Placering af 10 nye naturnationalparker offentliggøres torsdag

Bruttolisten på 21 naturnationalparker bliver torsdag skåret ned til de endelige 10. Hvor på kortet skal Danmarks 10 nye naturnationalparker placeres? Det løfter miljøminister Lea Wermelin sløret for sammen med ordførere fra SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet på et pressemøde i København torsdag klokken 8.30. Udvælgelsen af de 10 nye naturnationalparker sker som ledContinue reading “Placering af 10 nye naturnationalparker offentliggøres torsdag”

Platform tilegnet europæiske falkejagt

Efter 50 års forbud blev falkejagten i 2018 endelig genindført i Danmark med hjælp fra Venstre og Dansk Folkeparti – forhandlingerne gik helt bag om ryggen af Vildtforvaltningsrådet og de særinteresser som rådet i dag mest består af. I stedet gik man via formanden for Fødevare- og Miljøudvalget Pia Adelsteen (DF) direkte til Miljøminister EsbenContinue reading “Platform tilegnet europæiske falkejagt”

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde

Hovedbestyrelsen indkalder hermed til repræsentantskabsmøde på Hindsgaul Naturcenter, Galsklintvej 2, Middelfart den 26. juni klokken 13. Bemærk ny dato. Husk at tilmelde repræsentanter til Knud Marrebæk Hver lokalforening kan deltage med to delegerede plus en ekstra for hver påbegyndt 50 medlemmer. Mød op og støt hovedbestyrelsen med forslag til arbejdet. Dagsorden: Velkomst v. Formanden. ValgContinue reading “Indkaldelse til repræsentantskabsmøde”

Jagttiden på råvildt bør ikke ændres

DLS mener ikke at jagttiden skal laves om på råvildt – der er andre faktorer der gør sig gældende. Miljøstyrelsen har efter anmodning fra vildtforvaltningsrådet bestilt en analyse udført af DCE, der skal se på råvildtbestandens status og udvikling. Til sammenligning skal der også ses på råvildtets generelle udvikling i Sverige, Norge og Nordtyskland. BaggrundenContinue reading “Jagttiden på råvildt bør ikke ændres”

“Rewilding” er dyrefjendsk brug af dyr

Siden 1805 har udsætning af husdyr i skove været forbudt, men nu skal det tillades. Er vi kommet så langt væk fra den personlige sult, at vi fascineres af at se dyr sulte? Rewilding er dyrefjendsk brug af dyr, skriver biolog Mange danskere opfatter sandsynligvis ordet ”vildt” som noget godt. Man kommer til at tænkeContinue reading ““Rewilding” er dyrefjendsk brug af dyr”

Husk indberetning af udsat vildt

Husk indberetning af udsætning af fasaner, agerhøns og gråænder digitalt til Miljøstyrelsen senest en uge efter udsætning. Udsætter man flere arter skal de indberettes efter hvert art. Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelsen om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber § 14 og bilag 2 Hvis man vil udsætte mere end 100 fugle, skal man haveContinue reading “Husk indberetning af udsat vildt”

IT-afdelingen og webredaktion søger folk

Afdeling er måske så meget sagt, for igennem årene har det kun været mig og nogle få andre Jeg skriver for at lede efter medlemmer, som har lyst til at arbejde på web. Teknikken skal jeg nok holde i gang, men jeg vil være glad for et samarbejde med en eller flere, som har enContinue reading “IT-afdelingen og webredaktion søger folk”

Den danske våbenlov igen i fokus

Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) ønsker nu en opstramning af den danske våbenlovgivning på baggrund af de drab der for tid tilbage skete i Norge, og som efterfølgende viste sig, at de blev begået med kniv. Karina Lorentzen ønsker nu at der fremover skal søges våbentilladelse når man vil anskaffe sig en bue – sagen liggerContinue reading “Den danske våbenlov igen i fokus”