Skovrejsning til stor glæde for naturen og vildtet.

Puljemidler fra EU på ca. 70 millioner kroner baner vej for nye skove i Danmark. Landbrugsstyrelsen har udsendt en pressemeddelelse om at styrelsen har modtaget 381 ansøgninger fra landmænd, som har ønske om at omlægge drevne marker til skov. I modsætning til 4 % reglen er dette helt frivillig. Enhedschef i Landbrugsstyrelsen Frank Josephsen KargoContinue reading “Skovrejsning til stor glæde for naturen og vildtet.”

Nyvalg til hovedbestyrelsen ↗ Bemærk: Er flyttet til 26. juni. Så er tiden kommet, hvor medlemmer kan stille deres mandat til rådighed for Dansk Land- og Strandjagts hovedbestyrelse. Sidder du med organisationserfaring og/eller har hovedet fuld af gode ideer… Læs mere… Kan naturnationalparker dømmes ulovlige? Dansk Land- og Strandjagt støtter foreningen Fri Natur, der omContinue reading

Arealbegrænsning og samforvaltning skudt til hjørne

Ny jagt og vildtforvaltningslov er udsat til stor glæde for jægerne i Danmark – den danske model lever endnu – en stor sejr for Dansk Land- & Strandjagt Arealbegrænsning og sammenforvaltning af kronvildt var ikke med da regeringens lovprogram udkom for folketingsåret 2021-2022. I Mette Frederiksens åbningstale fra den 5. oktober proklamerede hun at lovgivningContinue reading “Arealbegrænsning og samforvaltning skudt til hjørne”