For medlemmer‎ > ‎Skydning‎ > ‎

Mærkeskydning

Regler for Dansk Land- og Strandjagt af 1991 – DLS’s  mærkeskydning med riffel

                                                                                                                             September 2010
Formål: at dygtiggøre DLS’s medlemmer i håndtering af riflen. Mærkeskydningen er frivillig og medfører ikke nogen sanktioner, hvis mærke ikke opnås.

Mærkeskydningen følger regelsættet fra riffelprøven i omgang med våben.
Våbenet er åbent eller uden lås, når du begynder ved skydelinien
Der ses gennem løbet før der lades første gang.
Låsen på våbenet er åben, når/hvis der skiftes skydestilling undervejs
Ved funktionsfejl undervejs, fx i form af klikkere, rettes der straks henvendelse til skydeleder, før låsen åbnes.
Kammer og magasin efterses efter endt skydning
Skydelinien forlades igen med åben eller uden lås i våbenet.
HUSK – at våbenet ikke må holdes vandret (medmindre du naturligvis sigter på skiven)
Begås graverende betjenings eller håndteringsfejl, kan skydelederen afbryde skydningen.
Skytten skal da vejledes om forholdet.

Mærkeskydning afholdes fortrinsvis på den dag, der afholdes landsriffelskydning. Foreningen fastsætter prisen for skydningen. I 2011 vil den være 40 kr. for skydning og bevis for bestået prøve + 30 kr. for selve mærket, hvis man også ønsker dette.
Lederen skal være behjælpelig med at instruere, så reglerne er forstået af deltagerne før skydningen.

Mærkeskydningen skal afholdes på en godkendt skydebane, hvor afstanden til skiven er 100 meter.
På banen skal der være DLS’s regler for mærkeskydning.
Bukkeskive, afplastringsrondeller i relevante farver, og centerskiver.
Beviser så opnåede resultater kan indføres heri.
DLS mærker i hhv. bronze, sølv, guld og egeløv.
Skydestokke

Deltagerne skal være medlem af DLS og kunne fremvise jagttegn og riffeltilladelse til det våben, der skydes med.
Ikke danske statsborgere kan deltage under særlige omstændigheder. (indbudte gæster til stævner, eller gæster som besøger DLS-medlemmer.)

Resultaterne af en skydning påføres et bevis, hvor skyttens fulde navn og adresse påføres med letlæselig skrift.
Foreningstilhørsforhold.
Tid og sted for prøvens afholdelse.
Resultaterne og hvilket mærke skytten har opnået.
Mærket og beviset, underskrevet af skydeleder og en uvildig person, udleveres til skytten straks efter prøven.

Våben. Alle våben, der er godkendt med våbentilladelse til jagt, må anvendes.
Der må også anvendes lovlige optiske sigtemidler.
Kalibret skal som minimun opfylde kravet til jagt på råvildt.
Al ammunition til det godkendte våben må anvendes. Herunder også fuldkappet.
Der må ikke skiftes riffel under skydning til et mærke.

Skydning. Der kan ikke afgives prøveskud. Våbnet skal være indskudt inden prøven.
Skydestillingen er fri. Der må dog højst afgives 2 skud liggende, og hvis man vælger det, skal de afgives først.
Der skydes 6 skud inden for 5 minutter uden afbrydelse af skydeleder. De fem skal træffe inden for 8 cirklen for at prøven bestås.
Der må anvendes handske, bærerem eller 1-, 2- eller 3-benet skydestok. Remmen kan være dobbelt, så armen kan ”låses” deri, men der må ikke være ”stivere” i remmen, som kan bruges til fast anlæg. Remmen må anvendes til alle kategorier.

Under 40 point – mærke ikke opnået.
40 – 50 point   giver bronze.
51 – 58 point   giver sølv
59 – 60 point   giver guld.

Hvis man opnår 27 -30 point fritstående og uden nogen form for hjælpemidler udover rem og handske udløser det guld med egeløv.

Har man opnået bronze 5 år i træk kan man tildeles 5 årsmærke i bronze.
Har man opnået bronze 10 år i træk kan man tildeles 10 årsmærke i bronze.
Har man opnået bronze 15 år i træk kan man tildeles 15 årsmærke i bronze.
Tilsvarende regler følger de andre mærker

Registrering. Skytten må ikke opholde sig nærmere end to meter fra skiven under markering og registrering af de afgivne skud.
Skydelederen afgør suverænt træffere og evt. to skud i samme hul. Er cirklen berørt tæller skuddet indad og kommer således skytten til gode.
Har fremmed skytte skudt til skiven tæller skuddet som fejlskud for den fremmede skytte men tæller med som træffere hos den skytte, hvis skive træffes. I de tilfælde hulstørrelse kan afgøre fremmede skud, er det skydelederen, der træffer afgørelse om resultatet.
Der foretages ikke omskydning af enkeltskud hverken i disse tilfælde eller hvis et plaster er faldet af. Så må man starte på en helt ny skydning.