Ny landsformand

Jeg er født og opvokset i Thy, er 54 år, gift og har 3 døtre med min kone Heidi. Vi driver et landbrug med 100 ha og slagtesvin. Fik mit jagttegn som 16-årig og har gået på jagt siden.

Jeg vil arbejde for den danske jagtmodel som vi kender, hvor vildtet fortsat skal reguleres med regionale og nationale jagttider ud fra princippet om, at de tåler jagt.

Der er i øjeblikket lagt stort pres på den danske model, herunder på den enkelte jægers jagtret på då- og kronhjorte i form af forslag om samregulering på tværs af ejendommene og arealbegrænsning.

Hvad bliver det næste! Det er vigtigt for mig, at jægerne og lodsejerne selv har råderet over den jord, de lejer eller ejer. Grundloven skal fortsat gælde for jagten.