For medlemmer‎ > ‎

Medlemstilbud

Aftale om medlemsrabat fra Dangate.


Dangate ApS indgår hermed en aftale med Dansk Land og Strandjagt, at foreningens
medlemmer kan få en fordelagtig rabat på 15% på alle varer på hjemmesiden www.dangate.dk dog
undtaget i forvejen nedsatte varer og særlige kampagne tilbud.

Aftale om medlemsrabat fra Dansk Fartøjsforsikring.

Samarbejdsaftale mellem Dansk Fartøjsforsikring og Dansk Land og Strandjagt, der omfatter lystfartøjsforsikring, - Erhvervsfartøjsforsikring, - samt tilvalgsprodukter i relation til ovenstående områder.

Der er aftalt at medlemmer af Dansk Land og Strandjagt får 10% rabat på forsikringspræmien excl. statsafgift. Kontakt: dfff@dfff.dk 


Medlemsforsikring hos Dansk Land og Strandjagt

Som medlem af Dansk Land og Strandjagt, har vi tegnet en forsikring der dækker det erstatningsansvar
Dansk Land- og Strandjagt kan pådrage sig i forbindelse med sine aktiviteter, herunder:
- Flugt- og skiveskydning
- Jagtsti og markprøver
- Indskydning af jagtvåben
- Instruktionskursus
Forsikringen dækker endvidere medlemmernes personlige ansvar i forbindelse med nævnte aktiviteter, herunder også udenfor Dansk Land- og Strandjagts eget regi.
Anden ansvarsforsikring (for eksempel medlemmernes jagtforsikring/private ansvarsforsikring) dækker dog forud for nærværende ansvarsforsikring, hvilket der er taget hensyn til i præmieberegningen.