Kandidater til hovedbestyrelsen

– Der er en på valg til hovedbestyrelsen fra hver af de 4 region hvert år.

– Formanden er på valg i lige år.

Hvis der ude i regionerne og lokalforeningerne har en eller flere kandidater til hovedbestyrelsen, så vælges de på Repræsentantskabsmødet den. 03 juni 2023. Når kandidaterne er fundet, skal de indstilles til hovedbestyrelsen og sendes til formanden på mail, med navn, adresse tlf, mailadresse, billede samt noget personligt om kandidaten og evt. hvorfor han/hun stiller op til hovedbestyrelsen.

Alle indstillinger skal være afleveret til formanden senest den 01. februar 2023

Bladet Jagt & Jæger udkommer den 15. april 2023 derfor den tidlige deadline.

Hvis der er mere end en kandidat i en region, så skal der afholdes valg mellem kandidaterne i regionen, også inde for den samme tidsfrist, så det kan nå at komme med i Jagt & Jæger.

Er der evt. spørgsmål, så kontakt os.

Hovedbestyrelsesmedlemmer som er på valg i 2023.

Landsformand Knud Marrebæk. (Ønsker Genvalg)

Jens Ole Andersen, DLS Vendsyssel – Region nord. (Ønsker Genvalg)

Ernst Sørensen, Midt & Vestjylland – Region Midt. (Ønsker Genvalg)

Erik Clausen, Sønderborg afd. – Region Syd. (Ønsker Genvalg)

Jes Bell, DLS Hornsherred – Region Sjælland. (Ønsker Genvalg)