DLS

Jægerfora

Baggrund for jægerfora

I 2003 besluttede den daværende miljøminister, at der skulle oprettes et jægerforum i hvert af de lokale statsskovdistrikter med repræsentanter fra de to landsdækkende jagtforeninger.

Dansk Land- og Strandjagts medlemmer i jægerfora udpeges af hovedbestyrelsen i samarbejde med lokalafdelingerne. De kan ses på listen her.

Et oplagt emne for jægerforaene er at drøfte, hvordan jagttegnspengene bør bruges til naturforvaltningsprojekter.

Lokale enheder

Kaj Pedersen
Tennisvej 45, 9900 Frederikshavn
28 91 70 81
Knud Marrebæk
Vestervigvej 8, 7770 Vestervig
61 60 92 92
Email: formand@dls-jagt.dk
Finn Andersen
Hostrupvej 31, Lem, 7860 Spøttrup
20 41 22 09
Email: finn@stildal.dk
Ernst Sørensen
Kirkely 3, Gjellerup, 7400 Herning
42 46 66 63
Email: ernst.sorensen@hotmail.com
Mads Fisker Sørensen
Vandbækvej 34, 8960 Randers SØ
20 67 57 08
Email: madsfisker@icloud.com
Ernst Sørensen
Kirkely 3, Gjellerup, 7400 Herning
42 46 66 63
Email: ernst.sorensen@hotmail.com
Svend Erik Sørensen
Lærkelunden 105, Tiufkær, 6052 Viuf
22 18 00 35
Mail: 04522180035@gmail.com
Steen Bjerregaard Jørgensen
Neder Fiddevej 41, 6854 Henne
40 37 46 02
Email: soeblink@bbsyd.dk
Kenny Ipsen
Vester Lindetvej 23, 6510 Gram
42 46 32 23
Email: kenny-ipsen@hotmail.com

Erik Clausen
Limfjordsvej 6, 6400 Sønderborg
40 58 62 78
Email: erik.clausen@familie.tele.dk

Arne Laue Pedersen
Brigadevej 1, 6400 Sønderborg
29 48 87 03
Email: arnelaue@gmail.com

Jørgen Falk Jørgensen
5631 Ebberup
64 77 19 81
Email: jfalkj@mail.dk

Kaj Ulrich Rasmussen
Hundstrupvej 42, 5771 Stenstrup
21 23 20 14
Email: kajskovlund@gmail.com

Anders Andersen
Rødtjørnevej 31, 3300 Frederiksværk
40 54 98 88
Email: anders@strandjaegerne.dk
Brian Jørgensen
Malervej 14, 4200 Slagelse
26 81 18 25
Email: hr.brianj@gmail.com
Jens Glerup Andersen
Roskilde
20 32 20 17
Email: vibesoeholm@gmail.com
Ole Holmbeck Petersen
Agertoften 43, 4700 Næstved
40 25 18 38
Email: anders@strandjaegerne.dk
Hans Folkmann
Ågårdsvej 18, 3782 Klemensker
30 89 66 77
Email: 4556966409@mail.dk