JAGT & JÆGERE‎ > ‎

Gamle numre

Dansk Land- og Strandjagts medlemsblad hedder ”Jagt og Jægere”


Det udkommer seks gange om året: Midt i februar, april, juni, august, oktober og december. Redaktør Troels Egeskjold laver bladet sammen med sine dygtige skribenter.

For foreningen vil det være en stor hjælp, hvis du har jagtberetninger, jagthistorier, naturberetninger eller billeder, som vi må bruge i bladet.

Har du lyst til at bidrage til bladets indhold, kan du kontakte redaktør Troels Egeskjold på mail: redaktion@dls-jagt.dk, eller Finn Madsen på: finnmadsen034@gmail.com . Vi med glæde modtage bidrag.

Se et eksempel på et tidligere blad her og her.Tidsfrister for indlevering af stof og billeder

Den 10. januar, for februar nr.          
 
Den 10. marts, for april nr.                  

Den 10. maj, for juni nr.

Den 10. juli, for august nr.                 

Den 10. september, for oktober nr.    

Den 10. november, for december nr.