborg Flugtskydningsforening

Alle med jagttegn, våbenpåtegning eller under vejledning af en instruktør, kan træne flugtskydning som sport, til jagt, konkurrence eller fornøjelse.

Dansk Land og Strandjagt- Vendsyssel har aftalt med, Ålborg Flugtskydningsforenings formand

Vilhelm Bach, om skydning af på banen. Medlemmer fra DLS- Vendsyssel er meget velkommen,

som alle andre der har jagttegn, til at skyde, når banen er åben.

Info: Lerduer : medlem: 1,20/stk. ikke medlem (DLS): 1,40/stk

Patroner cal. 12. 35,- pr. kasse - Ørepropper 8,- Beskyttelsesbriller 45,- / 85,-

Banen er åben hver lørdag fra kl. 10,00 til 15,00 året rundt

Desuden tirsdag aften fra april til sidst i september

På banen er der skydeinstruktør til rådighed, hvis det ønskes. Ved køb af duer, skal fremvises gyldig jagttegn.

Ved køb af det ønskede antal duer, udleveres et USB- stik, (mod et depositum på 200 kr., som

tilbagebetales, når du forlader banen), som du bruger, på den af dig valgte skydebane (høreværn og skydebriller er påbudt).

http://www.aalborg-flugtskydningsforening.dk/

Skydebanen er i Hvorup, Gammel Hvorupvej 141, 9400 Nørresundby.

Jagthundetræning
Dansk Land og Strandjagt Vendsyssel har lavet aftale med DJ- Skagens jagtforening, om træning afhunde til jagt. DLS-Vendsyssels næstformand Svend Erik Hansen er uddannet instruktør, og er endel af trænerteamet på på kurset. Der er træning for unghunde, - åben klasse, - veteranklasse. I 2017 startede jagthundetræningen torsdag den 29. marts, og afholdes frem til lørdag den 24.juni, alle træningsaftener starter kl. 19,00. Mødested i 2017 er ”Gårdbogård Vej” vedminkfarmen, Ålbæk. Pris for DLS- medlemmer 550 kr. 
evt interesse ring Svend Erik 53612957

Havfisketure
Svend Erik Hansen, Dansk Land og Strandjagt Vendsyssel, og Kaj Pedersen turleder i Skagen Havfiskeklub har lavet en aftale, om at omtale Skagen Havfiskeklubs havfisketure i DLS- Vendsyssels aktivitetsprogram. Der er link til Skagen havfiskeklub, og havtursprogram på DLS- Vendsyssels facebookside. Medlemmer fra DLS- Vendsyssel betaler samme pris for fisketure som medlemmer fra Skagen Havfiskeklub.
Svend Erik Hansen

DLS- Vendsyssel.

Havjagt/Bådejere i DLS- Vendsyssel

Dansk Land og Strandjagt Vendsyssel har kontaktet følgende havne der har slæbesteder, der kan benyttes gratis af vores bådejere. Det anbefales at kontakte den stedlige havnefoged inden benyttelse af slæbestedet.

Strandby havn, Rødspættevej 5, 9970 Strandby.

Kontakt havnefoged Tommy Jørgensen Tel. 40447812.

Hou Lystbådehavn, Hou Mole 9, 9370 Hals.

Kontakt havnefoged Preben Christensen Tel. 23821755.

Skagen Havn Kvasevej 4 9900 Skagen. Driftschef i Skagen havn Michael Nielsen oplyser at det ikke er nødvendigt at kontakte havnen før benyttelse af slæbestedet.

Udlån af fælder. Dansk Land og Strandjagt Vendsyssel, vil forsøge at erhverve et antal fælder som medlemmerne kan låne, mod et mindre depositum, som tilbagebetales ved aflevering. Svend Erik har 12 kragefælder, Finn har en mårfælde og en minkfælde, som vi vil starte med at benytte. Hvis medlemmerne efterspørger sådan et tilbud, vil foreningen indkøbe et lager til udlån for medlemmerne. Ved lån af kragefælder kan Svend Erik kontaktes på: 51632957, og ved lån af mårfælde og minkfælde kontaktes Finn på 40593883.

NST Vendsyssel jægerforaDansk Land og Strandjagt Vendsyssel har to repræsentant i jægerfora, det er formanden Niels Chr. Nielsen og Næstformanden Svend Erik Hansen, der er mindst et årligt NST Vendsyssel kontor i Skagen i august. 

Frederikshavn kommune afholder et årligt møde med kommunen jagtforeninger, hvor der bl.a. aftales reguleringer af skadevoldende vildt, i dette møde deltager Dansk Land og Strandjagt Vendsyssel.

Brugergruppen for Voerså/Stensnæs vildtreservat,  
Dansk Land og Strandjagt Vendsyssel repræsentant i brugergruppen er Bestyrelsesmedlem Jørgen Sønderkær

Brugergruppen for Bovet vildtreservat, Læsø. 
Dansk Land og Strandjagt Vendsyssels repræsentant i brugergruppen er Bestyrelsesmedlem Jørgen Sønderkær

Brugeruppen for Hirsholmene vildtreservat,
Dansk Land og Strandjagt Vendsyssels repræsentant i brugergruppen er Bestyrelsesmedlem Jørgen Sønderkær

Mejling Landhandel.

Er en specialforretning blandt andet forhandler, et meget bredt sortiment af varer som jægeren bruger til jagt. Hundefoder fra “AGROSAM PETFOOD” i Gråsten.

Til fodring af vildt, forhandles bl.a. korn, knækket majs, sliksten o.s.v. til vildtpleje.

Inden for vildt-fugle har forretningen, to vildtfuglefoder blandinger. Derudover sælges knækket majs, solsikker, jordnødder og hampefrø, samt en speciel blanding til duer, som er meget eftertragtet. Alt fuglefoder i butikken kan blive vejet op og solgt i kilo.

Til fodermarker/vildtstriber, en række frøblandinger med vildtafgrøder, som tilsammen dækker langt de fleste behov, når der skal gøres en ekstra indsats for faunaen.

Desuden har landhandelen et special vaskeri for dyretilbehør der er lavet af stof. For jægeren og hans hund kan tøj, hundetæpper, dækkener, mm. vaskes i special vaskemaskiner, samt tøj og lig. til fritids/lystfiskeren, efter fiskeri fra mole, strand og hav. Vaskeriet tilbyder at vaske, desinficering, imprægnering, reparation, og har desuden afhentningsservice. Du kan kontakte vaskeriet på Tlf. 20550709, eller mail: marc76@mail.dk Mejling Landhandel er fast sponsor ved flere af Dansk Land og Strandjagt- Vendsyssels arrangementer. Dansk Land og Strandjagt- Vendsyssel anbefaler Mejling Landhandel.

Som noget nyt kan formændene nu rekvirere medlemskort, som de selv skal udfylde. 

Henvendelse kan ske her