Oktober 2021

Skovrejsning til stor glæde for naturen og vildtet.

Puljemidler fra EU på ca. 70 millioner kroner baner vej for nye skove i Danmark. Landbrugsstyrelsen har udsendt en pressemeddelelse om at styrelsen har modtaget 381 ansøgninger fra landmænd, som har ønske om at omlægge drevne marker til skov. I modsætning til 4 % reglen er dette helt frivillig.

Enhedschef i Landbrugsstyrelsen Frank Josephsen Kargo oplyser at midlerne, som kommer fra Det Danske Landdistrikts program, er frigivet for at mindske klimaaftrykket fra landbruget. Skove optager CO2 og skal ikke sprøjtes eller gødes, hvorved kvælstofudledning mindskes.

Afhængig af hvilken type skov man ansøger om, kan der maksimalt søges 28000 pr hektar i støtte. For at få tilskud, skal der minimum ansøges om 2 hektar, hvilket svarer til ca. tre fodboldbaner. Hvis alle projekter bliver til noget, vil der kunne rejses ca. 2000 hektar svarendende til ca. 2800 fodboldbaner.

Set ud fra et jægersynspunkt er remiser på 2 hektar da bestemt attraktive områder for vildtet, både jagtmæssigt men også til naturpleje.

Dansk Land- og Strandjagt.

150 150 admin