Danmark for natur og skov – uden hegn

Har Danmarks Jægerforbund indgået aftaler med Naturstyrelsen om regulering af hjortevildt og “vilde” husdyr? Kan medlemmer af foreningen få mulighed for at “regulere” vildt og måske endda “vilde” husdyr på trods af et officielt jagtforbud i de nye naturnationalparker?Vi mangler svar fra Danmarks Jægerforbund på, hvorfor de siger ja til naturnationalparkerne.. Som det fremgår afContinue reading “Danmark for natur og skov – uden hegn”

Nu åbnes der op for at kunne regulere sæl

Sæler skal dog i sagens natur udgøre et erhvervsøkonomisk problem på fiskeriet efter fladfisk, hvis der skal reguleres, lyder det fra miljøminister Lea Wermelin. – Mener ministeren, at det er rimeligt, at reguleringen af gråsæler sættes på pause ved Bornholm med henvisning til habitatsdirektivet, når man i Sverige inden for samme regler fortsætter reguleringen afContinue reading “Nu åbnes der op for at kunne regulere sæl”

Tiden er inde til jagt på skarv

Skarven er ikke længere en truet art, tværtimod er den blevet så overbeskyttet, at den er blevet en pestilens for mange, skriver Søren Gade (V). Af Søren GadeMedlem af Europa-ParlamentetNæstformand i fiskeriudvalget.Venstre Skarven forvolder stor skade på fiskeriet for både lystfiskere og erhvervsfiskere. Det er blevet påvist gennem mange studier fra ind- og udland, ogContinue reading “Tiden er inde til jagt på skarv”

Rødlisten manipuleres

Af fhv. statsskovriderBo Holst-Jørgensen, Ulfborg Sensationsmageri, snyd på vægten, fusk og falske profeter.. Rødlister er oprindeligt lavet som sagligt funderede lister over plante- og dyrearter, der er i risiko for at uddø. Fra 2010 til 2019 er antallet af rødlistede arter i Den Danske Rødliste steget fra 2.262 til 4.439. Altså med 96%. De flesteContinue reading “Rødlisten manipuleres”

Polen starter nu nedskydning af deres vildsvine bestand

På grund af voksende vildsvinebestand i Polen planlægges der at rekruttere 1.000 jægere til at bortskyde tusindvis af vildsvin i de kommende måneder De polske myndigheder tager nu kampen op mod den hastig voksende vildsvinebestand med at rekruttere 1.000 såkaldte professionelle jægere til at nedbringe bestanden af vildsvin. Den polske regering har længe været udsatContinue reading “Polen starter nu nedskydning af deres vildsvine bestand”

DLS fotograf

Villy Jensen hedder han, og han bruger rigtig mange timer i naturen, og det nyder Dansk Land- og Strandjagt nu godt af, idet vi er blevet begunstiget til at anvende hans materiale – så her får i lige et preview, god fornøjelse… Fotos by: Villy Jensen

DLS og FADB går nu imod Lea Wermelin’s NNP”s

Venstre’s Kristian Phil Lorentzen og Marie Bjerre får nu støtte af Foreningen Af Danske Buejægere og Dansk Land- og Strandjagt i deres kamp mod oprettelsen af Miljøminister Lea Wermelin’s Naturnationalparker Foreningen af Danske Buejægere (FADB) og Dansk Land- og Strandjagt af 1991 (DLS) er imod at natur i 15 parker skal hegnes inde som MiljøministerContinue reading “DLS og FADB går nu imod Lea Wermelin’s NNP”s”

15% medlemsrabat hos Dangate

Dangate ApS indgår hermed en aftale med Dansk Land- og Strandjagt, at foreningens medlemmer kan få en fordelagtig rabat på 15% på alle varer på hjemmesiden www.dangate.dk dog undtaget i forvejen nedsatte varer og særlige kampagne tilbud. OBS: For at udnytte Dangate’s rabat aftale når du handler på deres webshop skal du bruge et kodeord,Continue reading “15% medlemsrabat hos Dangate”

Skarv, Sæl og Odder giver problemer

Der findes næsten ikke et vandløb med en ørredbestand der ikke også har fået en stor bestand af skarv..og nogen med odder som fast inventar. De vandløb med udmunding i Limfjorden venter evt overlevende Smolt på bestanden af sæl på vej mod Kattegat – billede af maveindhold stammer fra Karupå Systemet. Gå til debatten ↗Continue reading “Skarv, Sæl og Odder giver problemer”