Maj 2022

Dokumentation for indsamling

Dansk Land- og Strandjagt ønskede en tilkendegivelse fra Interlex Advokater om arealbegrænsningen ved jagt på kronvildt. Det blev en klar støtte til foreningens synspunkter.

For at dække de særlige udgifter blev der samlet ind, og det tog bare ti dage at skaffe det nødvendige beløb. Tak for det!

Når man samler penge ind, skal det foregå efter bestemte regler, og man skal dokumentere, at pengene går til det formål, der blev oplyst. Den dokumentation er nu på plads og kan ses her.

150 150 admin