“Jagt & Jægere”

Der kan nu nytegnes annoncekampagner i vores medlemsblad.

Dansk Land- og Strandjagt (DLS) blev stiftet i 1991 og er dermed landets ældste landsdækkende jagtforening.

I vores blad, Jagt og Jægere, som udkommer 6 gange om året, annoncerer vi gerne med jagtrelevante emner og i det hele taget tilbehør til friluftsliv. Bladet trykkes i et oplæg på omkring 3000 styk.

Magasinet “Jagt & Jægere” udgives af Dansk Land- & Strandjagt

Priser:
Helside 10.000 kroner
1/2 side på tværs 5.000 kroner
1/4 side 2.500 kroner

Alle priser er per blad ved bestilling af seks numre (en fuld årgang)

Vælger du at tegne en annonce i “Jagt og Jægere”, får du i tilgift en annonce på vores netsted

Tidsfristen for indlevering af annoncer er hhv 10/1, 10/3, 10/5, 10/7, 10/9. og 10/11

Hvis dette har vakt interesse, kan annonceoplægget sendes til Landskassereren med oplysninger om

  1. Kundenavn og filnavn
  2. Annonceformat
  3. Antal indrykninger
  4. Evt aftale om særplacering

OBS: Ønskes artikler eller andet optaget i Jagt og Jægere kan redaktionen kontaktes via dette Ordinær post sendes til:
Redaktør Troels Egeskjold
Åsemosen 2,
5600 Fåborg

Betaling kan afregnes på foreningens konto efter tilsendelse af momsfri faktura. Registreringsnummer 7045, kontonummer 1523032 i Sydbank.

Dansk Land- & Strandjagt
CVR: 31641136.