Skovrejsning til stor glæde for naturen og vildtet.

Puljemidler fra EU på ca. 70 millioner kroner baner vej for nye skove i Danmark. Landbrugsstyrelsen har udsendt en pressemeddelelse om at styrelsen har modtaget 381 ansøgninger fra landmænd, som har ønske om at omlægge drevne marker til skov. I modsætning til 4 % reglen er dette helt frivillig. Enhedschef i Landbrugsstyrelsen Frank Josephsen KargoContinue reading “Skovrejsning til stor glæde for naturen og vildtet.”

Forslag sendt til ministeren ↗ Dansk Land- og Strandjagt mener ikke, at en ændring af jagttiderne for vores hjortevildt har været taget i brug i tilstrækkelig grad i almindelighed, eller for at opnå de ønskede forvaltningsmål for kronvildtet i særdeleshed. Dette kan de her foreslåede ændringer med stor sandsynlighed råde bod på.Læs mere… Arealkravet sendtContinue reading

Arealbegrænsning og samforvaltning skudt til hjørne

Ny jagt og vildtforvaltningslov er udsat til stor glæde for jægerne i Danmark – den danske model lever endnu – en stor sejr for Dansk Land- & Strandjagt Arealbegrænsning og sammenforvaltning af kronvildt var ikke med da regeringens lovprogram udkom for folketingsåret 2021-2022. I Mette Frederiksens åbningstale fra den 5. oktober proklamerede hun at lovgivningContinue reading “Arealbegrænsning og samforvaltning skudt til hjørne”