Fyn på Facebook

På generalforsamlingen den anden juni på Fyn blev det vedtaget at oprette en facebookgruppe for medlemmer på Fyn som supplement til den landsdækkende gruppe. Det er meningen, at gruppen skal bruges til at informere om kommende begivenheder såsom flugtskydning, messer vi eventuelt deltager på samt nyt fra bestyrelsen. Alle medlemmer er velkomne til at læggeContinue reading “Fyn på Facebook”