Dansk Land & Strandjagt Vendsyssel – Generalforsamling

Fredag den 9. februar kl. 17.00 i De Frivilliges Hus, Danmarksgade 12, Frederikshavn. Der vil efter generalforsamlingen være spisning, hvor foreningen er vært. Tilmelding er nødvendig for at deltage i spisning til Lisbeth på mobil: 22444319.

 

Dagsorden til generalforsamlingen:

Velkomst ved formand.

 • Valg af dirigent.
 • Godkendelse af dagsordenen, valg af to stemmetællere og valg af referent.
 • Bestyrelsens beretning ved formand
 • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse ved kasseren
 • Fastlæggelse af kontingent ved kasseren.
 • Indkomne forslag (Forslag indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen).
 • Personvalg for 2024:
  – Valg af Næstformand for 2 år (Bestyrelsen forslår genvalg af Kaj Pedersen)
  – Valg af Kasserer for 2 år (Bestyrelsen foreslår genvalg af Lisbeth Hansen)
  – Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 år) (Bestyrelsen foreslår genvalg af Kristian W. Pedersen)
  – Valg af suppleant øst (2 år) (Bestyrelsen foreslår genvalg af Jørgen Sønderkær)
  – Valg af revisor (2 år) (Bestyrelsen foreslår genvalg af Willy Meyer Kristensen)
 • Udpegning af delegerede til DLS Landsmøde 2024. Kandidat til HB?
 • Eventuelt (Vi kan tale om alt. Kom gerne med forslag til aktiviteter)

På bestyrelsens vegne Knud Vibenfeld

 

 

150 150 lars nielsen