Intro

Flugtskydning

Hvad er flugtskydning?

Flugtskydning er en fællesbetegnelse for skydning med haglbøsse til flyvende mål.

oprindelig til op øvning af jægerens skydefærdighed, men flugtskydning har udviklet sig til en form for sportsskydning, der dyrkes overalt i verden.

De vigtigste discipliner er skeetskydning, jagtskydning og trap skydning.

Hvad er jagtskydning?

Jagtskydning er en speciel dansk form for flugtskydning. Jagtskydning foregår til et lige antal duer, på hver standplads, som bag duer, side duer fra højre, side duer fra venstre og spidsduer.

Alle enkeltduer skal komme fra samme maskine.

Hvor gammel skal man være for at gå til flugtskydning?

Det er sådan, at der skal være en uddannet og godkendt instruktør, når alle under 16 år og uden jagttegn skal skyde på lerduebanen.

Link til Flugtskydningens Historie.
https://rahskydning.dk/onewebmedia/Flugtskydningens%20Historie.pdf

Link til Dansk flugtskydnings forbund:
https://danskflugtskydningsforbund.dk/