Bliv medlem

Bliv medlem af Dansk Land- og Strandjagt af 1991 – støt op med dit kontingentvi har brug for din støtte i vores arbejde med blandt andet at bevare den danske jagtmodel.

DLS arbejder også for:

  • At naturnationalparker ikke skal indhegnes. Vildtet skal kunne bevæge sig frit omkring i den vilde danske natur.

  • At jagtretten ifølge jagt- og vildtforvaltningsloven tilhører lodsejeren og kan lejes ud til lejer med samme betingelser.

  • At vildtet bliver reguleret efter jagttider. Arealkrav er ikke en mulighed

Hvilket medlemskab passer dig?

A-medlem Tryk her for at blive medlem
Medlemskab af både lokalforening/kredsforening og af landsforeningen. Det koster 400 kroner plus et kontingent til lokalforeningen, som besluttes på lokalforeningens generalforsamling.
Man får blad og forsikring og kan deltage i alle aktiviteter. Aktiviteterne kunne være jagter, fisketure, vildtsmagning og meget andet. Hvis man ønsker at være medlem af flere lokalforeninger, så kontakt landskassereren Thomas Schmidt

B-medlem Tryk her for at blive medlem
Man er direkte medlem af hovedforeningen, men ikke af en lokalforening. Det koster 400 kroner, og man får blad og forsikring.

C-medlem Tryk her for at blive medlem
Hvis et medlem af husstanden er A- eller B-medlem, kan andre medlemmer melde sig ind for 150 kroner. Som husstand forstår vi, at alle medlemmer bor på samme adresse, som det for eksempel kan ses på www.krak.dk.
Et C-medlem er omfattet af forsikring og kan deltage i landsaktiviteterne, men får intet blad (det har A- eller B-medlemmet jo allerede).

D-medlem Tryk her for at blive medlem
12 måneders gratis medlemskab for juniorer og ny-jægere. Man er medlem af hovedforeningen og får bladet samt forsikring.

DLS – JAGT, Vildt & Våben (jvv.dk)

Hvis man har spørgsmål til betalingen, kan man kontakte landskassereren, og ellers er det bare at udfylde skemaet. Velkommen ombord!