Oktober 2022

Følgende svar på henvendelse udsendes på vegne af MF Jacob Jensen

Tak for jeres mail på vegne af Dansk Land- og Strandjagt angående advokatundersøgelsen af vildtforvaltningsrådets forslag til indførelse af arealkrav i kronvildtforvaltningen. Vi tager naturligvis jeres inputs og høringssvar med, når vi skal behandle forslaget i Folketinget på den anden side af folketingsvalget.

Med venlig hilsen

Jacob Jense

Folketingsmedlem og næstformand i Region Sjælland

Miljøordfører for Venstre

150 150 admin