Planlagt sult for naturens skyld

NATURNATIONALPARKER: Miljøminister Lea Wermelin fik juni flertal for sit lovforslag L 229 om de nye naturnationalparker (store nye dyrehaver), hvor det er meningen, at der skal dispenseres for centrale dele af dyrevelfærdsloven. Af:Lene Kattrup, Fuglegårdsvænget 9, 2820 Gentofte Dorthe Brauner Jensen Lollandsgade 2, 8600 SilkeborgUlla Gottliebsen Krogen 48, Tranum, 9460 Brovst Regeringen med støttepartier samtContinue reading “Planlagt sult for naturens skyld”

Skydning i Sønderborg 2022

DLS Sønderborg afholder riffel- og lerdueskydning på Kær Vestermark 2022. Lørdag den 23. april fra 9 til 14.30 Fredag den 13. maj fra 9 til 14.30 Lørdag den 27. august fra 9 til 14.30 Lerdueskydning: Lørdag den 30. april fra 12.30 til 15.30 Lørdag den 10. september fra kl. 12.30 til 15.30 Med jægerhilsenBestyrelsen Sønderborg

Jagt og Jægere

Så er Jagt og Jægere for februar/marts igen på vej til din postkasse Læs bl.a om..Jagtvåben – Del 1Hjortens sociale instinktJagt i fattigmandsvind Indstilling af jagttiderne nu på pladsPibelængderGod nyhed for jæger og lystfiskerDen gamle strandjæger fortællerJagtgrejJagtvåben informationZacchoHøringssvarSvømmeænderDen gamle Mauser m.mBrowningVåbenkapløbForeningsnytJagtanekdote

Danmark for natur og skov – uden hegn

Af Psykolog Ulla Gottliebsen Har Danmarks Jægerforbund indgået aftaler med Naturstyrelsen om regulering af hjortevildt og “vilde” husdyr? Kan medlemmer af foreningen få mulighed for at “regulere” vildt og måske endda “vilde” husdyr på trods af et officielt jagtforbud i de nye naturnationalparker?Vi mangler svar fra Danmarks Jægerforbund på, hvorfor de siger ja til naturnationalparkerne..Continue reading “Danmark for natur og skov – uden hegn”

Nu åbnes der op for at kunne regulere sæl

Sæler skal dog i sagens natur udgøre et erhvervsøkonomisk problem på fiskeriet efter fladfisk, hvis der skal reguleres, lyder det fra miljøminister Lea Wermelin. – Mener ministeren, at det er rimeligt, at reguleringen af gråsæler sættes på pause ved Bornholm med henvisning til habitatsdirektivet, når man i Sverige inden for samme regler fortsætter reguleringen afContinue reading “Nu åbnes der op for at kunne regulere sæl”

Tiden er inde til jagt på skarv

Skarven er ikke længere en truet art, tværtimod er den blevet så overbeskyttet, at den er blevet en pestilens for mange, skriver Søren Gade (V). Af Søren GadeMedlem af Europa-ParlamentetNæstformand i fiskeriudvalget.Venstre Skarven forvolder stor skade på fiskeriet for både lystfiskere og erhvervsfiskere. Det er blevet påvist gennem mange studier fra ind- og udland, ogContinue reading “Tiden er inde til jagt på skarv”

Polen starter nu nedskydning af deres vildsvine bestand

På grund af voksende vildsvinebestand i Polen planlægges der at rekruttere 1.000 jægere til at bortskyde tusindvis af vildsvin i de kommende måneder De polske myndigheder tager nu kampen op mod den hastig voksende vildsvinebestand med at rekruttere 1.000 såkaldte professionelle jægere til at nedbringe bestanden af vildsvin. Den polske regering har længe været udsatContinue reading “Polen starter nu nedskydning af deres vildsvine bestand”

DLS fotograf

Villy Jensen hedder han, og han bruger rigtig mange timer i naturen, og det nyder Dansk Land- og Strandjagt nu godt af, idet vi er blevet begunstiget til at anvende hans materiale – så her får i lige et preview, god fornøjelse… Fotos by: Villy Jensen