Jægerfora

I 2003 besluttede den daværende miljøminister, at der skulle oprettes et jægerforum i hvert af de lokale statsskovdistrikter med repræsentanter fra de to landsdækkende jagtforeninger.

Dansk Land- og Strandjagts medlemmer i jægerfora udpeges af hovedbestyrelsen i samarbejde med lokalafdelingerne. De kan ses på listen her.

Et oplagt emne for jægerforaene er at drøfte, hvordan jagttegnspengene bør bruges til naturforvaltningsprojekter.

Kaj Pedersen
Tennisvej 45, 9900 Frederikshavn
28 91 70 81
Knud Marrebæk
Vestervigvej 8, 7770 Vestervig
61 60 92 92
Kim Skjødt
Letvadvej 100, 9200 Ålborg SV
98 18 12 78
Finn Andersen
Hostrupvej 31, Lem, 7860 Spøttrup
20 41 22 09
Mads Fisker Sørensen
Vandbækvej 34, 8960 Randers SØ
20 67 57 08
Orla Holmgaard
Ribevej 6, 8740 Brædstrup
40 68 26 03
Svend Erik Sørensen
Lærkelunden 105, Tiufkær, 6052 Viuf
Steen Bjerregaard Jørgensen
Neder Fiddevej 41, 6854 Henne
40 37 46 02
Jens Otto Nielsen
Åbenråvej 57, 6780 Skærbæk
61 54 55 56
Erik Clausen
Limfjordsvej 6, 6400 Sønderborg
40 58 62 78
Tue Lorenzen
Kiding Skov 5, Bojskov, 6400 Sønderborg
61 46 75 32
Jørgen Falk Jørgensen
5631 Ebberup
64 77 19 81
Kaj Ulrich Rasmussen
Hundstrupvej 42, 5771 Stenstrup
21 23 20 14
Anders Andersen
Rødtjørnevej 31, 3300 Frederiksværk
40 54 98 88
Jens Glerup Andersen
Roskilde
20 32 20 17
Ole Holmbeck Petersen
Agertoften 43, 4700 Næstved
40 25 18 38
Hans Folkmann
Ågårdsvej 18, 3782 Klemensker
30 89 66 77