Jagt med rovfugle i Danmark

– en elsket og forhadt livsstil

Harris Hawk’s på jagt efter måger

Falkejagten er tilbage i Danmark efter 50 års pause – nu skriver vi 2021 og det er desværre ikke meget vi ser til hvad der sker inden for falkejagten – Danmarks falkonerer ser med andre ord ud til at de ønsker at være fuldstændig anonyme, hvor mange jagter hører vi om, de kan tælles på en hånd.

Det vil vi gerne lave om på, så derfor har Dansk Land- og Strandjagt nu påtaget sig det organisatoriske foreningsarbejde for de jægere der gerne vil jage med rovfugle – lad os sige det med det samme, det er dårlig forenings politik at ville leve fuldstændig i anonymitet i forhold til offentligheden, og i sidste ende med den regering vi har siddende nu (A) kan det koste falkejagten i Danmark. Vi har jo hørt formanden for DOF Egon Østergaard offentilig udtale at de ville bruge alle kræfter på at få stoppet falkejagten igen ved de næste Vildtforvaltnings- og jagtlovsforhandlinger, og det skal såmænd nok lykkedes for dem med den siddende miljøminister (Lea Vermelin) som Danmarks Jægerforbund og de grønne organisationer (DOF, DN) åbenbart kan få med på hvad som helst..

Imens organisationerne i opposition til falkejagt typisk ligger på medlemstal fra 16.000-130.000, har Dansk Falkejagt Klub anno 2020 et medlemstal på 55.

Evnen til at forsvare sine synspunkter kræver ressourcer, der ud fra et meget ulige medlemstal, kan synes uretfærdigt, danske falkonerer vil derfor være væsentlig bedre stillet med et medlemskab hos DLS

Harris Hawk efter rådhus due

Organisationerne i opposition forsøger gerne at vinde hævd på deres store medlemstal, og at der i et demokratisk samfund må være opbakning til, at beslutninger tages til fordel for flertallet. Men er det ikke vigtigere at tale om årsagssammenhænge og evidens, frem for hvor mange medlemmer der ukritisk bakker en hypotese op?

Fra empirien ser vi, at falkejagt i Danmark har været fraværende siden 1803, med en kort gen-introducering af Frank Wenzel i 1962. Falkejagt i Danmark har siden 1967 været forbudt, men blev i 2018 lovliggjort igen, så lad os nu bevare den, og kæmpe for at UNESCO godkender den som en del af Danmark’s kultur arv.