DLS Thy-Mors – Generalforsamling

Husk at sætte kryds ved generalforsamlingen i DLS Thy-Mors tirsdag den 20. februar kl. 19.00 på Øst Vildsund Gl. Færgekro.

DLS Thy-Mors er vært ved kaffe og en rullepølsemad.

 

Tilmelding til Jens Jørgen Sørensen på jj-ki@hotmail.com

Medbring dine trofæer fra indland og udland for jagtåret 2023-2024. 1 flaske rødvin til vinderen ved afstemning blandt de fremmødte.

Frank Jensen der sælger riffelpatroner, kommer og viser forskelligt ammunition frem. WWW.riffelpatroner.dk

Lodtrækning blandt de fremmødte på 2 juletræer fra Korsø Juletræer, Hjardemålvej 69. (Sponser Jens Jørgen Sørensen) 

Lodtrækning blandt de fremmødte på 2 kasser stålpatroner.

 

Med Jægerhilsen.

Formand DLS Thy-Mors

Jens Jørgen Sørensen

 

 

DLS Thy-Mors.
Afholder generalforsamling tirsdag den 20. februar 2024 kl. 19.00.

DLS Thy-Mors er vært ved kaffe og en rullepølsemad.
På Øst Vildsund Gl. Færgekro
Sundbyvej 238 7950 Erslev

Dagsorden ifølge vedtægter:
⦁ Valg af dirigent.
⦁ Valg af referent.
⦁ Valg af stemmetæller.
⦁ Formandens beretning. (Jens Jørgen Sørensen)
⦁ Regnskab ved kassereren. (Tom S. Poulsen)
⦁ Valg af bestyrelsesmedlemmer. (På valg er Jens Jørgen Sørensen, Per Munk Pedersen og Tom S. Poulsen. Alle ønsker genvalg)
⦁ Valg af Revisor. Nuværende Niels Jørgen Clausen.
⦁ Kontingent nuværende 100,- kr.
⦁ Indkomne forslag sendes til formanden Jens Jørgen Sørensen ⦁ jj-ki@hotmail.com
⦁ Pia Slot vil berette om Hanstholm Naturnationalpark.
⦁ Dansk Land- og Strandjagt af 1991 holder repræsentantskabsmøde 1. juni i forsamlingshuset. Østergade 33, 5500 Middelfart. Jens Ole Andersen der repræsenterer region Nordjylland har trukket sig på grund af sygdom. Forslag til hovedbestyrelsen. Posten er for 1. år.
⦁ Landsformand Knud Marrebæk vil berette om hvad der sker i hovedforeningen.
⦁ Forslag til aktiviteter i DLS Thy-Mors 2024.
⦁ Eventuelt.

Tilmelding til generalforsamlingen sendes på mail til jj-ki@hotmail.com
Støt DLS Thy-Mors mød op den 20. februar.

Med Jægerhilsen formand Jens Jørgen Sørensen.

 

150 150 lars nielsen