For medlemmer‎ > ‎Skydning‎ > ‎

Landsriffelskydning

Regler for landsskydning med riffel

Skytterne i landskydningen med riffel skal være medlem af DLS

Man kan deltage i individuel skydning og foreninger kan stille med hold på 3 til en holdskydning. Reglerne for holdskydningen følger for den enkelte skytte på holdet reglerne i den alm. hovedskydning.

 

Skydningen foregår på Rolfsted Skytteforenings bane i bunden af Fasanvej, 5853 Ferritslev, Fyn. Skydetid fra 10 - 14

Der kan indskydes med 3 skud inden hovedskydningen.

 

Hovedskydningen skal ligge som første skydning og kun resultatet af første skydning tæller. Hvis der er tid og man ønsker at prøve igen tæller et evt. forbedret resultat ikke.

Der skydes til mål på 5 stationer og der afgives 4 skud på hver station.

Der vil være 2 stationer på 100 m. og 3 stationer på 200 m.

Der er et tidskrav på 2 minutter til afviklingen af de 4 skud på hver station. Tiden beregnes fra det øjeblik skytten melder klar til afgivelse af første skud.

Klikkere fradrages tiden, men klemmere anses for en skyttefejl og tæller med i tidsberegningen.

 Der skydes til

Ræv på 100 m. Skydestilling liggende. Tid 2 minutter

Buk på 100 m. Skydestilling knælende. Tid 2 minutter

Kronhjort 200 m. Skydestilling stående med skydestok. Tid 2 minutter

Alm. buk 200 m. Skydestilling knælende/siddende m. evt. halv skydestok. Tid 2 minutter

Vildsvin evt. bjørn m. front. 200 m. Skydestilling liggende. Tid 2 minutter.

 Det koster 50 kr. at skyde hovedskydning og der vil være præmier til denne skydning.

 

DLS’ Mærkeskydning.

DLS’ mærkeskydning afvikles samme dag som landsskydningen. Der er udarbejdet regler for denne skydning. Disse regler kan ses på vores hjemmeside eller man kan ønske sig reglerne tilsendt.

Her forkortet i forhold til det udarbejdede regelsæt:

Skytterne skal være medlem af DLS.

Skytterne skal have våbentilladelse til det våben mærkeskydningen afvikles med.

Der skydes 6 skud til bukkeskive på 100 m. 5 af disse skal ligge inden for træfområdet. (8)

Skydningen skal afvikles inden for 5 minutter. Skydes der efter tid, fradrages højeste pointal.

Skydestilling fri, dog må kun to afvikles liggende. Disse skal i så fald afvikles først.

Der må anvendes et-, to- eller trebende skydestokke handske og bærerem.

 Under 40 point  Mærke ikke opnået

40 – 50 point giver bronze

51 – 58 point giver sølv

59 – 60 point giver guld.

 Har man opnået guld kan man prøve at sætte egeløv på. Dette gøres med

27 – 30 point fritstående uden hjælpemidler.

 Har man 5 år i træk opnået at skyde sig til et bronzemærke, udløser det et 5 årsmærke.

Har man 10 år i træk opnået at skyde sig til et bronzemærke, udløser det et 10 årsmærke.

Har man 15 år i træk opnået at skyde sig til et bronzemærke, udløser det et 15 årsmærke.
Tilsvarende for de andre kategorier

 Det koster 40 kr. at skyde til dette mærke inkl. mærkebevis, hvis man består. Selve mærket koster 30 kr.

Hele regelsættet kan læses/udleveres på dagen.

 

Øvrigt. En indskydning koster 30 kr. og der vil være observatør og vejleder på dette.

Al almindelig forekommende ammunition kan købes på banen.

 
Salonskydning.
For at udvide aktiviterene og fjerne evt. kødannelse ved de øvrige skydninger, har vi indført en skydning med salonrifler.
Her skal afgives 12 skud mod tre stationer. Alle med elektronisk træfmarkering.
4 skud til mink. Liggende eller siddende (ved liggende skydestilling må hænderne ikke røre gulvet)
4 skud til egern. Siddende
4 skud til fasan. Stående.
Man må skyde så mange gange man vil til denne skydning. Pris pr. skydning 25 kr.
Der skydes om hhv 3, 2 og 1 flaske vin til hhv. 1, 2, og 3. præmie.
Der kan også skydes på indskydningsskive. Prisen er så 15 kr. og man deltager ikke i vinskydningen
 
Sideaktiviteter.

I annonceringen af Landsriffelskydningen vil der blive opremset nogle sideaktiviteter.

Vi plejer at lave en rødvins- og en whiskyskydning. Det tilrettelægger vi senere, idet det vil beslaglægge baner, men indtil nu er de blevet gennemført  hvert år.

Helt sikkert vil Willy Knudsen komme med sin skydesimulator. Villy vil ikke have noget for ulejligheden, men beholder alle indtægter i forbindelse med sin skydning. En skydning koster 20 kr. I udvalget talte vi om evt. præmier i den forbindelse.

Derudover vil der være mulighed for at købe øl, vand, pølser og brød. Kaffe vil være på kanden hele dagen.