September 2022

Kommentar til jægerforslag fra Vestjylland om at forbyde regulering af kronkalve fra den 15. juli til 31. august.

Se foreningens holdning og forslag til jagttider hos Netnatur.

150 150 admin