Indkaldelse til repræsentantskabsmøde

Hovedbestyrelsen indkalder hermed til repræsentantskabsmøde på Hindsgaul Naturcenter, Galsklintvej 2, Middelfart den 26. juni klokken 13. Bemærk ny dato.

Husk at tilmelde repræsentanter til Knud Marrebæk

Hver lokalforening kan deltage med to delegerede plus en ekstra for hver påbegyndt 50 medlemmer.

Mød op og støt hovedbestyrelsen med forslag til arbejdet.

Dagsorden:

 1. Velkomst v. Formanden.
 2. Valg af dirigent.
 3. Godkendelse af dagsorden, valg af referent og valg af stemmetællere.
 4. Hovedbestyrelsens beretning ved formanden.
 5. Regnskab ved landskasserer Søren Damsted.
 6. Indkomne forsalg ved formanden.
 7. Fastsættelse af kontingent.
 8. Valg af 4 hovedbestyrelsesmedlemmer.

På valg er:
Jan Reinikka Jørgensen, Fyn – (Modtager ikke genvalg)
Steen Jørgensen, Sønderjylland – (Modtager ikke genvalg)
Orla Holmgård, Midtjylland – (Modtager ikke genvalg)
Brian Jørgensen, Sjælland – (Genopstiller)

Indtil videre er der indstillet 4 kandidater til nyvalg.
Steen Aagaard – Sydjylland
Jens Ole Andersen – Nordjylland
Henrik Kusk Kristensen – Nordjylland
Jesper Truelsen – Midtjylland

Hvis ikke der indstilles flere kandidater, bortfalder afstemningen.

Se mere om kandidaterne nedenfor på denne side.

 1. Valg af kasserer. Ikke aktuel.
 2. Valg af suppleanter for et år. Kandidaterne er:
  Halldor Sørensen.
  Finn G. Andersen.
  Morten Spanggaard Hansen.
 3. Valg af revisor
  Tina Lund.
 4. Valg af revisorsuppleant.
  Vakant.
 5. Eventuelt.

Jesper Truelsen – 46 år – (Midtjylland)
Jeg bor på en ejendom i et naturskønt område ved Brande/Ejstrupholm, sammen med min kæreste og sammenbragte børn. Til dagligt arbejder jeg i Ikast som Grafisk Trykker, og det har gjort det i snart 25 år. Jeg har også siddet i kommunalbestyrelsen i en periode, og været aktiv i andre organisationer. Jeg har gået på jagt siden jeg blev 16 år, og er kommet i naturen siden jeg var helt lille, om det var med min far og en fiskestang, eller senere hvor jagten blev en mulighed. Stilheden om morgenen med en riffel, eller en andejagt i regn og blæst, det er skønt på hver sin måde, det ønsker jeg inderst inde, at kunne lade sig gøre mange generationer frem over. Det er vigtigt at vi som naturbruger og formidler synliggør den store indsats der bliver gjort fra jæger med hensyn til vildt og naturpleje, faunapleje mm. Vi er udfordrer af mange selvudråbte specialister der ytre sig på mavefornemmelse og egen tilgang til politiske spørgsmål om natur og jagt, en del har også større medier som deres talerør. Derfor er vi nød til at holde myndigheder op på, at det er sagligt og dokumenteret viden der er til grund for evt. indskrænkninger af jagt på arter og arealer, vi skal også gerne være på forkant for dette. Vi er også selv hver især nød til at kæmpe for vores holdninger, og den gode tilgang til jagt og formidling, gerne med eksperters hjælp og viden. Hvis vi har en holdning, skal vi formidle den og stå ved den, men også stå på mål for den. Jeg ønsker ikke at jage vildtarter der har det svært, da jeg selvfølgelig mener den skal være bæredygtig den jagt vi driver, det er vel en selvfølgelighed. Jeg håber at vi på sigt kan få indflydelse i Vildtforvaltningsrådet, og mere foretræde på det politiske Christiansborg. Derfor vil jeg også gerne yde en indsats for jagten og Dansk Land og Strandjagt hovedbestyrelses repræsentant i Midtjylland.
Mvh.
Jesper Truelsen


Jens Ole Andersen64 år – (Nordjylland)
Jeg og bor ved Voerså. Har gået på jagt siden jeg var 16 år. De første år meget strandjagt, siden mere alsidigt – lige fra duer til elg.

Jeg er opvokset i Østvendsyssel. Gift med Joan i 43 år. Var erhvervsfisker i 15 år . Først fra østkysten ,de sidste 6 år boede vi i Hanstholm, men flyttede tilbage til Voerså , så var jeg smed og svejser i 30 år heraf 5 år på nordsøen.

De steder jeg har boet er der store muligheder for pramjagt med lokkere ,så mange timer er brugt ved hav og fjord, og på trods af at det er en del år siden fraflytning fra Thy, trækker det stadig når hvinænder og gæs trækker over Østerild fjord, det er en af de jagt muligheder der skal kæmpes for at bevare ,da den er billig at indskrænke.
Har jaget i Sverige i 35 år efter buk, dåvildt, elg og bæver, samt duer og ikke mindst gæs som med alderen nok står højst.

Der er ikke noget bedre end at se gæs falde over hjemmelavede lokkefugle.
Har i alle årene haft tysk ruhår og labrador, men nu har nu en springer.


Steen Aagaard52 år (Sydjylland)
Om mig selv kan jeg fortælle at jeg bor i Munkebo på Fyn i eget hus. Jeg er gift og har 3 voksne børn. Til daglig arbejder jeg hos Vestas A/S som montør og underviser. Jeg har gået på jagt siden 2001. jeg har altid haft interesse for jagt, men fik først jagttegn lidt sent. Jeg jager både på vand og på land. I starten da jeg fik jagttegn var det kun på vandet der blev jaget, det er jo som bekendt næsten gratis. Her hvor jeg bor er der mange fine muligheder for at dyrke både kravle jagt og jagt fra motorbåd. Ud over det er vi en lille gruppe på 4 mand, som har lidt jagt sammen her i nærheden af hvor jeg bor. Det er ikke så meget, men vi hygger os med det der er. Ellers tager jeg til Sverige 2 gange årligt. Først bukkejagt i august, og derefter på grisejagt i november. Det er efterhånden blevet en tradition som jeg sætter meget stor pris på. Jeg sætter stor pris på at kunne færdes i naturen, og at høste af naturens overskud. Vi skal kæmpe for den frie jagt, og retten til at gå på jagt. Vi danske jæger skal til og spørge os selv. Hvad kan jeg gøre? For at vi kan blive ved med at gå på jagt i fremtiden


Henrik Kusk Kristensen37 år– (Nordjylland)
Jeg er født i 85 og opvokset på et landbrug i Øst Himmerland hvor vi havde fjerkræ, og jeg har sidenhen sammen med min samlever Mona købt en mindre gård, hvor jeg håber jeg kan videregive min interesse for natur og jagt til min søn.  Det jeg elsker ved jagt og natur er følelsen af at komme tættere på mine naturlige rødder og mærke hvordan frosten kan bide, mens man venter på det helt rigtige chance til at slå til. Jeg har i mit virke som pædagog med speciale i natur og udeliv, videregivet mine erfaringer og natursyn til den næste generation. Det finder jeg utroligt vigtigt da der i vores moderne samfund er blevet en enorm kløft mellem menneskets natur og vores etiske natursyn, de unge generationer bliver konstant bombet med politisk korrekte holdninger i børneprogrammer og naturformidling på landets kulturinstitutioner, af selvbestaltede eksperter som har skabt momentum for jagten og landbrugets afvikling. Det vil jeg gøre hvad jeg kan for det ikke skal ske, så de kommende generationer også kan nyde Danmarks skønne og fri natur, med et fornuftigt forhold til naturen og vores egen eksistens. Det kræver inddragelse og oplysning af selv samme generation som er funderet i erfaringer og viden fra jægere og eksperter som selv har et fornuftigt forhold til naturen, og ikke forsøger at skabe denne fejlagtigt antagede politisk korrekte diskurs i naturformidlingen. Jeg støtter 100 % op om samtlige kerneværdier i DLS.  Dem der ligger mig mest på sinde er at sikre den menige mand kan gå på jagt i fremtiden, undgå love som er følelses og ikke evidens baserede, samt et stort nej tak til indhegnede ”natur” national med udsatte domesticerede dyrearter, som ikke er i stand til at leve i naturen uden menneskelig indblanding.