DLS Midt og Vestjylland – Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i DLS Midt og Vestjylland i henhold til vedtægterne.

Søndag den 17. marts 2024 kl. 10.00 – 14.00 Smedegade 3 Aulum.

 

Dagsordenen.

1/. Valg af Dirigent,
2/. Valg af referent og 2 stemmetæller.
3/. Formandens beretning.
4/. Kassereren aflægger årets regnskab.
5/. Indkommende forslag. Forslag skal være formanden i henne senest 14 før
generalforsamlingens fastsat dato.
6/. Fastsættelse af kontingent.
7/. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Søren Engell og Svend Åge Clausen er på valg.
                        Søren Engell ønsker ikke genvalg.
8/. Valg af 2 Revisorer og 2 revisorsuppleanter
9/. EVT.
* 5/. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, om en vedtægtsændring.
Valg af 1 bestyrelsessuppleant i stedet for 2, og valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant i stedet for 2 af hver.
Frokost kl. 12.00 – 12.30
150 150 lars nielsen