Arealbegrænsning og samforvaltning skudt til hjørne

Ny jagt og vildtforvaltningslov er udsat til stor glæde for jægerne i Danmarkden danske model lever endnuen stor sejr for Dansk Land- & Strandjagt

Arealbegrænsning og sammenforvaltning af kronvildt var ikke med da regeringens lovprogram udkom for folketingsåret 2021-2022.

I Mette Frederiksens åbningstale fra den 5. oktober proklamerede hun at lovgivning ikke skulle forhastes igennem og forslagene fremadrettet skal være bedre forarbejdet.

Dansk Land- og Strandjagt formoder helt klart, at den indsamling jægerne foretog til advokatundersøgelse om arealkrav er grundlovsstridig foretaget af INTERLEX i Århus, har været med til at der skal ses med freske øjne på sagen. Vi hilser udsættelsen velkommen.

Et par punkter gør sig formentlig gældende når man fra ministeriets side har valgt at udsætte sagen.

Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning. Og tilligemed så er jagtretten en beskyttet rettighed indeholdt i ejendomsretten, hvilket flere domme har afgjort.

Foto by Villy Jensen

Arealbegrænsning er ekspropriation på lige fod med hvis staten beslutter at anlægge en motorvej igennem ens ejendom.

Miljøministeriet har også med lokale fredninger eller udvidede jagtmuligheder og mulighed for fredning af hjorten i brunsttiden allerede de redskaber der skal til for at ændre på alders- og kønssammensætningen i den nuværende jagt og vildtforvaltningslov, for at sikre forvaltningsmålene fra 2004 kan overholdes.

Fredning af kronhjorte i brunst er implementeret nord for Limfjorden og Vestsjælland med den ønskede effekt af flere ældre hjorte.

Dansk Land- og Strandjagt har som den eneste forening fået undersøgt problemstillingen ved arealbegrænsning. Advokatundersøgelsen kan læses på vores hjemmeside.

Vi kan ikke acceptere at jægernes ejendomme vil falde væsentligt i værdi, med den viden vi har fået ved advokatundersøgelsen.

Knud Marrebæk.

Landsformand
Dansk Land- og Strandjagt.