Polen starter nu nedskydning af deres vildsvine bestand

På grund af voksende vildsvinebestand i Polen planlægges der at rekruttere 1.000 jægere til at bortskyde tusindvis af vildsvin i de kommende måneder

De polske myndigheder tager nu kampen op mod den hastig voksende vildsvinebestand med at rekruttere 1.000 såkaldte professionelle jægere til at nedbringe bestanden af vildsvin.

Den polske regering har længe været udsat for stor kritik fra de polske svineproducenter, for ikke at nedbringe landets enorme vildsvinebestand. Der laver store afgrødeskader, men ikke mindst bærer og spreder den frygtede afrikansk svinepest til stor økonomisk skade for svineproducenterne.

Der kalkuleres med at der bliver født omkring 1.2 mio. vildsvin alene i forårs måneder, så det haster med at få reduceret bestanden af vildsvin inden marts.

Man påtænker fra myndighedernes side at tillade nedskydningen fra biler, hvilket ikke er normalt tilladt. Et andet forslag er også at tillade kadaverne bliver tildækket med kalk og begraves med det samme uden test for smitte med afrikansk svinepest.

De sidste to år er der blevet nedlagt 400.000 vildsvin, der betegnes som utilstrækkeligt. Vildsvinebestanden er anslået til flere mio. vildsvin.

Kilde: DLS