September 2021

Arealkravet

Af Richard Boers

Nu er det snart tid til, at dette emne bliver behandlet i folketinget. Er det for sent at sætte en stopper for det, eller kan det reddes på falderebet? Lad os håbe på det sidste, vi vil gøre vores for at få det stoppet!

En vigtig grund for at stoppe det.
Hvorfor skal det egentligt stoppes? Ja, en advokat undersøgelse påpeger, at det kan stride med grundloven og ejendomsretten, hvilket skulle kræve en ændring af grundloven. (læs her..), og som landet ligger, er der ikke noget der peger i den retning. Hvilket så kunne give en overtrædelse af grundloven, men i stedet har Miljøministeriet nu sendt Vildforvaltnings- og Jagtloven ud i offentlig høring med henblik på at få adgang til at implementerer arealkravet, og det kan faktisk lade sig gøre.

En anden grund er uretfærdigheden i ideen.
Hvorfor skal en person med, for eksempel 60 Ha. jord, som er af en sådan beskaffenhed, at krondyrene gerne opholder sig der, kun have lov til at skyde en kapital hjort. I mens en anden, som ejer måske 501 ha., af en sådan beskaffenhed, at krondyrene ikke vil opholde sig der, have lov til at skyde 6 kapitalhjorter? På de 501 Ha. er der så afgrøder som de godt kan lide, og så bliver krondyrene til skadedyr. Forresten, på de 60 Ha. er der også afgrøder dyrene kan lide. Problemet er bare, at ham/hende med de 60 Ha. gør noget ekstra, og ikke bruger hele arealet til afgrøder, i modsætning til ham/hende med 501 Ha. Er det måske, fordi på det store areal skaden er større?

Lad os antage, at begge bedrifter i eksemplet er kartoffelavlere. Generaliserende kan man påstå at skaderne i kr./Ha. er ens. Så det kan heller ikke være et argument.

En tredje grund kunne være, der er ikke nogen, der ved hvor mange krondyr der er.
Når man ikke ved, hvor mange dyr der er, hvordan ved man så, at der ”mangler” en hvis procentdel af ældre hjorte?

Så vidt bekendt, er der aldrig lavet en såkaldt ”nul-tælling”. Med andre ord, det hele er gætteri. Og siden hvornår er gætteri en valid grund for vedtagelse af en lov? Der gik man, og troede at i Danmark, der bliver love lavet efter grundige undersøgelser med valide data. Lad os håbe det stadigvæk er sådan!

Man kan undre sig over, at en art, der har udviklet sig i antal og spredning, på en så succesfuld måde som krondyr, pludselig ikke er godt nok i alderssammensætning (Uden at der er nogen der ved det med sikkerhed).
Når der nu er områder i Nordjylland, hvor bestandssammensætningen når den standard man efterstræber, er opnået UDEN krav. For at sætte det på en spids. Hvorfor skal vi jægere så mødes med krav fra staten? Er det, fordi der er nogle der keder sig på deres kontor, er der en skjult agenda der kommer frem inden ikke alt for længe? Tænk her rådyr.

Og nu kan det godt være, at man kan lave en lækker salami fra kronhjortekød, men har i lagt mærke til, at der skæres hver gang en skive salami fra. Lad os kæmpe for den frie jagt!

150 150 admin