Husk indberetning af udsat vildt

Husk indberetning af udsætning af fasaner, agerhøns og gråænder digitalt til Miljøstyrelsen senest en uge efter udsætning. Udsætter man flere arter skal de indberettes efter hvert art. Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelsen om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber § 14 og bilag 2

Hvis man vil udsætte mere end 100 fugle, skal man have gennemgået et kursus i udsætning godkendt af Miljøstyrelsen. Man har altid ret til at udsætte en fasan eller agerhøne pr. ha. Ejendomme under 100 ha kan frit udsætte op til 100 fugle, vil man udsætte flere end 100 skal man gennemføre en biotopplan også.

Reglerne for udsætning ag gråænder fremgår det af § 14 stykke 3 at man må udsætte 1 ælling pr. 150 kvm åben ubevokset vandoverflade eller 1 voksen and pr. 300 kvm.

Fuglene må udsættes for gråænder 1. april til 31. juli. Fasaner 1. april til 31. august. Agerhøns 1. april til 15. august.

Indberetning påhviler lodsejerens ansvar, andre kan dog indberette på vegne af ejeren.