Jagtberetning fra DLS-Fyn

Arne Lind var så heldig at komme med på en jagt hos Naturstyrelsen Fyn d. 26. november – her får i hans beretning

Jeg var så heldig af få den DLS tildelte plads…

Vi skulle starte i Ringe skov, hvor de første 3 såter skulle være.
Efter parole, blev vi sat på post… Der skete ikke det helt store, bortset fra jeg var ved at blive fløjet ned af en sneppe… Den kom lige rundt om et par graner, jeg stod ved siden af… Og inden jeg fik mig vendt rundt, var den væk… Der blev dog skudt en hare i den såt… I næste såt, så jeg kun et par dyr, uden for skudafstand… Her blev der skudt 2 harer, 2 kokke og 1 høne… I 3. såt blev der ikke skudt noget…


Derefter gik turen til Ejby, Vestermoseskoven…
Startede med frokost…

I 4. såt, var der en masse bekkasiner, hvoraf en blev leveret…
I 5. såt, blev der skudt forbi en hare og desværre anskudt et dyr…
Derfor blev 6. og sidste såt aflyst, da der skulle schweisshund på…

Derefter var der parade, med ialt 1 bekasin, 3 harer og 3 fasaner…

Resultatet af eftersøgningen kendes desværre ikke…