Bilag fra INTERLEX Adv.

Interesserede kan her hente bilagene som er medgået i udarbejdelse af notatet fra INTERLEX advokaterne i Aarhus omhandlende arealkravet.

Materialet er sendt til Miljøminister Lea Wermelin og miljø ordfører fra de andre partier.