For medlemmer‎ > ‎

Skydning

Mobile skydeanlæg

Da der nogle steder i landet har været problemer ved brug af Dansk Land- og Strandjagts skydevogne, har vi besluttet at gøre opmærksom på Vejledning fra Miljøstyrelsen nummer 1, 1995: Skydebaner.

I afsnit 1.2 på side 7 finder man punktet "Sjældent benyttede skydepladser skal ikke miljøgodkendes". Her kan man se, hvornår vejledningen gælder.

 

 


 Landsriffelskydning.

Er der interesse en landsriffelskydning kan hovedforeningen arrangere en sådan.