Arealkravet

Af Richard BoersNu er det snart tid til, at dette emne bliver behandlet i folketinget. Er det for sent at sætte en stopper for det, eller kan det reddes på falderebet? Lad os håbe på det sidste, vi vil gøre vores for at få det stoppet!

En vigtig grund for at stoppe det.
Hvorfor skal det egentligt stoppes? Ja, en advokat undersøgelse påpeger, at det kan stride med grundloven og ejendomsretten, hvilket skulle kræve en ændring af grundloven. (læs her..), og som landet ligger, er der ikke noget der peger i den retning. Hvilket så kunne give en overtrædelse af grundloven, men i stedet har Miljøministeriet nu sendt Vildforvaltnings- og Jagtloven ud i offentlig høring med henblik på at få adgang til at implementerer arealkravet, og det kan faktisk lade sig gøre.

En anden grund er uretfærdigheden i ideen.
Hvorfor skal en person med, for eksempel 60 Ha. jord, som er af en sådan beskaffenhed, at krondyrene gerne opholder sig der, kun have lov til at skyde en kapital hjort. I mens en anden, som ejer måske 501 ha., af en sådan beskaffenhed, at krondyrene ikke vil opholde sig der, have lov til at skyde 6 kapitalhjorter? På de 501 Ha. er der så afgrøder som de godt kan lide, og så bliver krondyrene til skadedyr. Forresten, på de 60 Ha. er der også afgrøder dyrene kan lide. Problemet er bare, at ham/hende med de 60 Ha. gør noget ekstra, og ikke bruger hele arealet til afgrøder, i modsætning til ham/hende med 501 Ha. Er det måske, fordi på det store areal skaden er større?

Lad os antage, at begge bedrifter i eksemplet er kartoffelavlere. Generaliserende kan man påstå at skaderne i kr./Ha. er ens. Så det kan heller ikke være et argument.

En tredje grund kunne være, der er ikke nogen, der ved hvor mange krondyr der er.
Når man ikke ved, hvor mange dyr der er, hvordan ved man så, at der ”mangler” en hvis procentdel af ældre hjorte?

Så vidt bekendt, er der aldrig lavet en såkaldt ”nul-tælling”. Med andre ord, det hele er gætteri. Og siden hvornår er gætteri en valid grund for vedtagelse af en lov? Der gik man, og troede at i Danmark, der bliver love lavet efter grundige undersøgelser med valide data. Lad os håbe det stadigvæk er sådan!

Man kan undre sig over, at en art, der har udviklet sig i antal og spredning, på en så succesfuld måde som krondyr, pludselig ikke er godt nok i alderssammensætning (Uden at der er nogen der ved det med sikkerhed).
Når der nu er områder i Nordjylland, hvor bestandssammensætningen når den standard man efterstræber, er opnået UDEN krav. For at sætte det på en spids. Hvorfor skal vi jægere så mødes med krav fra staten? Er det, fordi der er nogle der keder sig på deres kontor, er der en skjult agenda der kommer frem inden ikke alt for længe? Tænk her rådyr.

Og nu kan det godt være, at man kan lave en lækker salami fra kronhjortekød, men har i lagt mærke til, at der skæres hver gang en skive salami fra. Lad os kæmpe for den frie jagt!

Jagt- og fiskedag 2021

Naturstyrelsen Thy inviterer til Jagt- og fiskedag, søndag d. 17. oktober fra kl. 10.00-15.00 på hjørnet mellem Klitmøllervej og Søholtvej nord for Vandet sø.

Kom og tilbring en efterårsdag i den smukke natur ved Vandet sø sammen med Dansk Land- og Strandjagt og lær mere om jagt og friluftsliv – vi laver bålmad og byder på smagsprøver af kronvildt gryde – og som gæst hos Dansk Land- og Strandjagt får du også mulighed for at høre noget om falkejagten, og du får lejlighed til at se hvad der sker når en af falkoneren’s Harris Hawks jager en hare der løber med 70 km i timen

Harris Hawk fanger due

Der vil være rig mulighed for at blive klogere på naturen og lære hvordan man benytter sig af dens ressourcer. Foreninger og lokale aktører vil være til stede og dele ud af deres viden. Du kan blandt andet lære mere om, hvordan du bruger naturen som spisekammer, prøve kræfter med jagt og fiskeri gennem forskellige aktiviteter og smage på vildtkød tilberedt over bål og fisk fra røgeovn fortæller vildtkonsulent Tommy Hansen, fra Naturstyrelsen Thy.

 På dagen vil der være mulighed for at teste sin præcision med lerdueskydning, jagtbue og riffelsimulator og prøve kræfter med en fiskestang eller mere avancerede fiskemetoder i Vandet sø. Der vil være kyndig vejledning og gode råd .

Du har endda mulighed for at opleve samarbejdet mellem jæger og jagthund helt tæt på under opvisningen med jagt- og schweisshunde.

Vi inviterer altså på en oplevelsesrig dag for hele familien og folk der ønsker at blive klogere på de mange ressourcer naturen stiller til rådighed og hvordan man kan blive bedre til at udnytte dem. Naturstyrelsen Thy håber på at se mange af jer, til en dejlig dag i naturen.

Nej til statens dyremishandling

Af Erling Bonnesen

Regeringen forsøger fortsat at presse ”naturnationalparkerne” igennem. Heldigvis siger kommunerne nej til at få hegnet naturen ind.

Der skal være fri adgang til vores fri natur!

Derudover er det en rigtig dårlig ide at udsætte dyr som ikke har ordentlig adgang foder, men i stedet risikerer at gå rundt udsultet og lede efter føde.

Det er simpelthen DYREMISHANDLING og det vil Venstre selvfølgelig ikke være med til.

”Rewildering” er en ide, DER er opstået blandt københavnske biologer. Hvis man holder af dyr og vores fælles natur, så skal man ikke gennemføre den slags teoretisk sludder. Det går udover dyrene!

Og der kan opstå farlige situationer med børn og hunde som kommer for tæt på de sultne dyr.

Vanviddet må stoppe inden at alt for mange dyr kommer til at lide og inden at der er nogle som kommer til skade.

Det er godt at kommunerne er begyndt at sige fra overfor statens projektmageri og lemfældige omgang med dyrevelfærden. Lad os sige NEJ til regeringens plan og NEJ til VANRØGT AF DYR

Jagt, Vildt og Våben i Hillerød

DLS var her i den forgangne weekend repræsenteret sammen med Dansk Falkejagt Klub på Jagt, Vildt og Våben messen i Hillerød – vi synes ikke den var så godt besøgt som vi kunne ønske os – f.eks på vintermessen der kommer her til februar i Vesthimmerland hvor vi tidligere har deltaget plejer vi at opleve en kødrand af besøgende, men alligevel en positiv oplevelse med en masse snak om jagt og meget andet, nye bekend- og venskaber dukker op, og ikke at forglemme hyggen – vi hentede trods alt 35 nye medlemmer til foreningen, så tak for det og velkommen til..😃

Vinderne af konkurrencen blev:
1.) Gevær – Rasmus Christensen
2.) Gevær – Henrik Kragh
3.) Jakke – Appelquist

DLS ønsker tillykke

Besøgstal på Hillerød messen

Fredag943
Lørdag2226
Søndag2979
Anders og Jesper fra vores Hornsherred afd. – 1000tak for kampen venner
Formidling
DLS talk

Vigtig meddelelse fra kassereren

Til de af jer der han betalt via Mobilpay, og som endnu ikke har modtaget bladet “Jagt og Jægere” – dette kan skyldes at i måske ikke har fået udfyldt meddelelses feltet med de aktuelle informationer

Vi har brug for:

Dit navn
Din adresse
Dit mobil nr.
Din email

Når disse oplysninger er tilgået kasseren udsendes sidste nye nummer af Jagt og Jægere – er du i tvivl om dine oplysninger er rigtige, så kontakt vores kasserer for en sikkerheds skyld via dette link..

Vildtforvaltningsrådet

Rådets medlemmer

  • Formand Jan Eriksen, tlf: 40332122,  jejaneriksen@gmail.com
  • Landbrug & Fødevarer (næstformand), Henrik Bertelsen, tlf: 40374635, stavnsbjerg19@gmail.com
  • Landbrug & Fødevarer, Christina Ahlefedt-Laurvig
  • Danmarks Jægerforbund, formand Claus Lind Christensen
  • Danmarks Naturfredningsforening, tidligere præsident Ella Maria Bisschop-Larsen
  • Dansk Ornitologisk Forening, formand Egon Østergaard
  • Dansk Skovforening, formand Peter A. Busck
  • Dyrenes Beskyttelse, cand. scient. Birgitte Heje Larsen
  • Friluftsrådet, bestyrelsesmedlem Flemming O. Torp 

Sekretariat

Miljøministeriet
Departementet
Slotsholmsgade 12
1216 København K

Sekretær for Vildtforvaltningsrådet:
Lasse Zöga Diederichsen
E-mail: lazdi@mim.dk

Skatteborgerne skal til lommerne når der kommer arealkrav på hjorte.

Reaktion fra Dansk Land- og Strandjagt’s landsformand Knud Marrebæk af arealkrav på hjorte der er sendt i høring, med høringsfrist 27.september.

Landsformand Knud Marrebæk

DLS har som den eneste jagtforening i Danmark sat spørgsmålstegn ved indførsel af arealkrav på hjorte og aktivt har fået lavet en advokatundersøgelse af INTERLEX i Århus om der er hjemmel i den nuværende jagt og vildtforvaltningslov. Advokatundersøgelsen af arealkrav på hjorte kræver en lovændring, og selv ved en lovændring kommer man ”ikke” udenom fuldstændig erstatning da lovændringen har karakter af ekspropriation.

Advokatundersøgelsen blev sendt til Miljøministeriet torsdag den 19. august hvor man tydeligt gør opmærksom på at arealkrav vil medføre et betydeligt antal erstatningssager imod staten, hvis man laver en lovændring. Lovforslaget blev alligevel sendt i høring af Miljøministeriet mandag den 30. august.

Jagt og vildtforvaltningsloven er skruet sådan sammen, enten er der jagt på den enkelte dyreart eller også er der ikke jagt på den enkelte dyreart. Jagtretten er en ejendomsret der følger med, når man erhverver sig jord. Når man i det her tilfælde kræver et areal pr. påbegyndt 100 ha for hver gang man må nedlægge en hjort, er det en afståelse af ens jagtret på ejendommen og derfor har lovændringen karakter af ekspropriation.

Det er fuldkommen vanvittigt at skatteborgerne i Danmark skal til lommerne på noget man bliver gjort opmærksom på i god tid. Miljøministeriet har selv i udkastet til ny jagt og vildtforvaltningslov formuleret ”Det er Miljøministeriets opfattelse, at udmøntning af den foreslåede bemyndigelse til at fastsætte arealkrav, i det omfang, der hermed måtte blive gjort indgreb i en beskyttet rettighed, ikke i almindelighed vil indebære ekspropriation efter grundlovens § 73.” Det er jo ren tilståelse, går den så går den.

Vildtforvaltningsrådet og DCE erkender selv at arealbegrænsning ikke vil opfylde formålet om en større andel af ældre hjorte. Man bruger også begrebet ”brodne kar” som et formål til at indføre arealbegrænsning, der vil forhindre almindelige jægeres ret i at udføre deres lovlige jagtret.

Den nuværende jagt og vildtforvaltningslov indeholder allerede i dag de muligheder der skal til for at ændre på alders- og kønssammensætningen og kan læses ”her”.

Landbrug & Fødevarer svigter deres medlemmer.

Højt hegn om markene.

Bestanden af kronvildt stiger forsat tillægget bliver ikke reguleret væk. Med andre ord så stortrives kronvildtet og mange steder er kronvildtet blevet et skadedyr for landbruget.
Jagt på kronvildt er den eneste mulighed man har hvis bestanden skal reduceres. Ifølge indberetning til vildtudbytte statistik på kronvildt kan man se der bliver nedlagt lige mange voksne hinder og hjorte.

Landbrug & Fødevare er sammen med Skovbruget og Naturfredningsforeningen forslagsstiller på ”arealbegrænsning på hjorte” i vildtforvaltningsrådet. Konsekvensen for kronvildtet vil betyde at hjortebestanden vil vokse uhæmmet i forhold til hinderne. Hvor er fornuften i dette tiltag.

Landmændene vil i stor stil blive presset til at indhegne deres marker fremover hvor hjorterudlerne holder til, 1 hjort for hver 100 ha er totalt håbløst set fra landmændene side. Utroligt at medlemmerne i Landbrug & Fødevarer finder sig i det.

DLS anbefaler lodsejere rundt i hele Danmark at reagerer på lovforslaget og skrive til lands- og lokalpolitikkerne om hvad det vil betyde for ens eget jagt, udlejning af jagten og dyrkning af markene.

Af de 170.000 jægere der indløser jagttegn hvert år, har mange den opfattelse at arealkravet strider mod grundloven og af den grund bliver lovforslaget ikke bliver til noget. Med høringsfrist den 27. september er alvoren rykket tæt på, høringsforslaget forsvinder ikke af sig selv.

Der må være ansvarlige politikere på Christiansborg der reagerer på det her, Dansk Land- og Strandjagt har bragt frem om statens erstatningsansvar ved ændring af jagt og vildtforvaltningsloven eller er grundloven bare noget vi efterhånden bare snakker om.

Løbene administrationsomkostninger på 5,6 million om året som er lavt sat af ministeriet på ny forvaltning af kronvildt, som man selv har erkendt ikke virker.

Er det politiet der skal være øverste myndighed, hvem skulle det ellers være, og har man lov til at kigge i bygninger og eventuelt fryser. Skal der være whistleblower ordninger og hvad med retssikkerheden for jægeren i twister der uvilkårligt vil komme.